#vodovod

Chodba kartouzského vodovodu na Běhounské

Na vzniku podzemních prostor pod Běhounskou ulicí se podílelo hned několik vlivů; majoritní podíl si připisuje potřeba zasypat příkop, který až do roku 1731 odděloval město od dnešní Moravské galerie a výrazně omezoval…

Vedení vodovodu štolou pod silnicí v Juliánově

Pod Ostravskou ulicí probíhá napříč štola s vodovodem. Dovnitř se vstupuje malými železnými dvířky. Jsou pořádně zarezlá, a tak není snadné je otevřít.

Odvod vody z prostoru vodovodního uzávěru v Pisárkách

Jakákoli betonová nebo cihlová věc působí při procházce lesem nevšedně. Především na jaře se podobné objekty snadno hledají, mezi holými keři a v loňském listí jsou dobře vidět. Na výpusť pro vodu z uzávěru proto…

Bezpečnostní přeliv z vodojemu na Palackého vrchu

Monumentální řešení výpustě do Komínského potoka počítá s větším množstvím vody, než je zrovna na fotografii. Zřejmě se očekává především její náhlý přísun, který zadrží přelivová hrana a voda pomalu odtéká…

Opuštěný vodojem v Kuřimi

Vodojemy musí být z principu své funkce umístěny výše než sídlo, které zásobují vodou. Často tedy leží v obtížněji dostupných místech a jsou-li nahrazeny jinými a vyřazeny z provozu, pak jsou nechány napospas okolí,…

Zrušená podzemní čerpací stancie ve Zlíně

Věcí, která zkušeného badatele zaujme na první pohled, je bezesporu větrací komínek, jenž vždy signalizuje nějaké podzemí. Nejinak tomu je i u objektu na parkovišti pod sportovní halou.

Starý vodojem historického vodovodu v Rosicích u Brna

Město Rosice u Brna bylo dlouhou dobu zásobováno vodou z tzv. Pendorfských rol; jedním z mála pozůstatků tohoto systému je část nádrže vodojemu.

Stará pumpa v Blansku

V uličkách Starého Blanska narazíme na svědka časů, které zvolna pomíjejí. Sevřena mezi nově zateplenými fasádami domů stojí, dosud bez nového pláště, stará pumpa.

Zděná šachta s potrubím na Starém Brně

Částečně rozvrácená cihlová šachta vábí na tušený prostor, který by se mohl nacházet za klenbou. Kromě napadaného listí a cihel jsou v ní pohozeny úlomky betonového věnce, na kterém byl posazen poklop.

Zapomenutá svorková skřín v Žabovřeskách

Na poničené, policejní páskou obehnané rozvodné skříni zaujme už její samotné obložení tvárnicemi z okrasného betonu. Do kategorie zapomenutých nepotřebných objektů ji řadí právě skutečnost, že se zřejmě nepodařilo…

Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK