#pisárky

opuštěný dům v Pisárkách

Hned za zastávkou Antropos trolejbusu 25 ve směru do Bystrce se nachází opuštěné torzo domu. Na domě visí cedule, že je na prodej. Muselo se jednat o krásný dům, bohužel dnes jsou z něj zachovány jen holé zdi.

Protiletecký kryt v Pisárkách

Na brněnské poměry netypický kryt leží v lesích na Veslařskou ulicí. Vstup je odvrácen od města, a tak vnitřní dispozice příliš nepočítá s protitlakovým opatřením u vchodu.

Staré vodojemy v Pisárkách

Les nad Veslařskou ulicí ukrývá nejedno překvapení; opustí-li chodec udržované cesty, zavítá záhy do prostoru bývalých zahrad. Ty však připomínají již jen nepatrné fragmenty někdejší zahrádkářské činnosti. Naopak…

Plynoměr a hlavní uzávěr plynu od laboratoře VUT v Pisárkách

Na příjezdové cestě dnes bývalé Chemické fakulty VUT vítá příchozí podivný domek, který by mohl být při troše představivosti vrátnicí, ale absence oken či průzorů tuto možnost vylučuje.

Podzemní vedení Kohoutovického potoka v Pisárkách

Do parčíku u pavilonu Antropos vytéká Kohoutovický potok, je veden 138 m dlouhým tunelem pod křižovatkou Antonína Procházky a Pisárecké. Po krátkém putování v parčíku končí svou pouť soutokem se Svratkou. Portál tunýlku…

Ruiny bývalé restaurace Na Střelnici

Opuštěná budova restaurace svým názvem odkazuje na těsné sousedství pisárecké střelnice. V dobách největší slávy bývalo prostranství před restaurací plné drobných kavárenských stolků. Zašlou slávu připomínají jen…

Opuštěná vyhlídková plošina pod Strážním vrchem

Strážní vrch, dříve Schutzberg svým názvem i polohou přímo vybízí k pozorováni. Právě za tímto účelem byla při cestě okolo vrchu zbudována vyhlídková terasa.

Pramen Čertík v Pisárkách

Schody z kamení poslepovaného betonem vedou k nepříliš vydatnému prameni Čertík; uprostřed lesa to je celkem zajímavý úkaz, i když město není daleko a hluk z blízkého Pisáreckého tunelu doléhá až sem.

Ochranná zeď na střelnici v Pisárkách

Nepřehlédnutelnou dominantou oploceného areálu pisárecké střelnice je romantická zeď s prvky tudorské gotiky s tupými vížkami bez cimbuří na obou koncích.

Ruiny bývalé sauny v Pisárkách

Na pobořený objekt sauny mě už před lety upozornil Radek Soudek a nějaký čas trvalo, než jsem k němu našel cestu. Doslova. Sauna totiž leží na břehu Svratky obklopena z ostatních stran silnicemi mimoúrovňové křižovatky…

Staré podchody pod silnicí bývalého Masarykova okruhu v Pisárkách

Na opuštěný podchod narazíme snadno, stačí vystoupit na zastávce Pisárecká, leží se opravdu kousek od výstupu. Snad byl určen pro návštěvníky Antroposu, aby mohli bezpečně přejít pod rušnou silnicí, avšak po dokončení…

Bývalý prostor pro čerpadlo u Svratky v Pisárkách

Některá místa jsou opravu nenápadná, a nebýt pozorných čtenářů určitě by unikla mé pozornosti. Patří mezi ně i tento sklep; nemít přesné souřadnice, těžko bych jej asi našel. Je pozůstatkem po nějakém domku, který…

Bývalá vila Rudolfa Hošny v Pisárkách

Rudolf Hošna byl v 90. letech známou brněnskou postavou; zbohatl ještě před rokem 1989 prodejem tehdy velmi populární kovodžínsoviny a krátce po převratu, v éře barevných sak, pestrých kravat a rodícího se kapitalismu, získává…

Pozůstatky letního kina na ulici Antonína Procházky v Pisárkách

Zarostlá parcela za poškozeným a na mnoha místech zcela chybějícím plotem na sebe mnoho pozornosti nepoutá. V minulosti se zde nacházelo letní kino a na pozemku jsou dodnes dochovány některé jeho pozůstatky. Ačkoli zde kino existovalo…

Odlehčovací komora s vírovým spadištěm v Pisárkách

Ústí přepadů z odlehčovacích komor jsou obvykle zasazena přímo do říčních břehů, jedna z pisáreckých komor je však rafinovaně zakončena do jakéhosi mostu pod cyklostezkou, přesto to zdaleka není její největší zajímavost.…

Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí