#elektřina

Bývalá trafostanice v Kuřimi

Stará trafostanice v poli za továrnou TOS Kuřim svým hmotovým členěním připomíná vesnický kostelík, nebo alespoň kapličku. Její účel je však ryze světský.

Zapomenuté sloupy elektrického vedení v Bystrci

Z nějaké podivné příčiny nedošlo k odstranění dvou betonových sloupů elektrického vedení u Bystrckého mostu, a tak tu nikým nerušeny v doprovodu živých stromů okupují neudržované území.

Kabelovod přes Svratku v Bystrci

Energetické či sdělovací sítě občas překonávají vodní toky na samostatných konstrukcích, které nemají – kromě převedení vlastní sítě na druhý břeh – žádný další účel. V Bystrci po takovém mostě přechází…

Pozůstatky příhradové trafostanice v Sokolnicích

Téměř všudypřítomné dráty elektrické distribuční sítě jsou na své cestě po krajině podpírány různými typy sloupů. Někdy se však může stát, že nějaký sloup přebývá a dráty jej pouze míjejí.

Zapomenutý sloup elektrického vedení ve Starém Lískovci

Záře zapadajícího slunce zbarvuje do stejného odstínu kmeny stromů i betonové tělo zapomenutého sloupu elektrického vedení, což může posilovat zdání jisté vnější podobnosti.

Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí