Jezírko

Organicky tvarovaná vodní nádrž ozvláštňovala park na svahu Kraví hory od roku 1962. Původně se plnila hasičskými hadicemi z hydrantu na náměstí Míru, později byla na blízkém vodovodu zřízena samostatná odbočka k plnění nádrže. Častěji však byla nádrž prázdná, patrně pro velké ztráty vody způsobené netěsností dna nádrže a výparem z hladiny. Až nakonec došlo k jejímu zpustnutí pro nezájem městské části o její údržbu. Jezírko se tak plnilo pouze dešťovou vodou a během léta se ve vzniklé louži objevovaly různé druhy obojživelníků. Tato skutečnost nakonec přispěla k obnovení zájmu o jezírko.

Prázdnému jezírku dominoval bezpečnostní přeliv tvořený armaturou, která se používá nejčastěji ve vodojemech ke stejnému účelu - k zabránění přetečení nádrže. V době nefunkčnosti jezírka byl pochopitelně vnitřní prostor přelivu zcela ucpán odpadky. Při rekonstrukci jezírka byl vyčištěn a opatřen česlicovou mřížkou.

Na existenci dalšího zajímavého prvku dnes upomíná již jen betonový základ ve tvaru osmiúhelníku se zbytky ocelových konzol uprostřed. Podle svědectví pamětníků zde původně byly zastřešené lavičky, které zničili vandalové; později pak kolotoč. Obojí zmizelo a i po rekonstrukci jezírka se zdá, že tento stav bude zachován.


16. 10. 2010 – 1/80; f/4.5; ISO 400; ohnisko: 36 mm


16. 10. 2010 – 1/100; f/4; ISO 400; ohnisko: 28 mm


27. 6. 2013 – 1/100; f/5; ISO 100; ohnisko: 50 mm


27. 6. 2013 – 1/160; f/4.5; ISO 100; ohnisko: 50 mm


2. 6. 2013 – 1/125; f/5; ISO 100; ohnisko: 18 mm


16. 10. 2010 – 1/80; f/4; ISO 400; ohnisko: 36 mm


27. 6. 2013 – 1/100; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 50 mm


27. 6. 2013 – 1/100; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 50 mm


9. 12. 2006 – 1/50; f/5; ISO 80; ohnisko: 36 mm


27. 6. 2013 – 1/100; f/4.5; ISO 100; ohnisko: 50 mm


27. 6. 2013 – 1/100; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 50 mm


27. 6. 2013 – 1/100; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 50 mm


2. 6. 2013 – 1/250; f/4.5; ISO 400; ohnisko: 184 mm


27. 6. 2013 – 1/250; f/6.3; ISO 400; ohnisko: 600 mm


27. 6. 2013 – 1/800; f/5.6; ISO 1600; ohnisko: 600 mm

Revitalizace

Ke konci roku 2013 bylo jezírko přeměněno v biotopovou nádrž, neboť se zde začal objevovat ohrožený druh žáby, ropuchy zelené. Ze stavebního hlediska nešlo o nikterak závažný zásah do konstrukce jezírka. Betonová nádrž byla zachována, jen byla provedena nová izolace a na novém povrchu došlo k úpravě hloubkových poměrů. Přibližně 2m pás kolem břehů je mělký a je určen pro růst vodních rostlin. Poté hloubka ostře klesá a zbývající plocha si zachovává prakticky stejnou hloubku (sníženou pouze o tloušťku izolační folie).

Aby se jezírko mohlo nerušeně vyvíjet, je dočasně dosti nevzhledným způsobem oploceno, což vyvolává značnou nelibost veřejnosti, protože během let nefunkčnosti jezírka se jej návštěvníci parku a jejich psi naučili využívat po svém a takové násilné omezení jim pochopitelně vadí. Důvody vedoucí k oplocení jezírka jsou zevrubně popsány na cedulkách umístěných po celém obvodu plotu.


19. 10. 2013 – 1/160; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 40 mm


19. 10. 2013 – 1/160; f/5; ISO 100; ohnisko: 28 mm


19. 10. 2013 – 1/160; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 28 mm


19. 10. 2013 – 1/200; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 28 mm


31. 10. 2013 – 1/100; f/13; ISO 100; ohnisko: 50 mm


19. 10. 2013 – 1/125; f/5; ISO 100; ohnisko: 28 mm


19. 10. 2013 – 1/125; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 84 mm


10. 1. 2014 – 6 s; f/14; ISO 100; ohnisko: 28 mm


19. 10. 2013 – 1/125; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 38 mm


19. 10. 2013 – 1/100; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 60 mm

Článek z 29. 1. 2005 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Tagy