Odlehčovací komora

5. 2. 2011 – 1/100; f/5.6; ISO 200; ohnisko: 84 mm

Břehy řek jsou často narušovány vyústmi z odlehčovacích komor, hlavní sběrné (tzv. kmenové) stoky obvykle vedou souběžně s vodním tokem a pokud je překročena jejich kapacita je nadbytečný průtok odveden do řeky.

5. 2. 2011 – 1/25; f/3.5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

K překročení kapacity hlavních stok by mělo docházet výhradně při velkých dešťových srážkách na odvodňovaném území, potom jsou splaškové vody dostatečně zředěny a do řeky (ve které je kvůli dešti také více vody) je vnášeno jen minimální znečištění.

5. 2. 2011 – 24 s; f/8; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Odlehčovací komora se nachází až za zpětnou klapkou, která brání pronikání zápachu ze stoky a umožňuje proudění pouze ve směru ze stoky do řeky. Vyvažovací závaží snižuje sílu potřebnou k otevření klapky, přesto není v silách jednoho člověka ji zcela otevřít.

5. 2. 2011 – 1/200; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Přístup ke komoře se zpětnou klapkou je možný také z povrchu revizními šachtami. Pro pracovníky provádějící údržbu je to výrazně pohodlnější než přístup po šikmém svahu říčního břehu.

15. 12. 2013 – 1/125; f/5; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Trendem v městském odvodnění je monitorování přepadů z odlehčovacích komor a zavádění dalších opatření, která vedou ke snížení množství znečištění vnášeného do řek; proto byla v roce 2013 v blízkosti vybudována moderní podzemní retenční nádrž, která tuto odlehčovací komoru nahradila.

Článek z 7. 12. 2015 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Tagy