#ostopovice

Dlouhý propustek v Ostopovicích pod nedokončenou exteritoriální dálnicí Vídeň–Vratislav

Nedokončená exteritoriální dálnice spojující Vídeň a Vratislav měla být od Nebovid směrem k ostopovickému Urbanovu kopci vedena částečně na náspu, pod kterým v nejnižším bodě prochází propustek zajišťující převádění…

Studánka Pod Starou dálnicí v Ostopovicích

Údolí Šelše bylo před 2. světovou válkou vyhledávaným rekreačním areálem, jehož součástí byla i studánka s pamětní deskou. Zbudováním dálničního náspu došlo k zániku areálu a nejspíš i studánky, je však pravděpodobné,…

Pozůstatky přírodního divadla v Ostopovicích

Přírodní divadlo existovalo v Šelši již za 1. republiky, avšak zaniklo při stavbě dálnice. V roce 1958 bylo na náspu dálnice vystavěno nové přírodní divadlo, které mělo navázat na předválečnou tradici. Bohužel zde bylo…

Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí