Pozorovatelny

Úkolem posádky pozorovatelny bylo sledovat, nejčastěji v době leteckého útoku, zájmový prostor a podávat hlášení o dění v tomto prostoru. Objekt pozorovatelny potom zajišťoval ochranu posádce před účinky tlakové vlny, před střepinami a případně i před bojovými plyny či radioaktivním prachem. Vzhledem ke značné odlehlosti od zástavby není ani jedna pozorovatelna elektrifikována a spojení měl pravděpodobně zajišťovat polní telefon. Obě dochované pozorovatelny v České Třebové jsou poválečného stáří.

Jelenice

Stavba pozorovatelny na vrcholu Jelenice z roku 1952 je zajímavá především využitím staré německé válečné pozorovatelny, tzv. einmannbunkeru, který se stal součástí poválečného objektu. Situování pozorovatelny naznačuje, že měla kontrolovat nádraží v České Třebové. Vstup je řešen malým průlezem, který je zvolna zasypáván a dostává se tak pod úroveň okolního terénu, následuje úzká chodbička, rovněž z části zasypaná. Nános hlíny a malého množství odpadků zafixoval dveře do hlavní místnosti v poloze, ve které neumožní průchod úplně každému, a silnější osoby budou nuceny vydechnout, aby přes úzkou mezeru mezi dveřmi prošly.

Hlavní místnost pozorovatelny oddělují od vstupní chodby i od německého einmannbuneku typově shodné pákové dveře dobře známé z krytů CO. Dochované vybavení interiéru je chudé a pravděpodobně ani nikdy o moc bohatší nebylo, zato se zde setkáme se současnými obyvateli prostor, značným počtem přezimujících pavouků.

Pozorovatelna na Jelenici

Pozorovatelna na Jelenici
5. 4. 2015 – 1/100; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 50 mm

Pozorovací zvon německého einmannbunkeru

Pozorovací zvon německého einmannbunkeru
5. 4. 2015 – 1/125; f/4.5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Průzor

Průzor
5. 4. 2015 – 1/80; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 58 mm

vstup do objektu

vstup do objektu
5. 4. 2015 – 1/100; f/4; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Zasypané dveře do hlavní místnosti

Zasypané dveře do hlavní místnosti
5. 4. 2015 – 1/125; f/4; ISO 200; ohnisko: 18 mm

Pohled ke vstupnímu otvoru

Pohled ke vstupnímu otvoru
5. 4. 2015 – 1/160; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Zasypané dveře při pohledu z hlavní místnosti

Zasypané dveře při pohledu z hlavní místnosti
5. 4. 2015 – 1/100; f/4; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Pákové dveře do pozorovacího zvonu

Pákové dveře do pozorovacího zvonu
5. 4. 2015 – 1/100; f/4; ISO 200; ohnisko: 18 mm

Napojení poválečné pozorovatelny na něměcký einmannbunker

Napojení poválečné pozorovatelny na něměcký einmannbunker
5. 4. 2015 – 1/100; f/4; ISO 200; ohnisko: 18 mm

Pozorovací zvon při pohledu ze spodu, naproti vstupu je původní nouzový východ

Pozorovací zvon při pohledu ze spodu, naproti vstupu je původní nouzový východ
5. 4. 2015 – 1/100; f/4; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Lhotka

Zatímco předchozí, starší pozorovatelna je dokladem o zpočátku nekoordinovaném postupu při stavbě pozorovacích objektů, tak novější objekt, pravděpodobně z 60. let 20. století, lze již označit za typizovaný, podobná stavba se nachází na Kunětické hoře u Pardubic.

Pozorovatelna je umístěna naproti sídlišti Lhotka, pod kótou 460 m n. m. s širokým rozhledem, takže jedno stanoviště mohlo kontrolovat značně rozsáhlý prostor. Nad terén vystupuje jak hlavní objekt, tak i pozorovací osmiboká věž, stropnice obou částí jsou dosud opatřeny plechem a celkově budí dojem dobrého a zachovalého stavu.

Ačkoli se půdorysné uspořádání stavby liší od jelenické pozorovatelny, logické propojení je prakticky stejné. Vstupuje se po schodišti k prvním protitlakovým dveřím, za nimi je dvojitá protiplynová předsíň, která měla zajistit dostatečnou dekontaminaci vstupujících osob během jaderného či chemického napadení. V hlavní místnosti se nachází drobný nepořádek, ale při srovnání se znečištěním jiných objektů jde jen o malou vadu na kráse. V levém rohu naproti vstupu je u stropu vyvedeno nasávací potrubí s dosud funkční uzavírací klapkou; pákový ovládací mechanismus nejen že klapkou otáčí, ale v zavřené poloze též zajistí její dotlačení ke gumovému těsnění.

Naproti vchodovým dveřím do hlavní místnosti je u země umístěn nízký vstup do pozorovací věže. Oddělení od vnější atmosféry zajišťovala pancéřová dvířka, stejná se užívala u nouzových východů z domovních krytů CO. Nízký průlez vede pod plošinu, které byla určena pro obsluhu provádějící pozorování z celkem 4 uzavíratelných průzorů.

Pozorovatelna naproti sídlišti Lhotka

Pozorovatelna naproti sídlišti Lhotka
5. 4. 2015 – 1/320; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Osmiboká pozorovací věž se čtyřmi průzory

Osmiboká pozorovací věž se čtyřmi průzory
5. 4. 2015 – 1/100; f/5; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Detail průzoru

Detail průzoru
5. 4. 2015 – 1/160; f/7.1; ISO 200; ohnisko: 44 mm

Zachovalá plechová střecha pozorovatelny

Zachovalá plechová střecha pozorovatelny
5. 4. 2015 – 1/200; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Strom roste velmi blízko objektu, v budoucnu by jej mohl narušit

Strom roste velmi blízko objektu, v budoucnu by jej mohl narušit
5. 4. 2015 – 1/200; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Vstup do pozorovatelny

Vstup do pozorovatelny
5. 4. 2015 – 1/80; f/4.5; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Schodiště vede k protitlakovým dveřím

Schodiště vede k protitlakovým dveřím
5. 4. 2015 – 1/40; f/4; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Zeleně natřené pancéřové dveře

Zeleně natřené pancéřové dveře
5. 4. 2015 – 1/80; f/4; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Hlavní místnost pozorovatelny

Hlavní místnost pozorovatelny
5. 4. 2015 – 1/80; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Nízkým průlezem se vstupuje do pozorovací věže

Nízkým průlezem se vstupuje do pozorovací věže
5. 4. 2015 – 1/80; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Klapka v polohách zavřeno a otevřeno

Klapka v polohách zavřeno a otevřeno
5. 4. 2015 – 1/80; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 36 mm

Pancéřová dvířka v průlezu do pozorovací věže

Pancéřová dvířka v průlezu do pozorovací věže
5. 4. 2015 – 1/80; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Plošina s průlezem v pozorovací věži

Plošina s průlezem v pozorovací věži
5. 4. 2015 – 1/80; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Pohled vzhůru do osmiboké pozorovací věže se čtyřmi průzory

Pohled vzhůru do osmiboké pozorovací věže se čtyřmi průzory
5. 4. 2015 – 1/80; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Provedení průzoru, odklápecí krycí plech se bohužel nedochoval

Provedení průzoru, odklápecí krycí plech se bohužel nedochoval
5. 4. 2015 – 1/80; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 36 mm

Článek z 6. 7. 2015 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Odkazy a zdroje
Tagy