#studna

Bývalá prachárna na Špilberku

Opuštěný dům na svahu špilberského kopce, často označovaný jako hlídka 4, dlouho lákal nejrůznější průzkumníky a poskytoval jim chátrající stavbu se zajímavým sklepem a podzemní chodbou. Jednoduše stačilo jednou z mnoha…

Stará studna v lesích u Myslivny na Kamenném vrchu

Kdysi výletní restaurace Myslivna nebyla v době svého vzniku napojena na vodovod a řešila zásobování vodou pomocí vlastní studny, která se ukrývá nedaleko v lese pod záplavou dubového listí.

Opuštěný pramen pod Hády

Kousek od zasypaného vchodu do krytu je k nalezení menší domek. Asi se jedná o krytý pramen, pravděpodobně ten samý, který zatopil konec krytu.

Bývalá studna u Svratky v Kníničkách

Těžko bych našel vhodnější pojmenování pro cihlovou skruž v poli, ačkoli její pravý účel je téměř určitě jiný. Studna umístěná v nivě řeky by jen s obtížemi poskytovala vodu odlišnou od říční, bylo by proto snažší…

Stará studna na poli v Komárově

V místech, kde se na poli vyskytuje nějaká překážka pro zemědělské stroje, začínají vznikat remízky, tedy drobná území se stromy a nekulturní vegetací. Jednoho takového místa si všiml Radek Soudek v Komárově a mezi stromky…

Bývalá studna s výdejním stojanem

Zarostlý a oplocený pozemek společně s posprejovaným stojanem připomínají spíše místo po zbořeném domu, než zdroj pitné vody – studnu s čerpadlem pro dávkový odběr vody.

Stará pumpa v Blansku

V uličkách Starého Blanska narazíme na svědka časů, které zvolna pomíjejí. Sevřena mezi nově zateplenými fasádami domů stojí, dosud bez nového pláště, stará pumpa.

Zapomenutá studna v lesích u autokempu Obora v Bystrci

Vody stékající ze silnice a z okolních svahů jsou v malém údolí, kde se koncentrují, zachyceny betonovou zídkou a dále odváděny plastovým potrubím, které však náhle končí.

Studna pro zaniklý ubytovací tábor stavby německé průchozí dálnice v Kuřimi

Stejně jako na některých zříceninách připomíná středověký hrad v krajině už jen studna, tak i ubytovací tábor pro dělníky stavějící německou exteritoriální dálnici okolo Kuřimi je dosud připomínán v jinak rozoraném…

Ruiny domu se studnou a sklepem v Arnoštově údolí

V příkrých svazích hlubokého Arnoštova údolí, kde silnice je pevně sevřená mezi skálu a továrnu, nachází se kamenitý portál sklepa a o kousek dále i ruiny domu.

Mizející pramen Grbal v Ivanovicích

Pramen Grbal, zvaný též U Tří bříz, vyvěrá na konci mělkého údolí, ve kterém se přirozeně koncentrují srážkové a podpovrchové vody.

Chátrající zařízení zdroje vody v Čebíně

Nevyužívaný pozemek vodního zdroje je v zoraném poli dobře zřetelný, protože částečně oplocenému areálu se musejí stále vyhýbat řidiči zemědělských strojů.

Studánka Za Nádražím v Králově Poli

Pramen v zahrádkářské kolonii za královopolským nádražím byl v minulosti cenným zdrojem vody pro její uživatele, což dokazují betonové skruže k jímání vody, které asi sloužily i jako sací jímky pro čerpadla.

Nepoužívaná studna v Blansku

V minulosti bývaly studny cennými objekty schopnými dodávat vodu o poměrně stabilní kvalitě, avšak s rozvojem vodárenství jejich význam klesal. Snížení kvality spodních vod způsobené intenzifikací zemědělství pak nakonec…

Torzo výtokového stojanu s čerpadlem v Kuřimi

Tak jako některá spadaná jablka možná vyklíčí v mladý strom, vyrůstá potrubí z betonové desky jako klíček nějaké, již dávno zaseté, ocelové pecky.

Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí