Retenční nádrž

27. 2. 2008 – 1/60; f/5; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Bývalý Dolní rybník dnes plní funkci retenční nádrže říčky Ponávky, v případě prudkého nárůstu průtoku v říčce se může vlastně celý Zamilovaný hájek ocitnout pod vodou.

27. 2. 2008 – 1/60; f/5; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Pohled proti proudu říčky, budka v popředí slouží k ovládání elektromotorů zdvihající stavidla a měření průtoku.

27. 2. 2008 – 1/100; f/5; ISO 80; ohnisko: 36 mm

V případě potřeby umožňuje soustava dvou stavidel nasměrovat celý tok do nádrže, nebo naopak vynutit jeho průtok přímo. Za normálních okolností jsou obě stavidla zdvižená.

27. 2. 2008 – 1/60; f/4; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Stavidlo přítoku do nádrže, vpravo se nachází přelivná hrana, která zabraňuje Ponávce vylití z koryta. Prostor zaplněný vodou pod stavidlem a přelivem je vývar, slouží k uklidnění rychle přitékající vody.

27. 2. 2008 – 1/100; f/5; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Nádrž o rozloze přibližně 10 ha využívají lidé z okolí k procházkám a rekreaci, je tu také baseballové hřiště. Hráz (na fotce vpravo) zpevňují topoly, které zároveň fungují jako větrolam.

8. 12. 2007 – 1/40; f/2.8; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Blízká chemička Lachema mohla být v minulosti zdrojem kontaminace podzemní vody, proto jsou v jejím okolí rozmístěny hydrogeologické pozorovací vrty určené k odběru vzorků podzemní vody pro provedení rozborů.

8. 12. 2007 – 1/50; f/2.8; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Zvláštní betonové zídky s drážkami, které mohly sloužit k přehrazení potůčku pochází možná ještě z doby před vybudováním nádrže, také může jí o měrné přelivy, ve kterých se průtok určí z výšky hladiny nad přelivem.

21. 1. 2008 – 1/160; f/4; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Nějakým omylem se až do dnešních dnů dochovala plechová cedulka zakazující vstup do prostoru nádrže.

21. 1. 2008 – 1/60; f/4; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Klenba tvořená keři a stromy vytváří jakýsi tunel, který dělá z obyčejné cesty po hrázi nevšední zážitek.

27. 2. 2008 – 1/20; f/5; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Kde se vzala, tu se vzala. Najednou je v korytu uvnitř nádrže tekoucí voda a míří si to rovnou k betonové hrázi.

16. 11. 2007 – 1/40; f/2.8; ISO 80; ohnisko: 36 mm

K odtoku vody slouží malý otvor s klapkou u paty hráze. Ovládá se prostým otáčením tyče na jejímž konci je závit. Kdyby došlo k zaplnění nádrže, bude z ní voda odtékat velmi dlouho.

13. 8. 2007 – 1/30; f/2.8; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Betonové dno proti výtoku je tvarováno tak, aby rozptylovalo silný proud vytékající vody. Za běžného stavu věcí je takové opatření zcela nevyužité, voda sotva vytéká.

Článek z 8. 3. 2008 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Odkazy a zdroje
Tagy