#chodba

Bývalá prachárna na Špilberku

Opuštěný dům na svahu špilberského kopce, často označovaný jako hlídka 4, dlouho lákal nejrůznější průzkumníky a poskytoval jim chátrající stavbu se zajímavým sklepem a podzemní chodbou. Jednoduše stačilo jednou z mnoha…

Naslouchací chodba na Špilberku

Překvapení čeká v jedné z mnoha šachet, kterými je špilberský kopec provrtán; do betonového ostění je vysekán otvor umožňující průnik do cihlové chodby. Při sestupu po značně rezavých stupních v šachtě se stačí…

Historická odpadní štola na Špilberku

Sloužila snad k odvodnění hradních příkopů, snad jako úniková chodba z hradu. Poprvé se objevuje na plánu Brna z roku 1749, ale může být starší. Otázkami opředená štola prochází špilberským kopcem a přibližně v místech,…

Chodba kartouzského vodovodu na Běhounské

Na vzniku podzemních prostor pod Běhounskou ulicí se podílelo hned několik vlivů; majoritní podíl si připisuje potřeba zasypat příkop, který až do roku 1731 odděloval město od dnešní Moravské galerie a výrazně omezoval…

Fragment chodby na Svrateckém nábřeží

Paradoxně jsem toto místo objevil za tmy, pouze při svitu pouličního osvětlení, předtím jsem si ve dne ničeho nevšiml, přestože je klenba patrná už z druhého břehu Svratky.

Fragment únikové chodby v areálu Svit ve Zlíně

Baťovský Zlín v mnoha ohledech předběhl svou dobu, ukázkou budiž částečně dochovaný systém únikových chodeb vedoucích z výrobního areálu, který měl v případě leteckého útoku umožnit jeho opuštění.

Pozůstatky dopravníku zeminy do modřické cihelny

Zdánlivě zbytečný most na vídeňské výpadovce ukrývá objekt napojený podzemní chodbou na bývalou modřickou cihelnu. Letecká mapa z roku 2003 prozrazuje, že dříve stavba pod mostem navazovala (pravděpodobně pásovými) dopravníky…

Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí