#most

Bývalý most staré Tišnovky v Zábrdovicích

Tvář městské části Husovice je asi nejvíce poznamenána průchodem někdejší železniční dráhy do Tišnova. Nejlépe to dokládají názvy ulic; ulice Tišnovská vede podél trati a Mostecká připomíná železniční most, po…

Pilíře nedokončeného mostu exteritoriální dálnice v Kníničkách

Významnou dominantou svrateckého údolí je kromě přehradní hráze i mostní pilíř (vlastně pilíře dva, pro každý směr jeden, spojené nahoře) dálnice Wien – Wroclav, kterou během války Němci nestačili dokončit. V současnosti…

Kabelovod v Husovickém mostě

Silnice přecházející po Husovickém mostě řeku Svitavu, je významnou komunikací a je nemyslitelné, aby kvůli každé opravě či výměně kabelů, které vedou po obou stránách mostu, bylo zasahováno do jeho konstrukce a docházelo…

Stará lávka přes kolejiště pro zaměstnance Maloměřické cementárny

Vrátnice s navazující lávkou přes koleje zřejmě sloužila obyvatelům Obřan, kteří za prací do Maloměřické cementárny přicházeli Krasovou ulicí.

Kabelovod přes Svratku v Bystrci

Energetické či sdělovací sítě občas překonávají vodní toky na samostatných konstrukcích, které nemají – kromě převedení vlastní sítě na druhý břeh – žádný další účel. V Bystrci po takovém mostě přechází…

Lávka na hrad v Ledči nad Sázavou

Na kopec s hradem v Ledči nad Sázavou lze dojít různými cestami, jednu z nich v minulosti umožňovala ocelová lávka. Ačkoli byla zřejmě zamýšlena jako bezbariérový přístup, protáhlé stupně schodů před nástupem hovoří…

Letohrádek s podzemím na bývalém ostrově Portz v Mikulově

Pozůstatky pozdně renesanční až ranně barokní urbanistické kompozice krajiny v okolí Mikulova jsou zatím spíše opomíjeným tématem, ačkoli jejich hodnota je srovnatelná s pozdější liechtensteinskou úpravou

Vedení teplovodu z teplárny na sídliště Ptačina v Adamově

Adamovské sídliště Ptačina je od ostatních částí města poměrně izolováno, jednou z nemnoha spojnic je teplovodní potrubí, které začíná v kotelně u nádraží a složitým terénem vede teplo až na sídliště.

Bývalý vlečkový most Ježkovy továrny v Blansku

Most s bohatou historií sloužil naposledy jako vlečkový do tzv. Ježkovy továrny, díky aktivitě spolku Kolejová nebyl po ukončení provozu na vlečce sešrotován, ale dočkal se klidného stáří na říčním břehu.

Vedení horkovodu přes Svitavu v Zábrdovicích

Horkovod, kterým zásobuje teplárna na Špitálce Židenice a Slatinu teplem, přechází přes Svitavu v betonovém žlabu. Byť nikde není explicitně uveden zákaz vstupu, je užití tohoto mostu lidmi spíše ojedinělé.

Nepoužívaná komunikace pod mostem v Bosonohách

Závora jako překážka vjezdu a ze stran okousaný asfalt naznačují, že cesta směřující pod most je využívána sotva sporadicky, navíc ani nikam nepokračuje.

Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí