Šipky

Až příště půjdete městem, zkuste zvednout zrak k fasádám domů. Některé z nich stále nesou jizvy a znamení z války; díry po kulkách a bílé šipky směřující k zemi. Tyto šipky označují domy, ve kterých se nacházel protiletecký kryt – Luftschutzraum. Sloužily jako rychlá orientace při vyhlášení náletu k nalezení úkrytu a také po skončení bombardování ukazovaly, kde přednostně provádět vyprošťovací práce a hledat raněné.

Šipky jsou nejčastěji umístěny pod okny v druhém patře a směřují ke sklepním oknům, za kterými byl úkryt. Toto umístění zpřesňují šipky v úrovni přízemí; vzhledem ke skutečnosti, že tato část domu bývala často dodatečně obložena keramickým obkladem, opatřena novým nátěrem, nebo dokonce došlo k přestavbě přízemí, jsou šipky v těchto místech vzácnější. Dalším symbolem, který patrně souvisí s protivzdušnou ochranou obyvatelstva během nacistické okupace, je velké tiskací písmeno V umístěné u dveří do domu, mohlo značit vchod.

Oproti domovním krytům CO z 50. let, se kterými se počítalo od prvních fází projektování a výstavby domu; byly protiletecké kryty z doby okupace zřizovány v již postavených domech, ve kterých se v drtivé většině s takovým využitím společných sklepních prostor nepočítalo. V některých domech se ve sklepích dochovaly dvojjazyčné česko-neměcké nápisy „Zachovejte klid“ (Ruhe bewahren) a „Zákaz kouření“ (Rauchen verboten), podobně jako v krytu za Vaňkovkou.

Našli bychom ještě jeden rozdíl, možná významnější – kryty z 50. let byly využívány pouze v rámci branných cvičení, jejich funkčnost naštěstí neprověřila žádná válka. Válečné kryty tuto zkušenost mají, jsou nasáklé obavami o život svůj a životy blízkých, plné pocitů, které asi nejlépe vyjádřil Josef Kainar v básni Bombardovací blues, později zhudebněné na albu Obelisk v jedinečné interpretaci Jiřího Suchého za doprovodu Orchestru Gustava Broma.

Úvahu si rozhodně zaslouží i myšlenka, zda by měly takové drobné válečné relikty požívat památkové ochrany. Sama skutečnost, že se dochovaly do dnešních dnů je pozoruhodná a mimo jiné dokazuje, jak o některé domy nebylo pečováno – avšak právě zanedbávání údržby domu umožnilo tyto stopy války zakonzervovat. Teprve kvůli štědrým dotačním programům dochází po dlouhých desetiletích k opravám fasád domů a šipky nenávratně mizí.

Následuje abecedně řazený seznam domů, na kterých se mi podařilo zachytit tato znamení. Uvítám informace o dalších domech nebo svědectví pamětníků.

Antala Staška 31

Na rodinném domku jsou dvě šipky pod sebou na pravé polovině domu. Pod oknem na arkýři v prvním patře a pod oknem v přízemí.


19. 6. 2011 – 1/100; f/4; ISO 100; ohnisko: 28 mm


19. 6. 2011 – 1/250; f/5.6; ISO 400; ohnisko: 146 mm


19. 6. 2011 – 1/320; f/6.3; ISO 400; ohnisko: 158 mm

Antala Staška 38

Jediná, špatně zřetelná šipka je umístěna pod oknem vedle balkónu.


19. 6. 2011 – 1/160; f/5; ISO 200; ohnisko: 28 mm


19. 6. 2011 – 1/200; f/5.6; ISO 400; ohnisko: 116 mm


19. 6. 2011 – 1/400; f/8; ISO 1600; ohnisko: 300 mm

Burešova 14

Značně poškozená fasáda domu nese čtveřici šipek v nezvyklé výšce, až pod okny třetího patra.


14. 5. 2011 – 1/200; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 28 mm


14. 5. 2011 – 1/250; f/9; ISO 200; ohnisko: 64 mm


14. 5. 2011 – 1/250; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 300 mm


14. 5. 2011 – 1/250; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 238 mm


14. 5. 2011 – 1/250; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 300 mm


14. 5. 2011 – 1/320; f/7.1; ISO 200; ohnisko: 300 mm

Cejl 111


2. 7. 2011 – 1/125; f/4.5; ISO 100; ohnisko: 28 mm


2. 7. 2011 – 1/160; f/5; ISO 100; ohnisko: 80 mm


2. 7. 2011 – 1/320; f/7.1; ISO 400; ohnisko: 228 mm


2. 7. 2011 – 1/320; f/6.3; ISO 400; ohnisko: 180 mm


2. 7. 2011 – 1/250; f/5.6; ISO 400; ohnisko: 166 mm


2. 7. 2011 – 1/320; f/7.1; ISO 400; ohnisko: 204 mm

Čápkova 2a

Na světlé fasádě domu je jediná šipka vidět jen špatně. Nachází se úplně vpravo pod oknem v druhém patře.


27. 6. 2011 – 1/250; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 28 mm


27. 6. 2011 – 1/640; f/9; ISO 400; ohnisko: 196 mm

Drobného 60

Dům byl až do poválečných let posledním číslem v ulici. Dochovala se dvojice šipek pod okny druhého patra a v přízemí vodorovná šipka směřující nejspíš ke dveřím do sklepa.


6. 10. 2010 – 1/125; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 38 mm


6. 10. 2010 – 1/320; f/7.1; ISO 400; ohnisko: 246 mm


6. 10. 2010 – 1/80; f/4; ISO 100; ohnisko: 36 mm

Hoblíkova 39


21. 8. 2011 – 1/320; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 28 mm


21. 8. 2011 – 1/250; f/8; ISO 100; ohnisko: 36 mm


21. 8. 2011 – 1/250; f/10; ISO 100; ohnisko: 84 mm


21. 8. 2011 – 1/320; f/8; ISO 100; ohnisko: 28 mm


21. 8. 2011 – 1/250; f/10; ISO 100; ohnisko: 84 mm


21. 8. 2011 – 1/320; f/10; ISO 100; ohnisko: 48 mm

Hrozňatova 19


21. 8. 2011 – 1/320; f/8; ISO 100; ohnisko: 28 mm


21. 8. 2011 – 1/250; f/10; ISO 100; ohnisko: 72 mm

Jana Uhra 19

Šipky jsou rozmístěny symetricky po dvou pod okny druhého patra.


23. 5. 2011 – 1/160; f/5; ISO 100; ohnisko: 28 mm


5. 6. 2011 – 1/200; f/6.3; ISO 400; ohnisko: 80 mm


5. 6. 2011 – 1/250; f/6.3; ISO 400; ohnisko: 90 mm


5. 6. 2011 – 1/250; f/5.6; ISO 400; ohnisko: 128 mm

Jana Uhra 21

Jediná, zato dobře zachovalá šipka směřuje do míst, kde je dnes garáž.


23. 5. 2011 – 1/125; f/4.5; ISO 100; ohnisko: 28 mm


5. 6. 2011 – 1/250; f/6.3; ISO 400; ohnisko: 96 mm

Jiráskova 55


17. 7. 2011 – 1/320; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 28 mm


9. 8. 2011 – 1/200; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 80 mm


9. 8. 2011 – 1/320; f/7.1; ISO 200; ohnisko: 80 mm


9. 8. 2011 – 1/400; f/8; ISO 200; ohnisko: 300 mm

Jiráskova 57


9. 8. 2011 – 1/250; f/8; ISO 100; ohnisko: 28 mm


9. 8. 2011 – 1/400; f/8; ISO 100; ohnisko: 128 mm


9. 8. 2011 – 1/500; f/9; ISO 100; ohnisko: 300 mm


9. 8. 2011 – 1/500; f/8; ISO 100; ohnisko: 152 mm


9. 8. 2011 – 1/500; f/9; ISO 100; ohnisko: 300 mm


9. 8. 2011 – 1/100; f/5; ISO 100; ohnisko: 40 mm

Kamenná 4


7. 8. 2011 – 1/320; f/8; ISO 100; ohnisko: 28 mm


7. 8. 2011 – 1/250; f/10; ISO 100; ohnisko: 66 mm


9. 9. 2010 – 1/320; f/7.1; ISO 400; ohnisko: 28 mm


7. 8. 2011 – 1/320; f/9; ISO 100; ohnisko: 42 mm


7. 8. 2011 – 1/160; f/8; ISO 100; ohnisko: 84 mm

Kamenná 6


7. 8. 2011 – 1/250; f/8; ISO 100; ohnisko: 28 mm


7. 8. 2011 – 1/250; f/8; ISO 100; ohnisko: 46 mm


7. 8. 2011 – 1/250; f/10; ISO 100; ohnisko: 84 mm


7. 8. 2011 – 1/250; f/9; ISO 100; ohnisko: 84 mm

Klíčova 4

Tři šipky jsou na levé straně domu, každá pod oknem jednoho podlaží.


20. 6. 2011 – 1/160; f/5; ISO 100; ohnisko: 28 mm


20. 6. 2011 – 1/320; f/7.1; ISO 400; ohnisko: 80 mm


20. 6. 2011 – 1/320; f/7.1; ISO 400; ohnisko: 116 mm


20. 6. 2011 – 1/400; f/7.1; ISO 400; ohnisko: 140 mm

Kopečná 66


2. 7. 2011 – 1/160; f/5; ISO 100; ohnisko: 28 mm


2. 7. 2011 – 1/320; f/6.3; ISO 400; ohnisko: 180 mm


2. 7. 2011 – 1/250; f/6.3; ISO 800; ohnisko: 122 mm

Kotlářská 33

Dům je již opatřen novou fasádou, dvě šipky netypicky umístěné po stranách okna v druhém patře už k vidění nejsou.


22. 5. 2010 – 1/200; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 28 mm


22. 5. 2010 – 1/250; f/5.6; ISO 200; ohnisko: 228 mm

Kotlářská 35

Šipka na arkýři pod středem pásového okna směřuje svisle k zemi, druhá je mírně ukloněna a ukazuje přibližně ke vchodu do domu.


10. 6. 2011 – 1/160; f/5; ISO 100; ohnisko: 28 mm


10. 6. 2011 – 1/125; f/4.5; ISO 100; ohnisko: 80 mm


10. 6. 2011 – 1/250; f/6.3; ISO 400; ohnisko: 300 mm


10. 6. 2011 – 1/250; f/6.3; ISO 400; ohnisko: 300 mm

Křížová 4

Trojice šipek označuje malá sklepní okénka pod výlohami obchodu.


9. 9. 2010 – 1/160; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 42 mm


9. 9. 2010 – 1/400; f/7.1; ISO 400; ohnisko: 140 mm


9. 9. 2010 – 1/400; f/8; ISO 400; ohnisko: 300 mm

Lesnická 46


9. 8. 2011 – 1/250; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 28 mm


9. 8. 2011 – 1/125; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 84 mm

Milady Horákové 21a


9. 8. 2011 – 1/200; f/8; ISO 100; ohnisko: 28 mm


9. 8. 2011 – 1/250; f/9; ISO 100; ohnisko: 84 mm

Moravské náměstní 14a, 14b


25. 7. 2011 – 1/250; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 28 mm


25. 7. 2011 – 1/160; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 76 mm


25. 7. 2011 – 1/320; f/7.1; ISO 200; ohnisko: 238 mm


25. 7. 2011 – 1/320; f/7.1; ISO 200; ohnisko: 238 mm


25. 7. 2011 – 1/320; f/7.1; ISO 200; ohnisko: 220 mm


25. 7. 2011 – 1/320; f/7.1; ISO 200; ohnisko: 238 mm

Poříčí 21 a 23

Dvojdům nese na obou stranách, pod krajními okny druhého patra po jedné šipce.


6. 6. 2011 – 1/320; f/7.1; ISO 200; ohnisko: 28 mm


6. 6. 2011 – 1/400; f/7.1; ISO 200; ohnisko: 166 mm


6. 6. 2011 – 1/400; f/7.1; ISO 200; ohnisko: 204 mm

Tučkova 8

Na sklepní okénko upozorňuje kose namalovaná šipka na zaobleném arkýři a dvojice šipek v přízemí. Šipka vpravo odolala snaze o své smazání.


14. 5. 2011 – 1/200; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 28 mm


14. 5. 2011 – 1/250; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 166 mm


14. 5. 2011 – 1/160; f/5; ISO 100; ohnisko: 28 mm


14. 5. 2011 – 1/250; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 128 mm

Tržní 12


20. 6. 2011 – 1/200; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 28 mm


20. 6. 2011 – 1/320; f/6.3; ISO 400; ohnisko: 158 mm


20. 6. 2011 – 1/320; f/7.1; ISO 400; ohnisko: 106 mm

Tučkova 10

Nezvykle působí šipky v přízemí domu, směřují k dnes již neexistujícímu sklepnímu oknu. Zajímavostí je absence svislých šipek ve vyšší části fasády domu.


14. 5. 2011 – 1/250; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 28 mm


7. 3. 2008 – 1/30; f/2.8; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Tučkova 26


8. 8. 2011 – 1/160; f/5; ISO 100; ohnisko: 28 mm


8. 8. 2011 – 1/125; f/6.3; ISO 200; ohnisko: 84 mm

Údolní 72

Nudnou šedivou fasádu zdobí dvě šipky umístěné nad sebou pod druhým oknem zprava.


27. 6. 2011 – 1/250; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 28 mm


10. 9. 2010 – 1/320; f/6.3; ISO 400; ohnisko: 212 mm


10. 9. 2010 – 1/125; f/6.3; ISO 400; ohnisko: 84 mm

Úvoz 17

Dvě svislé šipky pod okny druhého patra označují sklepní okna s úkrytem.9. 9. 2010 – 1/125; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 84 mm


23. 5. 2011 – 1/320; f/6.3; ISO 200; ohnisko: 180 mm


23. 5. 2011 – 1/320; f/7.1; ISO 200; ohnisko: 204 mm

Úvoz 21

Na rohovém domě jsou šipky pouze na straně do ulice Úvoz. Opět ukazují na okna do sklepů.


23. 5. 2011 – 1/250; f/6.3; ISO 200; ohnisko: 28 mm


9. 9. 2010 – 1/125; f/5; ISO 100; ohnisko: 28 mm


23. 5. 2011 – 1/320; f/6.3; ISO 200; ohnisko: 172 mm


23. 5. 2011 – 1/320; f/6.3; ISO 200; ohnisko: 220 mm

Žižkova 14

Z dálky viditelná šipka je nezvykle v úrovni prvního patra. Při pohledu od vchodu spatříme další, směřují nejspíš ke sklepnímu oknu.


27. 6. 2011 – 1/250; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 28 mm


13. 11. 2010 – 1/400; f/8; ISO 100; ohnisko: 238 mm


13. 11. 2010 – 1/200; f/5.6; ISO 200; ohnisko: 28 mm

Článek z 27. 6. 2011 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Odkazy a zdroje
Podobná místa
Tagy