#beton

Pozorovatelna typu einmann na Stránské skále

Válcová pozorovatelna je asi první věc, která upoutá vaši pozornost vystoupíte-li na zastávce Stránská skála. Jejím úkolem bylo poskytnout během náletu ochranu člověku uvnitř, jenž úzkými průzory pozoroval dění kolem…

Nadzemní betonový kryt ve Zbrojovce v Zábrdovicích

Následující kryt nepatří do systému krytů civilní obrany ve Zbrojovce, pochází z období druhé světové války, je tedy o dvě desetiletí starší. Sloužil nemocnici stojící vedle (dodnes je zde nějaké zdravotnické zařízení).…

Podzemí domů na Starém Brně

Město Brno není příliš bohaté na spletité labyrinty sklepů; propojená sklepení více domů jsou bílou vránou, která potěší každého dobrodruha a milovníka tajemna. Jsou pozůstatkem dlouhodobého a rozmanitého osídlení…

Zapomenuté betonové zátarasy na Kraví hoře

Mezi nízkými stromky, které oddělují cvičiště psů od cesty, se nachází několik betonových jehlanů. Jedná se o zátarasy nejspíš ještě z doby, kdy na Kraví hoře bývalo vojenské cvičiště.

Základy nedokončeného aquaparku na Ponavě

Na území nikoho mezi plaveckým stadionem a hotelem Boby odpočívají ve stínu náletových dřevin betonové základy stavby, která měla být součástí plánovaného aquaparku.

Nadzemní betonový kryt v České Třebové

Jako ochrana před účinky leteckého bombardování, především před tlakovou vlnou a střepinami, byly v průběhu 2. světové války i po ní budovány různé druhy krytů. Některé stavby jsou typizované a setkáme se s nimi na…

Nefunkční kašna na náměstí Svornosti v Žabovřeských

Náměstí Svornosti je již pár let po rekonstrukci, zatímco kašna s betonovou sochou na ni stále čeká. Řada laviček má zřejmě tento nešvar zastínit, přesto se nefungující kašna stává dočasným hřištěm pro děti čekající…

Protiletecký kryt v Jihlavě

Proklatě mělce uložený protiletecký kryt bychom našli na konci jihlavské průmyslové zóny. Jeho půdorysný tvar je v terénu vymezen neobhospodařovanou plochou, zemědělci zřejmě nechtějí riskovat kolizi svých strojů s betonovou…

Zapomenuté sloupy elektrického vedení v Bystrci

Z nějaké podivné příčiny nedošlo k odstranění dvou betonových sloupů elektrického vedení u Bystrckého mostu, a tak tu nikým nerušeny v doprovodu živých stromů okupují neudržované území.

Zapomenuté cvičné objekty ČSLA v lese U Křivé borovice v Bystrci

Na podivné betonové úkryty, které leží na samém okraji Brna, v místě nazývaném U Křivé borovice, mě před lety upozornil Radek Soudek. Nacházejí se zde celkem čtyři objekty sestavené z prefabrikovaných železobetonových…

Zchátralý pomník Rudé armády v Obřanech

Pomníček Rudé armádě zasazený v terénním zářezu silnice z Obřan do Bílovic je prakticky zapomenut, protože k němu nevede žádná cesta pro pěší a řidiči rychle projíždějících aut jej stěží zaznamenají.

Zatrubněný úsek Ivanovického potoka pod Hradeckou ulicí

Drobný Ivanovický potok byl při vybudování rychlostní silnice 43 sveden do asi 200 m dlouhého betonového potrubí, ve kterém protéká dodnes.

Betonový reliéf „Brno“ v Černovicích

Zřejmě z dob, kdy se z Brna směrem na Olomouc jezdilo po tzv. staré cestě, pochází betonový objekt s názvem a znakem města. Poněkud paradoxně je umístěn v Černovicích, ačkoli hraniční městskou částí je Slatina.

Staré silážní věže v Lysovicích

Válcové nádrže na řepnou siláž připomínají spíše nějaký zapomenutý futuristický objekt, než zemědělskou stavbu. Postavili je zde před válkou němečtí obyvatelé. Když byli po válce odsunuti, přešla sila na stát a…

Betonové objekty s barevnou mozaikou na Lesné

Betonové objekty s barevnou mozaikou mohou připomínat kostky stavebnice, kterou po sobě zanechal neuklizenou nepořádný potomek nějakého obra. Přízemní realita je však taková, že jde o dílo nazvané Prolézačka malíře a grafika…

Betonový obelisk „Brno“ v Ivanovicích

Nejen motoristé jedoucí po staré silnici z Kuřimi do Brna mohou spatřit nevelký betonový sloup, který má snad informovat, že město je již nablízku. Některé snad napadne škodolibá myšlenka o souvislosti nemonumentálnosti objektu…

Rozhledna Na Oklikách v Ivančicích

Rozhledna Na Oklikách je mladším protějškem známější Rozhledny Alfonse Muchy v parku Réna na opačné straně údolí řeky Jihlavy. Obě rozhledny navrhl pro místní okrašlovací spolek Miloš Navrátil.

Podzemní část potoka v Ledči nad Sázavou

Bezejmenný potok mizí v temné díře, ze které se slabě ozývá zvuk padající vody. Obzvláště v minulosti bývalo obvyklou praxí potoky, které protékaly obcí, svádět pod zem.

Reklamní plastika České zbrojovky na ulici Opuštěná

Betonový sloup se dvěma kruhovými logy stojí před bývalou budovou ČSAD a stále navádí pomocí bílých šipek řidiče i chodce směrem od Zvonařky k Uhelné ulici.

Bývalá plovárna nad lomem v Mikulově

Koupání v lokalitě Mariánského mlýna není žádnou novinkou, 2. července 1921 zde slavnostně zahájilo provoz koupaliště se dvěma bazény s různou hloubkou. Zdrojem vody byl gravitačně přivedený Mušlovský potok i voda čerpaná…

Zapomenutý bazén v zahradách na Žlutém kopci

Porostlé mechem, zasypané listím z podzimů dávno minulých lákají staré schody k návštěvě míst ještě zapomenutějších. Ani počet schodů, ani jejich délka nevypovídají o tom, jak daleko od současnosti vedou.

Torza betonových lamp v Holáskách

Na těžbu písku odkazuje svým názvem ulice Písníky, zahloubený terén a torza lamp na železobetonových sloupech, které kdysi osvětlovaly cestu do dnes už bývalé pískovny.

Starý ovocný sad s betonovou nádrží v Čebíně

Řád pravidelně rozestoupených stromů ovocného sadu narušuje ořešák, který strojí u zvláštní betonové nádrže.

Pozůstatky budov na zarostlém pozemku v Černovicích

Stranou od lidských cest, zarostlé trním, jsou tajné světy. Vstup do nich je snadný a přesto obtížný, musí se jen překonat odpor či strach a projít starou brankou, proskočit křovím nebo sejít z cesty. Jejich hranice není…

Základ pro vánoční strom ve Starém Lískovci

Betonový kopeček je zakončen ocelovou trubkou s kdysi uzamykatelným poklopem. Takto obvykle vypadají geologické či hydrologické pozorovací vrty, kterých se při stavbě sídliště vyvrtalo jistě více.

Šachta z betonových skruží v Králově Poli

Otevřená šachta z betonových skruží výrazně vyčnívá nad okolní terén, takže nehrozí, že by do ní mohl náhodný kolemjdoucí upadnout. Přesto byla v minulosti zakryta plechovým poklopem, avšak právě kvůli jeho tušené…

Betonový sloup u jihlavského hlavního nádraží

Zvláštnímu betonovému sloupu s masivní, ale krátkou konzolou chybí na druhé straně cesty už od prvního pohledu protějšek. Některé zdroje jej mylně považují za historický sloup tramvajové trakce, tramvajová trať však těmito…

Pomník dělnickým demonstracím v Zábrdovicích

Málo nápadné dílko architekta Jana Dvořáka stojí v parčíku vymezeném Svitavským náhonem a kolejemi někdejší staré Tišnovky, tedy v příznačném sousedství míst, která už patří spíše minulosti.

Betonový skelet bývalé sýpky v Tišnově

Mohutný, rozložitý dům se širokou střechou dekorovanou dvěma věžičkami byl už od pohledu podezřelý z opuštěnosti, tento dojem značně posilovaly stromky rostoucí na nepatřičných místech, prázdná okna i ledabyle pověšená…

Zapomenutá kašna mezi paneláky ve Slatině

Obdélníková prohlubeň v trávě vypadá jako pískoviště, jenže je příliš mělká, na okraji jsou plechová víka a prstenec, zasazený do středu už pískovišti vůbec neodpovídá.

Opuštěná betonová jímka na louce v Trpíně

Opuštěná betonová jímka zasazená do malebné krajiny Českomoravské vrchoviny v ní díky korozivnímu působení povětrnostních vlivů nepůsobí jako cizorodý element, ale téměř jako její integrální součást, podobně jako…

Abstraktní plastika z kamene a betonu na Lesné

Megalitická kultura našla své pokračování i v éře normalizace, menhir vztyčený před dobovou administrativní budovou je stejně tajemný jako jeho neolitičtí předchůdci.

Miniaturní betonový obelisk u Černé Hory

V podivné symbióze vegetuje betonový miniobelisk a novodobá plastová reklama. Zatímco reklamní poutač na obelisku parazituje, maje z něj oporu, tak samotný obelisk tímto nechtěným soužitím spíše trpí.

Zapomenutý sloup elektrického vedení ve Starém Lískovci

Záře zapadajícího slunce zbarvuje do stejného odstínu kmeny stromů i betonové tělo zapomenutého sloupu elektrického vedení, což může posilovat zdání jisté vnější podobnosti.

Betonová plastika v areálu FN Bohunice

Oheň zmrazený v pohybu a převedený do abstraktního betonového monumentu stále dokáže u náhodného kolemjdoucího vyvolat krátkodobý zájem.

Dvojice zapomenutých betonových sloupů na Starém Brně

Mezi sloupy s veřejným osvětlením a mezi sloupy s tramvajovou trakcí jsou dva z betonu, jejichž účel leží zapomenut v minulosti.

Železobetonový skelet nedokončené stavby v Ostravě

Během více než 30 let, po které čekal železobetonový skelet na proměnu v hotovou stavbu, se z obecného označení skelet stal oficiální název pro vzniklé vědecké inovační centrum. Původní záměr z roku 1987 počítal se…

Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí