#schody

Staré schody na Kraví hoře

Zapomenuté schody vedle hvězdárny jsou důkazem, že i staré a známé lokality umí překvapit. Z příjezdové asfaltové silnice odbočuje cesta, která se postupně ztrácí mezi vzrostlými stromy a mizí v řídké trávě.

Staré schody na Starém Brně, co nikam nevedou

Normální schody, dalo by se říct, ale jen pro některé. Ostatní si společně se mnou pokládají palčivou otázku proč tu jsou. Jde snad pozůstatkem nedokončené regulace svahu mezi Trýbovou a Tomešovou ulicí?

Staré schody na hráz brněnské přehrady

Až příště půjdete na hráz, zkuste se podívat po starých schodech. Zapadané starým listím, tváří se, že neexistují, nebo alespoň, že nikam nevedou. Budete překvapeni, vedou až nahoru.

Slepé schody za budovou Právnické fakulty MU

Již od doby neúspěšných plánů na vznik Akademického náměstí je prostor mezi Právnickou fakultou a ulicí Šumavskou zřejmě prokletý. Stavba tří výškových budov kletbu nezlomila, zato po ní zůstalo slepé schodiště vedoucí…

Nikam nevedoucí kamené schody v Blansku

Zapomenuté schodiště se nalézá blízko autobusové zastávky Blansko, ČKD strojírna, proto se myšlenka, že schody nějak se zastávkou souvisejí, přímo nabízí, ale v terénu není nic, co by spojitost bezrozporně dokládalo.

Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí