Úkryty

Na podivné betonové úkryty, které leží na samém okraji Brna, v místě nazývaném U Křivé borovice, mě před lety upozornil Radek Soudek. Nacházejí se zde celkem čtyři objekty sestavené z prefabrikovaných železobetonových ženijních rámů; jednotlivé objekty budou v popisu fotografií pro přehlednost označeny písmeny AD. Nejen v jejich okolí, ale i při cestě od města jsou dodnes v terénu rozeznatelné různé zákopy a palposty pro těžkou techniku, větší z nich mají dle pamětníků na svědomí Němci, kteří je vybudovali už během II. světové války, ale menší zřejmě v rámci výcviku (společně s úkryty) vyhloubila ČSLA.

Cvičný důvod výstavby totiž nejlépe vysvětluje použití různých typů rámů a panelů i jejich vlastní špatné provedení (mohlo jít o vyřazené dílce vhodné jenom pro výcvik). Podobně i rozměry většiny objektů jsou přinejmenším nepraktické. Zvláštní je však jejich vybudování v nevojenském prostoru (alespoň žádná z dostupných map zájmovou oblast jako vojenský prostor neoznačuje).

Stav vstupu do objektu A v roce 2011

Stav vstupu do objektu A v roce 2011
14. 1. 2011 – 1/40; f/3.5; ISO 400; ohnisko: 28 mm

Vstupní chodba do objektu A byla v roce 2011 zanesena odpadky, které sem nejspíš nanosili obyvatelé blízké chatové kolonie

Vstupní chodba do objektu A byla v roce 2011 zanesena odpadky, které sem nejspíš nanosili obyvatelé blízké chatové kolonie
14. 1. 2011 – 1/60; f/3.5; ISO 400; ohnisko: 28 mm

Stav vstupu do objektu A v roce 2016, odpadky byly vytěženy a nacházejí se v okolí

Stav vstupu do objektu A v roce 2016, odpadky byly vytěženy a nacházejí se v okolí
10. 12. 2016 – 1 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Objekt A, vyčištěná vstupní chodba zakončená zárubní pro tlakové dveře

Objekt A, vyčištěná vstupní chodba zakončená zárubní pro tlakové dveře
10. 12. 2016 – 1/100; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Objekt A, ukázka použití dílců různé kvality

Objekt A, ukázka použití dílců různé kvality
10. 12. 2016 – 1/160; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Objekt A, svažující se chodba vede do jediné místnosti

Objekt A, svažující se chodba vede do jediné místnosti
10. 12. 2016 – 1/160; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Objekt A, neurčité pozůstatky na podlaze mohou pocházet z doby výstavby

Objekt A, neurčité pozůstatky na podlaze mohou pocházet z doby výstavby
10. 12. 2016 – 1/160; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 36 mm

Nevelká místnost v objektu A o rozměrech cca 1 × 2 m je sestavena z betonových trámů

Nevelká místnost v objektu A o rozměrech cca 1 × 2 m je sestavena z betonových trámů
10. 12. 2016 – 1/100; f/5; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Objekt B je téměř zasypán, nachází se na konci mělkého zákopu

Objekt B je téměř zasypán, nachází se na konci mělkého zákopu
10. 12. 2016 – 1 s; f/4; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Objekt B, pohled přes zával

Objekt B, pohled přes zával
10. 12. 2016 – 1/160; f/11; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Rám před Objektem C zřejmě překrýval vstup

Rám před Objektem C zřejmě překrýval vstup
10. 12. 2016 – 1 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 36 mm

Vstup do objektu C

Vstup do objektu C
10. 12. 2016 – 1 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 36 mm

Vstupní chodba do objektu C schodovitě klesá, některé rámy jsou označeny zkříženými šavlemi

Vstupní chodba do objektu C schodovitě klesá, některé rámy jsou označeny zkříženými šavlemi
28. 1. 2017 – 1/50; f/10; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Objekt C je zatopen do výše asi 1 m, pod hladinou je tlející listí

Objekt C je zatopen do výše asi 1 m, pod hladinou je tlející listí
10. 12. 2016 – 1/160; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Objekt C je přístupný suchou nohou jedině za silných mrazů, kdy voda zamrzne

Objekt C je přístupný suchou nohou jedině za silných mrazů, kdy voda zamrzne
28. 1. 2017 – 1/50; f/10; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Větší místnost na konci objektu C, čára na zdi ukazuje, kam dříve sahala hladina vody

Větší místnost na konci objektu C, čára na zdi ukazuje, kam dříve sahala hladina vody
28. 1. 2017 – 1/160; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Plastová trubka pro hráče hry geocaching v objektu C, vedle ní je nevhodně použit dílec pro vedení vzduchotechniky

Plastová trubka pro hráče hry geocaching v objektu C, vedle ní je nevhodně použit dílec pro vedení vzduchotechniky
28. 1. 2017 – 1/160; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Objekt C, pohled směrem ke vstupu, vstupní chodba je přerušena dvěma dílci se zárubní pro dveře

Objekt C, pohled směrem ke vstupu, vstupní chodba je přerušena dvěma dílci se zárubní pro dveře
28. 1. 2017 – 1/160; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 18 mm

V blízkosti objektu D je v terénu rozeznatelný zákop pro těžkou techniku

V blízkosti objektu D je v terénu rozeznatelný zákop pro těžkou techniku
10. 12. 2016 – 4 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Objekt D je tvořen krátkou chodbou a bočním vstupem s šikmo uloženým rámem

Objekt D je tvořen krátkou chodbou a bočním vstupem s šikmo uloženým rámem
10. 12. 2016 – 4 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Pohled ven z objektu D

Pohled ven z objektu D
10. 12. 2016 – 1/10; f/4; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Objekt D, detail jednotlivých rámů a jejich rezivějící výztuže

Objekt D, detail jednotlivých rámů a jejich rezivějící výztuže
10. 12. 2016 – 1/100; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 36 mm

Prostor uvnitř Objektu D, nápis se souřadnicemi je novodobý

Prostor uvnitř Objektu D, nápis se souřadnicemi je novodobý
10. 12. 2016 – 1/160; f/4; ISO 100; ohnisko: 18 mm

I v objektu D jsou na jednom stěnovém panelu vojenské symboly zkřížených šavlí

I v objektu D jsou na jednom stěnovém panelu vojenské symboly zkřížených šavlí
10. 12. 2016 – 1/100; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 36 mm

Kdysi zřejmě maskované stání pro težkou techniku

Kdysi zřejmě maskované stání pro težkou techniku
10. 12. 2016 – 1 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Článek z 17. 4. 2017 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Odkazy a zdroje
Tagy