Kryt

Jako ochrana před účinky leteckého bombardování, především před tlakovou vlnou a střepinami, byly v průběhu 2. světové války i po ní budovány různé druhy krytů. Některé stavby jsou typizované a setkáme se s nimi na mnoha místech, existují však i objekty, které jsou ze stavebního hlediska více či méně unikátní. Na jednoho ze zástupců kategorie atypických krytů narazíme v České Třebové v areálu bývalé továrny.

Kryt o půdorysných rozměrech přibližně 6 × 12 m se nachází v těsné blízkosti budov, které pravděpodobně sloužily jako ubytovna pro dělníky. Objekt patrně pochází již z válečných let, na ortofoto snímcích z 50. let je rozeznatelný. Stropnice krytu není rovná, ale je směrem ze středu vyspádovaná do stran; na leteckých snímcích tak připomíná střechu, může jít o maskovací záměr, nebo o pokus pomocí tvaru stropnice eliminovat účinky tlakové vlny či střepin, avšak vzhledem ke sklonu ploch by se nejednalo o příliš účinné opatření.

Objekt je na kratších stranách vybaven dvěma vstupy. Jeden ze vstupů je zapuštěn přímo do konstrukce, druhý vstup je jednoduše umístěn ve stěně a z obou stran je oddělen samostatnými zárubními zdmi. Oba vstupy jsou bohužel zasypané, nebylo proto možné provést průzkum vnitřního uspořádání krytu.

Kryt se nachází v těsné blízkosti staveb

Kryt se nachází v těsné blízkosti staveb
5. 4. 2015 – 1/320; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Zapuštěný vstup do krytu

Zapuštěný vstup do krytu
5. 4. 2015 – 1/200; f/9; ISO 100; ohnisko: 60 mm

Schodiště je zanesenou silnou vrstvou odpadků, plechové dveře na konci

Schodiště je zanesenou silnou vrstvou odpadků, plechové dveře na konci
5. 4. 2015 – 1/60; f/3.5; ISO 400; ohnisko: 28 mm

Pohled na kryt z druhé strany

Pohled na kryt z druhé strany
5. 4. 2015 – 1/200; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Druhý vstup je zavezen až na malou část docela

Druhý vstup je zavezen až na malou část docela
5. 4. 2015 – 1/100; f/4.5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Článek z 8. 6. 2015 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Tagy