Odlehčovací komora

16. 11. 2007 – 1/50; f/4.5; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Do povrchového toku říčky Ponávky ústí i Medlánecký potok, v souvislosti se stavbou sídliště byl sveden pod zem a je kanalizován; pouze v případě většího průtoku se odlehčí do Ponávky.

21. 11. 2007 – 5 s; f/4; ISO 80; ohnisko: 36 mm

U dna prefabrikované skruže je sice voda, ale stojatá – přívalové deště nejsou na programu dne. Podobně vypadá (až na úsek pod silnicí) v celé své délce, stereotyp narušují jen revizní šachty.

21. 11. 2007 – 5 s; f/4; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Přibližně po 30 metrech prochází stoka pod silnicí, průměr skruže se zmenšil a u dna je vybudováno zúžené koryto, voda tak proudí v těchto místech rychleji a omíláním narušuje stěny koryta.

23. 11. 2007 – 3 s; f/5; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Charakteristický hukot zpočátku slyšet není, ale se vzrůstající vzdáleností od vstupu stává se nepřeslechnutelným. Stoka naposled prudce zahne a ve světle baterky se objeví větší prostor.

Stoka o shodném průřezu s tou, kterou jsem vstoupil, vtéká otevřeným korytem do skruže několikanásobně menší. Přebytečná voda by samozřejmě přetekla a byla odvedena ven.

Článek z 27. 11. 2007 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Odkazy a zdroje
Tagy