#park

Staré schody na Kraví hoře

Zapomenuté schody vedle hvězdárny jsou důkazem, že i staré a známé lokality umí překvapit. Z příjezdové asfaltové silnice odbočuje cesta, která se postupně ztrácí mezi vzrostlými stromy a mizí v řídké trávě.

Staré a nové pumpy v Lužánkách

Jako malý jsem rád chodíval do Lužánek. Mou oblíbenou hrou bylo hledání keře, ve kterém je ukrytá stará pumpa. Během parkových úprav byla pumpa odstraněna, opravena a umístěna na nové místo.

Kašna se sousoším tří puttů v Lužánkách

Vodní prvky patří k tradičnímu vybavení většiny parků. Lužánky, přestože jsou nejstarším městským parkem v České Republice, se své kašny dočkaly až v roce 1860. Na pohlednici z roku 1904 vidíme, že kašna byla obklopena…

Zbytky budovy ve Wilsonově lese

U vstupu do Wilsonova lesa na ulici Krondlova a Foustkova stávala bouda správce parku. V těsné blízkosti byla také informační cedule, poučující návštěvníky jak se chovat.

Stará kamenná lavička ve Wilsonově lese

Ve Wilsonově lese je mnoho laviček, ale narazil jsem na jen na jednu kamennou. Pravděpodobně se jedná o poslendní exemplář starého parkového vybavení.

Pavilon Fons salutis v parku Studánka

Denisovy sady, dříve nazývané park Františkov, byly rozděleny prodloužením ulice Husovy a spodní část dostala název park Studánka, podle pavilonu Fons salutis. Svého času byl pramen velmi vydatný a voda výborné chuti s teplotou…

Staré vodojemy v lesích na Kamenném vrchu

Kamenný vrch je kopcem vodojemů a jiných vodárenských objektů. Některé stále slouží k akumulaci vody, jiné jsou už dávno mimo provoz. Mezi ty nefunkční patří i dvojice malých vodojemů kousek od jedné z cest.

Lesní amfiteatr v Čertově rokli na Lesné

Na obvodové zídce konečné tramvají 9 a 11 je pod keřem ukrytý nápis. Že se skutečně v Čertově rokli dá narazit na amfiteátr, ví dnes už jen málokdo. Na další ukazatel už po cestě nenarazíte, nápis se směrovkou na konečné…

Bývalá pumpa v Čertově rokli na Lesné

Lesopark Čertova rokle na Lesné poskytuje příjemné prostředí k vycházkách všem obyvatelům sídliště. Hlavní cesty jsou dokonce osvětleny. Na dolním konci rokle, u konečné tramvaje se jedna z cest rozšiřuje a vytváří zajímavý…

Základy nedokončeného aquaparku na Ponavě

Na území nikoho mezi plaveckým stadionem a hotelem Boby odpočívají ve stínu náletových dřevin betonové základy stavby, která měla být součástí plánovaného aquaparku.

Bývalá sjezdovka s vlekem v Nezdenicích

Opuštěnost či zapomenutost některých míst může být záležitostí sezónní. Většina lyžařských vleků je mimo období zimy opuštěná, jiné jsou však prázdné po celý rok. Většinou pro nedostatek sněhu, nezájem lyžařů…

Bývalý hřbitov v Líšni

V pořadí druhé zaniklé pohřebiště v Líšni je v dnešních dnech již k nepoznání přeměněno v park. První zaniklý líšeňský hřbitov byl v okolí kostela sv. Jiljí na náměstí Karla IV., a když už nebylo kam pohřbívat,…

Záchytná nádrž na dešťové vody z parkoviště v Ivanovivích

Velké zpevněné plochy (jako například parkoviště) jsou pro přirozenou krajinu nepříznivé z mnoha důvodům, ke kterým patři zrychlování a koncentrace povrchového odtoku a možnost kontaminace srážkových vod pohonnými látkami…

Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí