Kryt

Tento v ČR netypický protiletecký kryt se nachází v lese, ve svahu naproti zbytkům továrny Vitka pro jejíž potřebu byl vybudován. Udávaná kapacita je 30 osob; je tedy otázkou, kam se ukrývali ostatní pracovníci továrny, kteří svým počtem kapacitu krytu mnohonásobně převyšovali.

Půdorys ve tvaru pravidelného 12úhelníku dal krytu označení Luftschutz Rundbau (rotunda). Užití v lese jako továrního krytu je neobvyklé, díky svému kompaktnímu půdorysu byl vhodný a doporučovaný především do husté městské zástavby, kde z prostorových důvodů nebylo možné postavit vajíčkový kryt (tzv. Luftschutz Deckungsgraben – krytý zákop) nebo do okolí domů, jejichž sklepy nebyly vhodné k vybudování sklepního úkrytu. Kryt měl chránit především před střepinami, přímý zásah by rozhodně nevydržel.

Objekt se oproti vzorovému projektu z časopisu Baulicher Luftschutz liší v několika detailech; vzorový projekt navrhuje kryt jako zapuštěný do země se schodištěm vedoucím ke vstupům, kryt v Brněnci je ve svahu a budování schodiště by bylo zbytečné, vstupní část je ale více zalomena, patrně kvůli eleminaci rázu od tlakové vlny. Hlavní místnost je rozdělena zdí ve tvaru písmene I, ve které je umístěno okno do protější části, to je další rozdíl oproti vzorovému projektu.

Původní vybavení v podobě lavic, polic, ventilačního zařízení a protiplynových dveří se nedochovalo, pouze ve zdech jsou stopy po rozvodech elektřiny. Kryt je zato domovem až nepříjemně velkému množství pavouků, kteří na stropě ve vlhkém mikroklimatu přečkávají zimu a teprve teplo a světlo přinesené nezvaným hostem je začíná předčasně probouzet.

Kamenná zídka podél přístupové cesty, vedle vstupu je ve zdi ventilační otvor

Kamenná zídka podél přístupové cesty, vedle vstupu je ve zdi ventilační otvor
3. 2. 2014 – 1/10; f/14; ISO 100; ohnisko: 20 mm

Pohled směrem k východu

Pohled směrem k východu
3. 2. 2014 – 1 s; f/18; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Rámy po protiplynových dveřích

Rámy po protiplynových dveřích
3. 2. 2014 – 1/100; f/14; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Hlavní místnost krytu

Hlavní místnost krytu
3. 2. 2014 – 1/100; f/14; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Ze zdí se loupe bílá omítka a odhaluje strukturu betonu

Ze zdí se loupe bílá omítka a odhaluje strukturu betonu
3. 2. 2014 – 1/100; f/14; ISO 200; ohnisko: 18 mm

Stopy po elektroinstalaci nad okénkem v dělicí zdi

Stopy po elektroinstalaci nad okénkem v dělicí zdi
3. 2. 2014 – 1/100; f/11; ISO 200; ohnisko: 22 mm

Pohled k nouzovému východu

Pohled k nouzovému východu
3. 2. 2014 – 1/100; f/13; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Zadní část úkrytové místnosti

Zadní část úkrytové místnosti
3. 2. 2014 – 1/100; f/16; ISO 200; ohnisko: 18 mm

Pavouk s kokonem

Pavouk s kokonem
3. 2. 2014 – 1/80; f/18; ISO 100; ohnisko: 600 mm

Šachta nouzového výlezu

Šachta nouzového výlezu
3. 2. 2014 – 1/30; f/8; ISO 100; ohnisko: 26 mm

Článek z 4. 5. 2015 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Odkazy a zdroje
Ke stažení
Tagy