#ivančice

Dvě krátké štoly v parku Réna v Ivančicích

Naději, že dva temné otvory ve skále na břehu Jihlavy ukrývají rozsáhlé podzemí, poněkud snižuje jejich snadná dostupnost, kterou dokládá přítomnost parkového mobiliáře.

Romantický Ševcův pramen v ivančickém parku Réna

Ivančický park Réna se v roce 2009 dočkal částečné rekonstrukce, při které byly mimo jiné vykáceny nemocné stromy a vybudován malý amfiteatr. V dalších etapách se počítá i s obnovou původních vodních prvků a vytvořením…

Chátrající amfiteatr v Ivančicích

Zastrčený amfiteátr na Réně byl vybudován v 60. letech 20. století, nejspíš za pomoci brigádníků v rámci akce Z; od té doby již na jeho údržbu zřejmě nebylo vynaloženo žádné významné úsilí, a tak nikým nerušen,…

Rozhledna Na Oklikách v Ivančicích

Rozhledna Na Oklikách je mladším protějškem známější Rozhledny Alfonse Muchy v parku Réna na opačné straně údolí řeky Jihlavy. Obě rozhledny navrhl pro místní okrašlovací spolek Miloš Navrátil.

Propustek pod železniční tratí v Ivančicích

Portál propustku pod železniční tratí spojující Ivančice s Moravskými Bránicemi je ze strany od silnice přehrazen přechody inženýrských sítí, což jej dělá poněkud méně estetickým.

Sklep s pramenem Na Oklikách v Ivančicích

Kamenný portál ve svahu by mohl patřit nějakému sklepu, ostatně domů je v okolí dost. Podivné však je, že z něj přes cestu vede stružka s odtékající vodou.

Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí