Odlehčovací komora

6. 6. 2011 – 1/6; f/22; ISO 100; ohnisko: 48 mm

Za normálních okolností by odpadní vody do řek či potoků vtékat neměly. Při silných deštích jsou splaškové vody v jednotných stokách natolik zředěny dešťovou vodou ze střech, chodníků a silnic, že je možné část vypouštět (odlehčovat) do vodních toků, aby zbytečně nezatěžovaly kanalizační soustavu a čističky. K tomu slouží odlehčovací komory.

6. 6. 2011 – 13 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Ústí jedné odlehčovací komory můžeme spatřit v levém břehu Svratky. Výtok je směřován po proudu, aby přivedená voda byla co nejrychleji zředěna a aby nedocházelo k zanášení komory naplaveninami. Úměrně k velikosti výtokového otvoru můžeme očekávat i větší rozměry objektu odlehčovací komory.

6. 6. 2011 – 10 s; f/3.5; ISO 400; ohnisko: 28 mm

Úsek odlehčovací stoky pod cyklostezkou je patrně ražený a provedený technologií stříkaného betonu. Napojuje se do něj malá vejčitá stoka, může jít přívod vody z uličních vpustí. Zbylá část nese stopy po systémovém bednění a byla zřejmě stavěna v otevřeném výkopu.

19. 2. 2010 – ; ; ISO 80; ohnisko: 66 mm

Odlehčovací komora je zbudována na soutoku dvou stok, které náleží do povodí kmenového sběrače B. Velikost celého prostoru je umocněna masivními trámy železobetonového stropu. Po celé délce komory se táhne přelivná hrana, jejíž výšku lze částečně měnit pomocí dubových dluží.

Článek z 3. 1. 2008 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Tagy