#podzemí

Opuštěný podzemní sklad rozbušek ve Wilsonově lese

„Sklad neobložen MIMO PROVOZ“, tímto nápisem charakterizoval sklad rozbušek kus papíru ve fólii pohozený poblíž. Už když jsem přicházel mne zaujal větrací komínek, který signalizoval nějaký objev. Podivný areál oplocený…

Bývalá prachárna na Špilberku

Opuštěný dům na svahu špilberského kopce, často označovaný jako hlídka 4, dlouho lákal nejrůznější průzkumníky a poskytoval jim chátrající stavbu se zajímavým sklepem a podzemní chodbou. Jednoduše stačilo jednou z mnoha…

Historický sklep na Špilberku

Během rekonstrukce jihozápadního bastionu, který v roce 1809 nechal zbořit Napoleon, aby znehodnotil hrad Špilberk jako pevnost, dělníci objevili v těsné blízkosti hradeb sklepení.

Proluka po zbořeném domě na Úvoze se starými skalními sklepy

Na parcele domů číslo 18 a 20 ulice Úvoz se za plotem z vlnitého plechu a zarostlé náletovými křovisky dlouhá léta skrývaly fragmenty skalních sklepů. Během zakládání stavby byly dřeviny vykáceny a celý prostor vyčištěn.…

Štolový kryt civilní obrany 10-Z pod Špilberkem

Štolový úkryt vznikl už za války úpravami sklepní továrny na výrobu ovocných vín. Podzemní prostory poskytovaly veřejnosti z blízkého okolí ochranu před nálety. Koncem 50. let byl kryt přestavěn a dovybaven na velitelské…

Naslouchací chodba na Špilberku

Překvapení čeká v jedné z mnoha šachet, kterými je špilberský kopec provrtán; do betonového ostění je vysekán otvor umožňující průnik do cihlové chodby. Při sestupu po značně rezavých stupních v šachtě se stačí…

Historická odpadní štola na Špilberku

Sloužila snad k odvodnění hradních příkopů, snad jako úniková chodba z hradu. Poprvé se objevuje na plánu Brna z roku 1749, ale může být starší. Otázkami opředená štola prochází špilberským kopcem a přibližně v místech,…

Chodba kartouzského vodovodu na Běhounské

Na vzniku podzemních prostor pod Běhounskou ulicí se podílelo hned několik vlivů; majoritní podíl si připisuje potřeba zasypat příkop, který až do roku 1731 odděloval město od dnešní Moravské galerie a výrazně omezoval…

Sklepení historické hospody U Fajfky

Původně zde stály čtyři domy, které patřívaly kněžím, regenschorimu, kostelníkovi a kapitulní hospodě U Fajfky. Hospoda byla známá především svým dobře odleželým ležákem – přijímaly se zakázky na celá vědra piva.…

Kašna na Moravském náměstí

Dveře v zemi v jednom z rohů Moravského náměstí působí nenápadně, avšak o to více vyvolávají otázek. Ukrývají vchod do sklepů bývalého Německého domu, který tu až do konce války stával, nebo slouží pro vstup do…

Štoly nedokončené nacistické podzemní továrny na Stránské skále

Během nacistické okupace Němci vystavěli v blízkosti Stránské skály továrnu na výrobu součástek do leteckých motorů jako součást koncernu Flugmotorenwerke Ostmark GmbH Wien. Ke konci války, kdy Brnu začalo hrozit nebezpečí…

Pískovcový labyrint v Židenicích

Pískovcový labyrint v Židenicích není příliš rozsáhlý, ale díky složitějšímu prostorovému členění tvoří zajímavý typ podzemí, jakých v Brně není mnoho. Lahůdkou je pak větší místnost položená o úroveň níž…

Podzemní vedení Kohoutovického potoka v Pisárkách

Do parčíku u pavilonu Antropos vytéká Kohoutovický potok, je veden 138 m dlouhým tunelem pod křižovatkou Antonína Procházky a Pisárecké. Po krátkém putování v parčíku končí svou pouť soutokem se Svratkou. Portál tunýlku…

Vedení parovodu bývalým podchodem pod maloměřickým nádražím

Až do konce 70. let sloužil podchod zaměstnancům maloměřického nádraží a přilehlých podniků. V souvislosti s výstavbou líšeňského sídliště a teplovodu, byl teplovod veden právě starým podchodem. Pro pěší byla postavena…

Fragment chodby na Svrateckém nábřeží

Paradoxně jsem toto místo objevil za tmy, pouze při svitu pouličního osvětlení, předtím jsem si ve dne ničeho nevšiml, přestože je klenba patrná už z druhého břehu Svratky.

Podzemí provaznického vršku na Starém Brně

Pod Provaznickým vrškem, v místě dnešního parku, stávaly kdysi domy. Tvořily Uličku u svaté Anny, její trasu dnes přibližně kopíruje chodník. Zbytky posledních dvou domů byly odstraněny v roce 1998 a na jejich místě byly…

Podzemí domů na Starém Brně

Město Brno není příliš bohaté na spletité labyrinty sklepů; propojená sklepení více domů jsou bílou vránou, která potěší každého dobrodruha a milovníka tajemna. Jsou pozůstatkem dlouhodobého a rozmanitého osídlení…

Opuštěný sklep na Lesné

Vstup do sklípku je pod úrovní terénu, tento rozdíl vyrovnávaly schody, bohužel jsou zasypány, a tak vniknutí dovnitř není úplně snadné. Přesto je stále patrné jejich ohraničení fragmenty kamenné zdi.

Zapomenuté štoly na Lesné

Nedokončený systém, který se svým rozsahem blíží štolám na Stránské skále, měl dle všech dostupných informací sloužit pouze jako úkryt pro lidi před nálety, žádná výroba sem přesunuta být neměla.

Ochranná přilba do podzemí

Nebezpečí, jimž můžeme být vystaveni během návštěv podzemí, je více druhů. Lze zabloudit a ztratit se, nadýchat se jedovatých plynů nebo uvíznout pod náhlým sesuvem či závalem. Některá rizika nejde než brát na vědomí,…

Brněnské podzemí – historie a současnost

Snad každý Brňan ví, že pod jeho městem se nachází podzemí nejrůznějšího druhu. Jedná se buď o novodobé prostory technického účelu, jakými jsou například kolektory, nebo o historická sklepení dnes již neexistujících…

Štolový sklad výbušnin pod Novým hradem

V roce 1999 byla dokončena elektrifikace železniční trati Brno – Česká Třebová, které předcházely předelektrifikační úpravy prováděné již od 60. let 20. století. Zavedení elektrické trakce vyžadovalo zvýšení průjezdného…

Fragment únikové chodby v areálu Svit ve Zlíně

Baťovský Zlín v mnoha ohledech předběhl svou dobu, ukázkou budiž částečně dochovaný systém únikových chodeb vedoucích z výrobního areálu, který měl v případě leteckého útoku umožnit jeho opuštění.

Recenze čelovky Fenix HL55

Známý výrobce svítidel Fenix nabízí čelovku napájenou jedním Li-ion akmulátorem 18650 a led diodou Cree se světelným výkonem až 900 lumenů a dosvitem 116 metrů.

Ruiny domu se sklepem v Horních Heršpicích

Vždy je zajímavé se zamýšlet nad důvody, které mohou vést k vzniku ruiny z domu v jinak obydlené ulici. Nejčastěji jsou na vině nevyjasněné majetkoprávní vztahy, nedostatek financí nebo obyčejný nezájem o objekt jako takový.…

Podzemí bývalé továrny na baterie v Horních Heršpicích

Smutné konce mívají staré fabriky; bohužel příliš často. Heršpická továrna na baterie se v roce 2012 zařadila mezi ně. Události, které tomu předcházely, mají podobné rysy jako u mnoha jiných zaniklých objektů. Prosperující…

Opuštěný sklep u heršpického nádraží

Že se k Heršpickému nádraží vlastně přichází po mostě nemusí znát ani jeho dlouholetí návštěvníci. Prostor pod klenbou mostu byl dodatečně přeměněn na sklep.

Bývalý pivovar s podzemím v Jehnicích

Jen zbytky nápisu Brauerei na oprýskané zdi připomínaly zašlou slávu ve své době jednoho z nejmodernějších pivovarů v celém Rakousko-Uhersku, zatímco zdevastované okolí vypovídalo spíše o nevydařené nedávné historii,…

Pískovcový loch ve Vyškově

V období válek si lidé budovali různé úkryty, ve kterých si uschovávali cennosti a často v nich i přečkali nejhorší časy, během kterých se válčící armády převalily přes jejich obec. Ze svědectví pamětníků 2. světové…

Artézský vrt ve Vyškově

Označení artézská voda se používá pro tlakovou podzemní vodu nacházející se pod nepropustnou vrstvou, která po provrtání této vrstvy vystoupí nad terén. Takový vrt se potom nazývá artézský vrt a jeden jeho zástupce je…

Kobka u železničního tělesa ve Vyškově

Již z dálky viditelná temná díra do země slibovala možný vstup do podzemí. Nachází se ve Smetanových sadech v blízkosti železničního mostu, nabízela se tedy možná souvislost s tělesem dráhy.

Pogumované rukavice

Nejen při výstupu po žebřících na vysoké ocelové konstrukce se hodí pogumované rukavice, stejně dobrou práci odvedou i při manipulaci s víky a poklopy různých šachet či jinými nečistými předměty, o které není při průzkumu…

Pozůstatky dopravníku zeminy do modřické cihelny

Zdánlivě zbytečný most na vídeňské výpadovce ukrývá objekt napojený podzemní chodbou na bývalou modřickou cihelnu. Letecká mapa z roku 2003 prozrazuje, že dříve stavba pod mostem navazovala (pravděpodobně pásovými) dopravníky…

Bývalé zahrady se sklepem na Žlutém kopci

Malá kolonie zahrad na Žlutém kopci mezi ulicemi Trýbova a Pivovarská je na konci svého bytí. Starší fotografie z konce roku 2009 zachycují stav, který současnému, terminálnímu stadiu předcházel. Tehdy byly některé polorozbořené…

Ruiny ležáckých sklepů bývalého pivovaru v Lanškrouně

Pivovarské náměstí v Lanškrouně svým názvem přímočaře odkazuje na dřívější funkci prostoru. Do roku 2004 zde stával tzv. Lichtenštejnský pivovar, ve kterém se ještě v roce 1999 vařilo pivo. O rok později odkoupilo…

Podzemní část potoka v Ledči nad Sázavou

Bezejmenný potok mizí v temné díře, ze které se slabě ozývá zvuk padající vody. Obzvláště v minulosti bývalo obvyklou praxí potoky, které protékaly obcí, svádět pod zem.

Uzamčená průzkumná štola v Ledči nad Sázavou

Zámecká štola je opuštěné průzkumné důlní dílo, které bylo vyraženo v 18. století v geologicky zajímavém výchozu. Na jeho přítomnost upozorňuje nenápadný portál s plechovými dvířky.

Ústí dešťové stoky do řeky v Komíně

Ve městech mívají řeky zvláštní přítoky, do jejich břehů jsou zasazeny temné otvory ústí dešťových stok, zatrubněných potoků a přepadů z odlehčovacích komor. Některá ústí mají takový průměr, že jedinou překážkou…

Letohrádek s podzemím na bývalém ostrově Portz v Mikulově

Pozůstatky pozdně renesanční až ranně barokní urbanistické kompozice krajiny v okolí Mikulova jsou zatím spíše opomíjeným tématem, ačkoli jejich hodnota je srovnatelná s pozdější liechtensteinskou úpravou

Podzemní část Líšeňského potoka a nádrž Broďák

Potok, který kdysi pramenil na konci ulice Samoty, byl v souvislosti s rozvojem Líšně postupně zatrubňován a kanalizován. Současné ústí betonové chodby s kamenným portálem je doufejme definitivní a k dalšímu prodlužování…

Vodní tunel pod Jihlavským nádražím

Zatrubněné a pod zem svedené vodní toky jsou obětí stavebnímu rozvoji měst. V Jihlavě stál bezejmenný potok v cestě vlakovému nádraží a jeho značná část byla svedena do vodního tunelu.

Samostatný sklep u bytového domu v Kuřimi

Pod park u kuřimského zámečku je vstup zakázán, avšak i bez varovného nápisu na dveřích by situace nebyla jiná, dveře jsou zamčené, což je překážka mnohem silnější než snadno ignorovatelný nápis.

Zapomenutý sklep v Úvalech

Staré cesty budou zapomenuty a změní se v temné, věčně vlhké zmoly. Po všem, co u nich stávalo, nezůstane ani prach a nebude nikoho, kdo by o tom mohl vyprávět. Existují však staré mapy, které svědectví dokáží poskytnout.…

Sklep zbořeného domu na Novobranské ulici

Cihlová zeď oddělující zarostlou parcelu se vyznačuje zvláštním zazděným schodištěm, které posiluje tajemný účinek v centru města poměrně neobvyklého úkazu.

Starý sklep v areálu lomnického zámku

Nenápadné či rozměrově skromné vstupy do temnot mohou někdy překvapit rozsahem za nimi ukrytého podzemí, proto zazděný a opět probouraný otvor vzbuzuje oprávněné naděje.

Budova bývalé Moravské typografie s krytem CO

Poté, co se koncem 90. let 20. století ve stárnoucí budově Moravské typografie na Moravském náměstí přestalo tisknout, byly její rozsáhlé prostory rozpronajímány jako ateliéry, zkušebny, kanceláře či klubovny mnoha subjektům.…

Štolový kryt v Ostravě

Vcelku nenápadný vstup do štoly je z pravé strany chráněn betonovou zdí, která se směrem ke štole zvyšuje, nejspíš mělo jít o opatření proti zasypání vstupu svahem. Zda bylo podobné opatření i na straně druhé, nejde…

Podzemní čerpací stanice v Ostravě

Nečekané podzemí se ukrývá v parku pod kovovým roštem: přes jeho mříž proniká dostatek denního světla, takže už z povrchu je možné rozpoznat žebřík a vysloužilé plechové dveře vedoucí do temnot. Za těmito dveřmi…

Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí