#tišnov

Propustek pod starou Tišnovkou u Královopolské strojírny

Výřez mapy Brna z roku 1928, pod železničním tělesem dráhy Brno – Tišnov tehdy vedla cesta, která pokračovala okolo Královopolské strojírny. S rozšířením strojírny cesta zanikla a z podchodu se stal rázem propustek.

Bývalá vlečka oděvního skladu v Králově poli

K místní dráze Brno–Tišnov patřila svým způsobem i vlečka vojenského oděvního skladu (Montursdepot). Začínala na starém královopolském nádraží a končila ve vojenském skladišti, které bylo vybaveno točnami zajišťujícími…

Bývalý propustek pod starou Tišnovkou v Husovicích

Ačkoli byla jednokolejná dráha Brno – Tišnov zrušena už v 60. letech, na celé trase lze stále narazit na množství artefaktů, které ji připomínají. Propustek v husovickém parku je jednou z posledních brněnských připomínek…

Bývalý most staré Tišnovky v Zábrdovicích

Tvář městské části Husovice je asi nejvíce poznamenána průchodem někdejší železniční dráhy do Tišnova. Nejlépe to dokládají názvy ulic; ulice Tišnovská vede podél trati a Mostecká připomíná železniční most, po…

Barytové štoly v Tišnově

Ačkoli se Tišnov nepovažuje za tradiční hornické město, různé pokusy o těžbu stříbrných rud na Květnici zaznamenáme již z období Přemyslovců. Později jsou neúspěšně hledány měděné rudy. Do roku 1880 se zde těžil…

Staré vodojemy na kopci Klucanina v Tišnově

Co by to bylo za kopec v blízkosti města, kdyby na něm nebyl ani jeden vodojem. Ve svahu nad nemocnicí narazíme hned na dva bývalé rezervoáry. Výše položený je běžný zemní vodojem s obdélníkovou nádrží. Patrně sloužil…

Vykládací zařízení na Tišnovském nádraží

Zařízení k vykládání sypkého materiálu z nákladních vagonů na sebe už z dálky upozorňuje svou širokou střechou a čtyřmi zásobníky. Svým vyšším koncem zasahuje šikmá střecha až nad kolej a pokrývá manipulační…

Nákladní váha na Tišnovském nádraží

Kolejové váhy jsou běžnou součástí nákladních nádraží a setkáme se s ní i na tom Tišnovském, kde se nachází starší typ pákové váhy zvané přezmen. Jde o typ váhy s proměnnou délkou ramene, změna délky se provádí…

Rozhledna na kopci Klucanina v Tišnově

V posledních letech se může leckomu zdát, že vinou evropských dotací se s rozhlednami roztrhl pytel a objevují se často na bizarních místech s prakticky nulovým výhledem po okolní krajině. Rozhledna na Klucanině je však výjimkou,…

Kamenný kruh na kopci Klucanina v Tišnově

Kopec Klucanina je domovem pro mnohá překvapení; jedním z nich je kamenný kruh u cesty tvořený osmi kameny stojícími okolo centrálního. Šest červeně zbarvených bloků pochází přímo z Klucaniny, zbylé tři s křemennými…

Pomníček prosba lesa na kopci Klucanina v Tišnově

Pomníček u cesty nese jednoduché, ale zásadní poselství. Apel vytesaný do kamenné desky může v jednotlivostech vyznít poněkud neaktuálně či dokonce banálně – máme přeci domy z betonu a oceli vytápěné plynovými kotelnami…

Projekt štola k Marsu 1988 u Tišnova

Nedaleko Tišnova se v září roku 1988 uskutečnil projekt, který tehdy neměl ve světě obdoby. Českoslovenští vědci v rámci programu Interkosmos studovali na malé skupince dobrovolníků vliv zátěže na člověka. Za tímto účelem…

Betonový skelet bývalé sýpky v Tišnově

Mohutný, rozložitý dům se širokou střechou dekorovanou dvěma věžičkami byl už od pohledu podezřelý z opuštěnosti, tento dojem značně posilovaly stromky rostoucí na nepatřičných místech, prázdná okna i ledabyle pověšená…

Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí