Pozorovatelny

Účinky bombardování Jihlavy měly být sledovány z celkem pěti pozorovatelen rozmístěných okolo města. Do dnešních dnů se zachovaly čtyři stavby, z nichž tři jsou přístupné. Pozorovatelna u Resslovy ulice byla v 80. letech odstřelena a v roce 2015 byly odstraněny i její pozůstatky. V Hruškových Dvorech se v zahrádkářské kolonii nachází nepřístupná zděná pozorovatelna [5].

Tři níže popsané objekty postavilo v letech 1953 až 1955 vojsko CO. Ačkoli jsou vybavené některými prvky (protitlakové dveře, těžké plynotěsné uzávěry – TPU), které by naznačovaly protiradiační ochranu, tak jiné detaily ji naopak vůbec neumožňují. Především jde o problematické těsnění pozorovacích průzorů, zcela otevřený otvor pro vystřelování světlic a kamínka, která sice zajišťovala tepelný komfort během cvičení, ale jejich komínem by do objektu snadno vnikla tlaková vlna společně s radioaktivním prachem [1].

Do pozorovatelny se vstupuje šachtou s ocelovými stupadly, do této šachty se otevírají zesílené plechové dveře, což je sice ve prospěch tlakové odolnosti, avšak v případě zasypání šachty by bylo svépomocné vyproštění posádky problematické, rovněž to znesnadňuje jejich otevírání: po uvolnění pák na dveřích je nutné po žebříku vyšplhat nahoru, aby se vytvořilo místo pro otevření dveří.

Sasov

Dvoupatrová sasovská pozorovatelna se nachází v poli na zarostlé parcele s dosud zachovalými sloupy po někdejším oplocení. Je přístupná asi 5 m hlubokou šachtou, přes protitlakové dveře se vstupuje přímo do odpočinkové místnosti, která je vybavena kamny. Z odpočinkové místnosti se po žebříku vystupuje do místnosti pozorovací vybavené třemi uzavíratelnými průzory, bohužel je dochováno jen vnější uzavíraní prostředního průzoru. Díky horší přístupnosti a vzdálenosti od města je asi nejméně poškozená a znečištěná.

Okolo sasovské pozorovatelny se zachovaly sloupky po oplocení pozemku

Okolo sasovské pozorovatelny se zachovaly sloupky po oplocení pozemku
25. 3. 2017 – 1/320; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Pohled směrem k Jihlavě, dva silnější sloupy dříve nesly branku

Pohled směrem k Jihlavě, dva silnější sloupy dříve nesly branku
25. 3. 2017 – 1/400; f/8; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Uzavírání průzorů bylo několikanásobné, ale potřebnou plynotěsnost a tlakuodolnost zřejmě poskytnout nedokázalo

Uzavírání průzorů bylo několikanásobné, ale potřebnou plynotěsnost a tlakuodolnost zřejmě poskytnout nedokázalo
25. 3. 2017 – 1/125; f/4.5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Plechová okenice prostředního průzoru v uzavřené poloze

Plechová okenice prostředního průzoru v uzavřené poloze
25. 3. 2017 – 1/100; f/4; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Vstupní poklop je z tenkého plechu

Vstupní poklop je z tenkého plechu
25. 3. 2017 – 1/250; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 36 mm

Kramle ve vstupní šachtě jsou náležitě ohlazené, ale stále dostatečně pevné, napůl otevřené dveře naštěstí umožňují přístup do místností pozorovatelny

Kramle ve vstupní šachtě jsou náležitě ohlazené, ale stále dostatečně pevné, napůl otevřené dveře naštěstí umožňují přístup do místností pozorovatelny
25. 3. 2017 – 1/100; f/10; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Při pohledu vzhůru ke vstupnímu poklopu je vedle něj zřetelný kruhový prostup pro anténní či telefonní kabel

Při pohledu vzhůru ke vstupnímu poklopu je vedle něj zřetelný kruhový prostup pro anténní či telefonní kabel
25. 3. 2017 – 1/160; f/13; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Do vstupní šachty je vyvedeno potrubí pro nasávání vzudchu opatřené notně zkorodovaným sacím košem

Do vstupní šachty je vyvedeno potrubí pro nasávání vzudchu opatřené notně zkorodovaným sacím košem
25. 3. 2017 – 1/160; f/6.3; ISO 400; ohnisko: 70 mm

Ve stěně se vstupními dveřmi je i prostup do komína a vymetací otvor na saze, na stropě se odhaluje nedostatečně kytá výztuž

Ve stěně se vstupními dveřmi je i prostup do komína a vymetací otvor na saze, na stropě se odhaluje nedostatečně kytá výztuž
25. 3. 2017 – 1/100; f/5; ISO 400; ohnisko: 18 mm

Detailní pohled na uzavírací mechanismus těžkého protiplynového uzávěru (TPU)

Detailní pohled na uzavírací mechanismus těžkého protiplynového uzávěru (TPU)
25. 3. 2017 – 1/160; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 70 mm

Pohozená kamna vděčí za svoji stálou přítomnost zde patrně obtížnému způsobu jejich vynesení z objektu

Pohozená kamna vděčí za svoji stálou přítomnost zde patrně obtížnému způsobu jejich vynesení z objektu
25. 3. 2017 – 1/160; f/9; ISO 400; ohnisko: 70 mm

Mezi kuličkami do dětských zbraní nalezneme i střepy, ulity a kosti

Mezi kuličkami do dětských zbraní nalezneme i střepy, ulity a kosti
25. 3. 2017 – 1/160; f/6.3; ISO 400; ohnisko: 70 mm

Podivně pokřivený žebřík vedoucí do pozorovací místnosti

Podivně pokřivený žebřík vedoucí do pozorovací místnosti
25. 3. 2017 – 1/100; f/7.1; ISO 400; ohnisko: 18 mm

Pozorovací místnost trpí mechem na zdech, ale jinak je čistá, za povšimnutí stojí stupínek pod průzory

Pozorovací místnost trpí mechem na zdech, ale jinak je čistá, za povšimnutí stojí stupínek pod průzory
25. 3. 2017 – 1/160; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Výhled z prostředního průzoru pozorovatelny v Sasově na Jihlavu

Výhled z prostředního průzoru pozorovatelny v Sasově na Jihlavu
25. 3. 2017 – 1/640; f/11; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Pístov

Pozorovatelna v Pístově je typově shodná se sasovskou pozorovatelnou; evidentně nový poklop je však uzamčen a vstupní šachta má novou asfaltovou izolaci. Průzory je možný pohled do nehezky posprejované pozorovací místnosti s nepořádkem.

Pístovská pozorovatelna se nachází na blízko vrcholku Větrník

Pístovská pozorovatelna se nachází na blízko vrcholku Větrník
28. 2. 2016 – 1/125; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 84 mm

Nově vypadající izolace a poklop jsou poslem špatných zpráv: vstup je uzamčen

Nově vypadající izolace a poklop jsou poslem špatných zpráv: vstup je uzamčen
28. 2. 2016 – 1/100; f/5; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Pahýly po někdejších sloupcích oplocení pozemku s pozorovatelnou

Pahýly po někdejších sloupcích oplocení pozemku s pozorovatelnou
28. 2. 2016 – 1/80; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 84 mm

Zřejmě originální zakončení prostupu pro kabel má nový červený nátěr

Zřejmě originální zakončení prostupu pro kabel má nový červený nátěr
28. 2. 2016 – 1/80; f/5.3; ISO 100; ohnisko: 72 mm

Čelní pohled odhalí četné šrámy způsobené uspěšným pokusem na ukradení rámu pro zakrytí průzorů

Čelní pohled odhalí četné šrámy způsobené uspěšným pokusem na ukradení rámu pro zakrytí průzorů
28. 2. 2016 – 1/100; f/4.5; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Asfaltová hydroizolační vrstva je překryta cihlami, které byly původně pod terénem

Asfaltová hydroizolační vrstva je překryta cihlami, které byly původně pod terénem
28. 2. 2016 – 1/100; f/4; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Otvor pro vystřelení světlice, vinou kterého nemohl být prostor uvnitř pozorovatelny plynotěsný

Otvor pro vystřelení světlice, vinou kterého nemohl být prostor uvnitř pozorovatelny plynotěsný
28. 2. 2016 – 1/100; f/4; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Detail vyztužení stropní desky s asfaltovou izolací a na ni napojeným ohrazením pro zemní zához

Detail vyztužení stropní desky s asfaltovou izolací a na ni napojeným ohrazením pro zemní zához
28. 2. 2016 – 1/60; f/3.5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Pohled průzorem do pozorovací místnosti, posprejované plochy zdí střídá odlupující se barva

Pohled průzorem do pozorovací místnosti, posprejované plochy zdí střídá odlupující se barva
28. 2. 2016 – 1/100; f/7.1; ISO 400; ohnisko: 18 mm

V nepořádku na zemi rozeznáme především zabavní pyrotechniku

V nepořádku na zemi rozeznáme především zabavní pyrotechniku
28. 2. 2016 – 1/100; f/7.1; ISO 400; ohnisko: 18 mm

Hybrálec

Oproti dvěma předchozím, je pozorovatelna u Hybrálce pouze jednopatrová. Šachtou se přes plechové dveře (slabší než má sasovská pozorovatelna) vstupuje přímo do pozorovací místnosti, která absenci odpočinkové místnosti nahrazuje větší délkou, bylo zde tedy dost místa na kamna. Jako u jediné jihlavské pozorovatelny je dochován vnější rám poklopů pro zakrytí průzorů.

V aleji stromů podél cesty do Hybrálce lze za příznivých vegetačních podmínek postřehnout pozorovatelnu

V aleji stromů podél cesty do Hybrálce lze za příznivých vegetačních podmínek postřehnout pozorovatelnu
11. 11. 2016 – 1/125; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 84 mm

Zapuštění do terénu je i po letech od dokončení velmi dobré, objekt nevystupuje více než je třeba, ale některé stromy překážejí ve výhledu

Zapuštění do terénu je i po letech od dokončení velmi dobré, objekt nevystupuje více než je třeba, ale některé stromy překážejí ve výhledu
11. 11. 2016 – 1/125; f/5.6; ISO 200; ohnisko: 18 mm

Průzor byl zvenčí uzavíratelný třemi poklopy, u hybrálecké pozorovatelny je jako u jediné dochovaný i vnější rám

Průzor byl zvenčí uzavíratelný třemi poklopy, u hybrálecké pozorovatelny je jako u jediné dochovaný i vnější rám
11. 11. 2016 – 1/80; f/4; ISO 400; ohnisko: 28 mm

Detail pantu na vnějším rámu

Detail pantu na vnějším rámu
11. 11. 2016 – 1/80; f/5; ISO 400; ohnisko: 50 mm

Komín z kamen ústil na povrch, kde jej prozrazuje malý a sazemi zčernalý otvor

Komín z kamen ústil na povrch, kde jej prozrazuje malý a sazemi zčernalý otvor
11. 11. 2016 – 1/80; f/5; ISO 400; ohnisko: 60 mm

Deformace rámu pro plechový poklop vstupní šachty může být způsobena buď snahou o jeho zcizení, nebo k ní došlo při páčení uzavřeného poklopu

Deformace rámu pro plechový poklop vstupní šachty může být způsobena buď snahou o jeho zcizení, nebo k ní došlo při páčení uzavřeného poklopu
11. 11. 2016 – 1/100; f/4.5; ISO 400; ohnisko: 34 mm

Vstupní šachta do jednopatrové pozorovatelny neposkytovala mnoho místa pro osobu otevírající dveře

Vstupní šachta do jednopatrové pozorovatelny neposkytovala mnoho místa pro osobu otevírající dveře
11. 11. 2016 – 1/100; f/5; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Stupadla jsou v dobrém stavu, bez oslabení korozí ve vetknutí, pouze vrchní je silně prošlápnuto

Stupadla jsou v dobrém stavu, bez oslabení korozí ve vetknutí, pouze vrchní je silně prošlápnuto
11. 11. 2016 – 1/160; f/5; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Rezivějící plynotěsné dveře byly po obvodu vybaveny pryžovým těsněním, pomocí páky byly při uzavření těsně přitaženy k rámu

Rezivějící plynotěsné dveře byly po obvodu vybaveny pryžovým těsněním, pomocí páky byly při uzavření těsně přitaženy k rámu
11. 11. 2016 – 1/100; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 64 mm

Jediná místnost plnila jak funkci odpočinkovou, tak pozorovací, na rozdíl od sasovské pozorovatelny nejsou vedle dveří prostupy pro vzduch a kabely

Jediná místnost plnila jak funkci odpočinkovou, tak pozorovací, na rozdíl od sasovské pozorovatelny nejsou vedle dveří prostupy pro vzduch a kabely
11. 11. 2016 – 1/20; f/4; ISO 200; ohnisko: 18 mm


11. 11. 2016 – 1/20; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 36 mm


11. 11. 2016 – 1/20; f/5.6; ISO 400; ohnisko: 36 mm

Nepořádek v místnosti svědčí o snaze o zabydlení

Nepořádek v místnosti svědčí o snaze o zabydlení
11. 11. 2016 – 1/250; f/4; ISO 200; ohnisko: 18 mm

Uzavírací páčka na vnitřním krytu průzoru

Uzavírací páčka na vnitřním krytu průzoru
11. 11. 2016 – 1/100; f/5.6; ISO 200; ohnisko: 78 mm

Pohled na Jihlavu z pozorovatelny v Hybrálci

Pohled na Jihlavu z pozorovatelny v Hybrálci
11. 11. 2016 – 1/125; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Článek z 7. 5. 2018 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Odkazy a zdroje
  1. mzk.cz
  2. davar.cz/badatelna
  3. khvbrno.sweb.cz
  4. ropiky.net
  5. jihlava.idnes.cz
Tagy