#divadlo

Lesní amfiteatr v Čertově rokli na Lesné

Na obvodové zídce konečné tramvají 9 a 11 je pod keřem ukrytý nápis. Že se skutečně v Čertově rokli dá narazit na amfiteátr, ví dnes už jen málokdo. Na další ukazatel už po cestě nenarazíte, nápis se směrovkou na konečné…

Pozůstatky letního divadla v Dědicích u Vyškova

Podle mapy se na nevysokém, ale výrazném kopci měly nacházet zbytky středověkého hradu Dědice, který zanikl někdy během husitských válek. Dnes je jeho někdejší existence připomínána pouze terénními nerovnostmi; po 2. světové…

Chátrající amfiteatr v Ivančicích

Zastrčený amfiteátr na Réně byl vybudován v 60. letech 20. století, nejspíš za pomoci brigádníků v rámci akce Z; od té doby již na jeho údržbu zřejmě nebylo vynaloženo žádné významné úsilí, a tak nikým nerušen,…

Pozůstatky přírodního divadla v Ostopovicích

Přírodní divadlo existovalo v Šelši již za 1. republiky, avšak zaniklo při stavbě dálnice. V roce 1958 bylo na náspu dálnice vystavěno nové přírodní divadlo, které mělo navázat na předválečnou tradici. Bohužel zde bylo…

Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK