#dům

Bývalá prachárna na Špilberku

Opuštěný dům na svahu špilberského kopce, často označovaný jako hlídka 4, dlouho lákal nejrůznější průzkumníky a poskytoval jim chátrající stavbu se zajímavým sklepem a podzemní chodbou. Jednoduše stačilo jednou z mnoha…

Proluka po zbořeném domě na Úvoze se starými skalními sklepy

Na parcele domů číslo 18 a 20 ulice Úvoz se za plotem z vlnitého plechu a zarostlé náletovými křovisky dlouhá léta skrývaly fragmenty skalních sklepů. Během zakládání stavby byly dřeviny vykáceny a celý prostor vyčištěn.…

Bývalé šatny na hřišti v juliánově

Nad konečnou tramvaje v Juliánově se nachází fotbalové hřiště se škvárou, které bylo zrekonstruváno na skatepark. Rekonstrukce se však dotkla jen přibližně třetiny areálu, zbytek - například bývalé šatny - zůstává…

Torzo domu v Kohoutovicích

Dalším artefaktem těžby v Žebětínském lomu (kromě skladu rozbušek) jsou ruiny domu stojícího u silnice. Do současnosti se dochovaly jen tři obvodové zdi. Čelní, chybějící zeď mohla být jen dřevěná, to by vysvětlovalo…

Ruiny domu nad tunelem v Obřanech

Vysoko ve stráni nad obřanským tunelem čněl k nebi malý domek. Podle dochovaných schodů mohla mít budova i patro, pravděpodobněji však vedly jen na půdu. Ačkoli leží relativně osamoceně, díky blízkosti tunelu asi svým majitelům…

opuštěný dům v Pisárkách

Hned za zastávkou Antropos trolejbusu 25 ve směru do Bystrce se nachází opuštěné torzo domu. Na domě visí cedule, že je na prodej. Muselo se jednat o krásný dům, bohužel dnes jsou z něj zachovány jen holé zdi.

Ruiny bývalé ubytovny v Bohunicích

V okolí vznikajícího univerzitního kampusu v Bohunicích donedávna (2007) stávala opuštěná jednopatrová ubytovna. Jednalo se o jednoduchou a levnou stavbu, z dálky připomínala ležící panelák.

Šachta bývalého domu na Starém Brně

Ulice Hlinky má velmi bohatou historii, mnoho domů se však dnešních dnů nedočkalo, na jejich místech vyrostly buď domy nové, nebo zůstaly prázdné parcely, ty jsou povětšinou využívány jako parkoviště.

Bývalé řeznické sklepy na Hlinkách

Brněnské podzemí se dlouho připomínalo prolukou na Hlinkách. Čtveřice zamřížovaných vstupů byla volně přístupná a každý mohl přes mříže nahlédnout dovnitř. Později došlo k oplocení areálu a asi po roce se na místě…

Torzo zahradního domku v Akátkách

Nákupní vozík a množství nahromaděných odpadků a vysloužilých předmětů ve zpustlé zahradě napovídají, kdo byli poslední lidé, kteří ji využívali. Od veřejné části lesoparku ji přitom dělí jen značně děravý…

Ruiny domu u trati v Bílovicích nad Svitavou

Hororově vyhlížející vyhořelý dům straší cestující při cestě vlakem mezi Bílovicemi a Babicemi nad Svitavou. Vzhledem k velmi těsnému sousedství s železniční tratí se asi původně jednalo o dům pro pracovníky dráhy,…

Ruiny domu se sklepem v Horních Heršpicích

Vždy je zajímavé se zamýšlet nad důvody, které mohou vést k vzniku ruiny z domu v jinak obydlené ulici. Nejčastěji jsou na vině nevyjasněné majetkoprávní vztahy, nedostatek financí nebo obyčejný nezájem o objekt jako takový.…

Nedostavěný dům v Modřicích

Hrubou stavbu nedokončeného domu míjeli řidiči i cestující opouštějící Brno vídeňským směrem. Z ulice nenápadný jednopatrový dům však z druhé strany, v hlubokém dolíku odhaloval své nejnižší podlaží. Stavba měla…

Zdemolovaný objekt na ulici Pastviny v Komíně

Zchátralý objekt s dosud relativně nepoškozenými okny byl v sousedství obytných domů zvláštním a zřejmě i nepříliš vítaným zjevem. Posprejovaná okna byla jasným signálem, že zde je „opuštěno“.

Technická místnost bývalého vodního prvku před Bílým domem

Podle původního projektu měla být na prostranství před hlavním vchodem do tehdejšího sídla městského výboru KSČ vodní nádrž [1], místo ní zde byl záhon s květinami, který v roce 1983 vystřídala socha Klementa Gottwalda.…

Ruiny domu se studnou a sklepem v Arnoštově údolí

V příkrých svazích hlubokého Arnoštova údolí, kde silnice je pevně sevřená mezi skálu a továrnu, nachází se kamenitý portál sklepa a o kousek dále i ruiny domu.

Ruiny posprejovaného domu v Líšni

Při spatření pobořeného domu na samotě není třeba kdovíjak bujaré fantazie, aby sem zařadila hororový příběh se špatným koncem. Vymlácená okna, podivně pokroucené kmeny stromů a množství černých igelitových pytlů…

Ruiny domu v Králově Poli

Jedno z chapadel mimoúrovňové křižovatky ve svém smrtícím stisku poněkud polevilo a odsoudilo tak zmrzačený dům živořit na dalších 20 let.

Betonový skelet bývalé sýpky v Tišnově

Mohutný, rozložitý dům se širokou střechou dekorovanou dvěma věžičkami byl už od pohledu podezřelý z opuštěnosti, tento dojem značně posilovaly stromky rostoucí na nepatřičných místech, prázdná okna i ledabyle pověšená…

Ruiny domu v Černé Hoře

Opuštěný dům u silnice se navenek snaží vytvářet lepší dojem, ale pod od pohledu zachovalou střechou je sežrán rakovinou prázdnoty a času.

Opuštěný objekt na místě panelárny v Bohunicích

Na místě bývalé panelárny, matky všech bohunických a lískoveckých panelových domů, dnes stojí nákupní centrum. Jediným dochovalým objektem je torzo asi někdejší administrativní budovy, které nese stopy po započaté přestavbě.…

Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí