Retenční nádrž

15. 12. 2013 – 1/100; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Výpustný objekt nezvykle velkých rozměrů snadno upoutá pozornost na jinak nezajímavém říčním břehu. Sestup k němu po strmém svahu je obtížnější a při neopatrnosti hrozí pádem do studené vody.

15. 12. 2013 – 5 s; f/13; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Obdélníkový tunel se v krátké vzdálenosti od ústí dělí na dva samostatné tunely; později zjistíme, že každý z nich odvádí vodu z jiné části podzemního objektu.

15. 12. 2013 – 60 s; f/13; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Při pohledu směrem k ústí zvýrazňuje denní světlo reliéf betonových stěn, užití systémového bednění při betonáži je sice efektivní, ale z estetického hlediska nesnese srovnání se starším tesařským způsobem vytváření forem pro betonovou směs.

15. 12. 2013 – 20 s; f/13; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Ochranu před zpětným vzdutím říční vody za povodně do prostor podzemního objektu zajišťují tabulové uzávěry, v otevřené poloze (na fotografii) na jejich přítomnost upozorňují pouze vodicí drážky ve stěnách.

15. 12. 2013 – 1/100; f/13; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Strojovna protipovodňových uzávěrů je společná pro oba tunely, protože jsou vedeny paralelně. Ačkoli to nemusí být z fotografie zcela zřejmé, tabule mají výšku přes 2 m (část je totiž skryta v podlaze)

15. 12. 2013 – 25 s; f/13; ISO 100; ohnisko: 54 mm

Podzemní objekt je funkčně složen ze dvou částí, první je odlehčovací komora OK2A, druhá na ni navazující retenční nádrž RN3A (písmeno A na konci označení znamená stoku A). Pravý tunel vede k přelivné hraně odlehčovací komory.

15. 12. 2013 – 30 s; f/13; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Odlehčovací komora zde plní funkci rozdělovacího zařízení; odpadní vody jsou přiváděny stokou na levé straně, překročí-li hladina v této stoce úroveň přelivu, je nadbytečný průtok zachycen retenční nádrží a teprve po jejím zaplnění jsou deštěm zředěné odpadní vody odváděny do řeky.

15. 12. 2013 – 20 s; f/13; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Jakmile průtoky v hlavní stoce dosáhnou opět obvyklých hodnot, je přikročeno k přečerpání obsahu retenční nádrže zpět do stoky. Na vtoku do retenční nádrže je umístěn lapák písku, který zachytí zrna štěrku a písku, která by jinak mohla čerpadla poškodit.

15. 12. 2013 – 20 s; f/13; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Odtok z retenční nádrže je přes dvojici přelivů s předsazenou nornou stěnou, kvůli ní není možné do nádrže nahlédnout. Voda je odtud dále odváděna levým tunelem. Oba přelivy je možné uzavřít tabulovými uzávěry.

15. 12. 2013 – 1/100; f/11; ISO 100; ohnisko: 84 mm

Nádrž má užitný objem 5500 m3 a je rozdělena na pět sekcí, které se plní postupně. Do každé vedou dva otvory, vstupní a manipulační.

15. 12. 2013 – 1/100; f/9; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Na povrchu se podzemní objekt dále projevuje vyvýšenými strojovnami tabulových uzávěrů a obslužným domkem, který umožňuje i místní řízení provozu nádrže, obvyklejší však bude vzdálené ovládání z dispečinku.

Článek z 28. 12. 2015 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Odkazy a zdroje
Tagy