#kuřim

Bývalé odkaliště v Kuřimi

Umělá nádrž využívaná k ukládaní odpadů v podobě vodních suspenzí se nazývá odkaliště. Nejčastěji se s nimi setkáme u velkých důlních provozů, kde dochází k chemické úpravě vytěžených surovin; na odkaliště…

Protipovodňová nádrž – poldr v Kuřimi

Mezi protipovodňová opatření patří poldry – suché nádrže, které se zaplní až při větším průtoku vody. Dokáží tak zmírnit, nebo úplně eliminovat přívalovou vodu. Za běžných podmínek je plocha nádrže zemědělsky…

Zapomenutá studánka v Kuřimi

Bezejmenná studánka na úpatí Kuřimské hory je drobným krajinným prvkem, který si však zaslouží pozornost. Nehonosí se sice významným průtokem, ani nevyniká mistrně provedenou úpravou prameniště. Je skromná a prostá; připomíná…

Opuštěný vodojem v Kuřimi

Vodojemy musí být z principu své funkce umístěny výše než sídlo, které zásobují vodou. Často tedy leží v obtížněji dostupných místech a jsou-li nahrazeny jinými a vyřazeny z provozu, pak jsou nechány napospas okolí,…

Kopec Záruba v Kuřimi s válečnými štolami

Kopec Záruba měl do svých útrob pojmout protiletecký kryt o kapacitě až 4000 osob. Nebyl dokončen, přesto se dochovaly alespoň části rozsáhlého projektu. Na povrchu jde především o sklad rozbušek, který byl ještě v roce…

Bývalá trafostanice v Kuřimi

Stará trafostanice v poli za továrnou TOS Kuřim svým hmotovým členěním připomíná vesnický kostelík, nebo alespoň kapličku. Její účel je však ryze světský.

Strážní věže v bývalém areálu TOS Kuřim

Za branou na (dnes již zaniklé) vlečce do bývalého areálu TOS v Kuřimi dosud stojí na stráži stařičká dřevěná pozorovatelna.

Zanikající zahradní kolonie v Kuřimi

Zanikající zahrádkářskou kolonii bychom nalezli mezi Blanenskou silnicí a továrním areálem, který byl příčinou konce těchto zahrad. Potřeba většího množství parkovacích míst vyvolala změnu územního plánu, který zahrady…

Studna pro zaniklý ubytovací tábor stavby německé průchozí dálnice v Kuřimi

Stejně jako na některých zříceninách připomíná středověký hrad v krajině už jen studna, tak i ubytovací tábor pro dělníky stavějící německou exteritoriální dálnici okolo Kuřimi je dosud připomínán v jinak rozoraném…

Samostatný sklep u bytového domu v Kuřimi

Pod park u kuřimského zámečku je vstup zakázán, avšak i bez varovného nápisu na dveřích by situace nebyla jiná, dveře jsou zamčené, což je překážka mnohem silnější než snadno ignorovatelný nápis.

Torzo výtokového stojanu s čerpadlem v Kuřimi

Tak jako některá spadaná jablka možná vyklíčí v mladý strom, vyrůstá potrubí z betonové desky jako klíček nějaké, již dávno zaseté, ocelové pecky.

Pozůstatky ovčína na úpatí Zlobice

Pozůstatky bývalého ovčína pod Zlobicí jsou převážně tvořeny betonovými žlaby s keramickou vložkou, dojem z jejich torzálního stavu je ponejvíce umocňován způsobem, jakým na nich vyrůstá mech.

Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí