Hraničníky

Hranice mezi Čechami a Moravou procházela v minulosti převážně neobydleným územím a k jejímu přesnému určení docházelo až ve chvíli, kdy její nejasné vymezení bylo zdrojem sporů [1]. Jihlavské hraniční kameny byly vybudovány v roce 1750 na základě opatření Marie Terezie, které mělo jasně vymezit zemskou hranici severně od řeky Jihlavy v okolí stejnojmenného města.

Celkem čtyři identické žulové hraniční kameny jsou dílem sochaře Václava Viktora Morávka z Polné, který je dokončil roku 1752. Sestávají z čtyřbokého podstavce, na kterém je postaven komolý jehlan s koulí na horní podstavě. Na stěnách kolmých k hranici jsou vytesány latinské nápisy informující o účelu a době vzniku těchto hraničníků. Zbylé dvě stěny nesou buď reliéf moravské orlice, nebo českého lva v závislosti na orientaci této stěny.

Na mapách II. vojenského mapování se jen dva hraničníky nacházejí přímo na vyznačené hranici, zbylé dva jsou na moravském území. Tento rozpor dostupné zdroje nevysvětlují, může být dán jejich umístěním u frekventovaných cest, nebo pozdější změnou hranice.

Heroltická

Nejsevernější hraničník je blízko křižovatky ulic Heroltické a Průmyslové poněkud zapomenut v křoví, tento nedostatek částečně vyrovnává název nedaleké ulice „Na Hranici“.

Hraniční kámen na severu Jihlavy u Heroltické ulice

Hraniční kámen na severu Jihlavy u Heroltické ulice
8. 12. 2017 – 1/80; f/4; ISO 100; ohnisko: 27 mm

Kamenná koule na vrcholu komolého jehlanu

Kamenná koule na vrcholu komolého jehlanu
8. 12. 2017 – 1/250; f/7.1; ISO 400; ohnisko: 112 mm

Čtyřboký podstavec nese komolý jehlan, stěny jsou opatřeny reliéfy a nápisy

Čtyřboký podstavec nese komolý jehlan, stěny jsou opatřeny reliéfy a nápisy
8. 12. 2017 – 1/80; f/4.5; ISO 100; ohnisko: 27 mm

Reliéf českého lva na stěně podstavce směřující do Čech

Reliéf českého lva na stěně podstavce směřující do Čech
8. 12. 2017 – 1/160; f/7.1; ISO 1600; ohnisko: 37 mm

Pávovská

Hraničník u velkého parkoviště na Pávovské ulici je ze všech nejvíce poškozen, během stavby tohot parkoviště byla jeho poloha změněna.

Hraničník u parkoviště na Pávovské ulici

Hraničník u parkoviště na Pávovské ulici
8. 12. 2017 – 1/100; f/5; ISO 400; ohnisko: 27 mm

Latinský nápis v překladu znamená „Marie Terezie vítězná, držící žezla Království českého“ [2]

Latinský nápis v překladu znamená „Marie Terezie vítězná, držící žezla Království českého“ [2]
8. 12. 2017 – 1/80; f/5; ISO 200; ohnisko: 48 mm

Poškozená hrana jehlanu

Poškozená hrana jehlanu
8. 12. 2017 – 1/80; f/4.5; ISO 400; ohnisko: 27 mm

Sokolovská

Třetí hraničník je posazen do cípu ulic Sokolovské a Jiřího z Poděbrad.

Hraničník v cípu ulic Sokolovské a Jiřího z Poděbrad

Hraničník v cípu ulic Sokolovské a Jiřího z Poděbrad
8. 12. 2017 – 1/100; f/4.5; ISO 400; ohnisko: 27 mm

Moravská orlice na jehlanu

Moravská orlice na jehlanu
8. 12. 2017 – 1/80; f/4; ISO 200; ohnisko: 27 mm

Moravská orlice na podstavci

Moravská orlice na podstavci
8. 12. 2017 – 1/100; f/5; ISO 800; ohnisko: 27 mm

Nápis na podstavci udává rok postavení (1750)

Nápis na podstavci udává rok postavení (1750)
8. 12. 2017 – 1/80; f/5; ISO 800; ohnisko: 40 mm

Polenská

Jako jediný je tento hraničník umístěn na soukromém pozemku, je však dobře vidět přes plot z Polenské ulice.

Nepřístupný hraničník je na soukromém pozemku rodinného domu

Nepřístupný hraničník je na soukromém pozemku rodinného domu
8. 12. 2017 – 1/100; f/5; ISO 1600; ohnisko: 27 mm

Latinské nápisy informují o účelu objektu a době vzniku

Latinské nápisy informují o účelu objektu a době vzniku
8. 12. 2017 – 1/125; f/5.6; ISO 1600; ohnisko: 53 mm

Článek z 4. 6. 2018 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Odkazy a zdroje
  1. wikipedia.org
  2. davar.cz/badatelna
  3. jihlava.cz
  4. hrady.cz
  5. rozhlas.cz
  6. jihlava.idnes.cz
Tagy