Retenční nádrž

Okolí retenční nádrže na Sportovní ulici postihlo v posledních letech mnoho změn. Na leteckých snímcích z let 1996 a 2005 je kromě nových komunikací vidět, že nádrž přeci jen vysychá a zarůstá rákosem.

22. 3. 2008 – 1/400; f/8; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Nádrž se nachází přibližně v místech Červeného rybníka, který tu vytvářela Ponávka. Podobně jako v v Zamilovaném hájku je dnes i tento rybník využíván jako retenční nádrž.

22. 3. 2008 – 1/100; f/8; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Přítok do nádrže není, jak by bylo logické, na jednom z jejich konců, ale je přibližně v její polovině. Podzemní koryto Ponávky prochází pod Sportovní ulicí a je nejspíš odlehčeno do nádrže tímto otvorem.

10. 10. 2006 – 1/160; f/6.3; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Na významný průtok je dimenzovaná roura odlehčovací komory, která se nachází naproti přítoku, na druhém konci mostu přes nádrž. Normální průtok se limitně blíží nule.

22. 3. 2008 – 6 s; f/4; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Průřez roury není kruhový, u dna je mírně zploštělý. Uprostřed protékající stroužek vody nepřekvapí žádnou obuv. Ozývající se hukot a charakteristický zápach jasně signalizují co bude následovat.

22. 3. 2008 – 5 s; f/4; ISO 80; ohnisko: 36 mm

V místnosti na konci roury protéká zužujícím se korytem smrdutá stoka nevábné hnědozelené barvy. V případě, že by malým otvorem nemohla všechna voda odtéct, vylije se ven a odteče do retenční nádrže.

22. 3. 2008 – 5 s; f/4; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Průměr přívodní stoky je několikanásobný oproti malému odtoku na straně druhé, odlehčené vody může být skutečně mnoho. Po kramlích se lze dostat až na povrch, přímo do komory vedou dvě šachty.

22. 3. 2008 – 1/25; f/3.3; ISO 80; ohnisko: 145 mm

V některým místech nádrže se dosud drží voda (logicky je to u přítoku a odtoku). Dno je potaženo vrstvou řasy, která se občas odtrhává a míří na hladinu. Je tu překvapivě živo, spatřil jsem i kachní párek.

9. 10. 2006 – 1/60; f/3.2; ISO 100; ohnisko: 36 mm

Odtok z nádrže je realizován na původním místě hráze Červeného rybníka. Vede sem asfaltová příjezdová cesta, odtok musí být občas vyčištěn od naplavenin.

1. 4. 2008 – 1/60; f/4; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Výšku hladiny nádrže je možné v případě potřeby regulovat pomocí dubových trámů umístěných pod ochozem kolem přepadového odtoku.

10. 10. 2006 – 1/50; f/3.3; ISO 80; ohnisko: 432 mm

V každé stoce se vyskytují tito nepříjemní hlodavci přenášející různé nemoci. Z ochozu se dají bezpečně sledovat, ale je těžké je nevyrušit. Podařilo se mi pořídit jen jeden záběr a ještě k tomu mizerný, než utekli.

7. 4. 2008 – 3 s; f/2.8; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Stoka je obložena do poloviny glazovanými obkládačkami, jsou velmi odolné, mají zabránit jejímu omílání. Za deště průtok prudce stoupá a voda přitékající z boční stoky se rozlévá do obou směrů.

22. 3. 2008 – 1/60; f/8; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Z budky se ovládá odtoková klapka, která je – stejně jako měření výšky hladiny – tak typická pro každou retenční nádrž. Voda odtéká opět do podzemního koryta Ponávky.

Článek z 4. 4. 2008 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Odkazy a zdroje
Tagy