Štoly

6. 10. 2007 – 1/125; f/4.5; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Portály dvou tunelů v chráněné přírodní památce Kavky působí poněkud bizarně. Byly sem vyraženy v době, kdy se sousedníí lom Džungle začal využívat ke zpracování vytěženého vápence (tehdy ještě lokalita chráněná nebyla).

14. 6. 2008 – 1/8; f/2.8; ISO 80; ohnisko: 36 mm

V pravém tunelu jsou hned za vstupem různé betonové sokly, podle informací do čtenářů zde v 90. letech armáda testovala tryskové motory. Takové využití není úplně ojedinělé, brněnská Zbrojovka využívala podobné podzemí k balistickým zkouškám střelných zbraní.

14. 6. 2008 – 15 s; f/4; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Oba tunely je možné uzavřít mřížemi přímo v portálu. Mříž uvnitř pravého tunelu je z doby před tímto opatřením. Na první pohled je zřejmé, že sem byla instalována velice spěšně, o improvizovaném způsobu výroby se ani není třeba zmiňovat.

14. 6. 2008 – 25 s; f/4; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Prvních 50 metrů vede tunel rovně, stěny jsou obetonovány, strop je zaklenut opracovaným kamenem. Podél levé strany se táhnou zbytky elektrických rozvodů pro osvětlení.

14. 6. 2008 – 40 s; f/4; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Tunel se pomalu stáčí na západ; v polovině oblouku dochází k průlinu spodních vod a tvorbě malých jezírek v mazlavém blátě na zemi. Betonové obložení mizí a objevuje se holá skála. Zároveň z bláta vystupují obrysy důlních kolejnic.

14. 6. 2008 – 50 s; f/4; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Podlaha se začíná přibližovat ke stropu, způsobují to nánosy hlíny, která se sem asi dostala při zahrnování lomu Džungle. Opět se objevuje betonové obložení.

14. 6. 2008 – 2 s; f/5; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Tunel je ukončen vlnitým plechem, dál už vede jen betonová skruž napojená na šachtu ústící až na povrch. Beton už dávno ztvrdl, přesto bednění zůstává stále na svém místě.

14. 6. 2008 – 40 s; f/4; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Odlišností mezi levým a pravým tunelem je hned několik. Především u vstupu nejsou žádné betonové sokly a stopy po kolejnicích by se tu hledaly marně. Tímto tunelem jezdila asi nákladní auta, která později nahradila důlní vláček.

14. 6. 2008 – 60 s; f/4; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Velkým problémem pro snadnou chůzi je mazlavé bláto, které se lepí na obuv. Místy není žádný problém zapadnout až po kotníky. Na skobě sloužící kdysi k uchycení osvětlení je dnes zavěšen starý kyblík; připomíná mi to Hagenovu štolu a kolejnici v ní zavěšenou.

14. 6. 2008 – 40 s; f/4; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Stabilita nadloží v těchto místech není valná, dokazuje to především cihlobetonová klenutá vzpěra, která působí relativně nově – měly by snad mít štoly jednou nějaké využití?

14. 6. 2008 – 30 s; f/4; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Na konci je opět tunel plně obetonovaný, tentokrát zde nejsou žádné nánosy hlíny. Skruží se lze proplazit až na dno šachy a po kramlích vystoupat na povrch, do zavezeného lomu Džungle.

14. 6. 2008 – 1/100; f/5.6; ISO 80; ohnisko: 432 mm

Skruže šachet převyšují okolní terén o dva metry, je to logické řešení, neboť mohou být otevřené a zajišťovat cirkulaci vzduchu a zároveň nehrozí nebezpečí, že by do nich někdo spadl. Štoly by tak mohly sloužit k přezimování netopýrů.

Článek z 17. 5. 2006 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Odkazy a zdroje
Tagy