#kohoutovice

Bývalý sklad rozbušek nad Žebětínským lomem v Kohoutovicích

V lesích okolo Kohoutovic toho moc k nalezení není, a tak potěší každá drobnost, co do lesa tak úplně nepatří. Jednou z nich je malý sklad na trhaviny a rozbušky nad Žebětínským lomem. Že těžba neprobíhá už nějakou…

Torzo domu v Kohoutovicích

Dalším artefaktem těžby v Žebětínském lomu (kromě skladu rozbušek) jsou ruiny domu stojícího u silnice. Do současnosti se dochovaly jen tři obvodové zdi. Čelní, chybějící zeď mohla být jen dřevěná, to by vysvětlovalo…

Starý podchod pod silnicí bývalého Masarykova okruhu v Kohoutovicích

Silnice z Kohoutovic do Žebětína byla dříve součástí Masarykova okruhu. Dokladem toho je například klopená zatáčka a nebo podchod pod silnicí. V současnosti je podchod pěšími využíván jen ojediněle, provoz na silnici je…

Sluneční hodiny na sídlišti v Kohoutovicích

Aby paneláková sídliště nebyla jen betonovými králíkárnami, snažili se je architekti obohatit o různé prvky, které by změnili jednotvárnost okolí šedých kvádrů. Většinou se jednalo o sochy, různé abstraktní plastiky…

Studánka Blaženka v Kohoutovicích

Pramen Blaženka je uzavřen v betonovém dolíku s obvodovým zábradlím a přístupovým schodištěm, díky těmto úpravám může snadno vzbudit mylný dojem, že se jedná o kvalitní pitnou vodu. Bez převaření nebo desinfekce není…

Bývalá trafostanice v Kohoutovicích

Během průzkumu kohoutovických stok jsem nad jednou z nich narazil na tuto jednoduchou stavbu a mylně jsem ji považoval za nějaký funkční objekt kanalizačního řadu; ten ve skutečnosti leží na druhé straně silnice.

Věžový vodojem v Kohoutovicích

Trychtýř, čnící nad všechny střechy, se již stal neodmyslitelnou součástí panoramatu kohoutovického sídliště. Jedná se o věžový vodojem, který zásobuje vodou i nejvyšší patra paneláků, musí je tedy převyšovat, aby…

Podzemní vedení Kohoutovického potoka v Pisárkách

Do parčíku u pavilonu Antropos vytéká Kohoutovický potok, je veden 138 m dlouhým tunelem pod křižovatkou Antonína Procházky a Pisárecké. Po krátkém putování v parčíku končí svou pouť soutokem se Svratkou. Portál tunýlku…

Bývalá vodárenská čerpací stanice v Kohoutovicích

Kromě trubek a vodojemů jsou vodárenské čerpací stanice důležitým prvkem v soustavách pro zásobování pitnou vodou, vodu je třeba do vodojemů nějak dopravit a ne vždy je možné využít přirozeného výškového rozdílu mezi…

Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí