#závlaha

Bývalé čerpadlo říční vody pro zahradnictví na Trnité

Stáří objevu tohoto místa se datuje k samotným počátkům Kafélanky, tehdy jsem z kola zahlédl u zábradlí cyklostezky nízký cihlový objekt s nepořádkem uvnitř. Následoval průzkum, který mne přesvědčil, že šlo o čerpadlo…

Bývalá studna u Svratky v Kníničkách

Těžko bych našel vhodnější pojmenování pro cihlovou skruž v poli, ačkoli její pravý účel je téměř určitě jiný. Studna umístěná v nivě řeky by jen s obtížemi poskytovala vodu odlišnou od říční, bylo by proto snažší…

Stará studna na poli v Komárově

V místech, kde se na poli vyskytuje nějaká překážka pro zemědělské stroje, začínají vznikat remízky, tedy drobná území se stromy a nekulturní vegetací. Jednoho takového místa si všiml Radek Soudek v Komárově a mezi stromky…

Bývalá závlahová nádrž na poli ve Slatině

V našich klimatických poměrech nejsou závlahy zemědělské půdy bezpodmínečně nutné, mají však pozitivní vliv na výnosy. V minulosti bylo proto vybudováno značné množství závlahových soustav. V polích za Slatinou narazíme…

Shybka na závlahovém kanále v Dolních Heršpicích

Shybka je krátké tlakové potrubí, pomocí kterého jsou převáděny stoky či otevřené kanály pod překážkami. Obvykle se shybky budují na kanalizačních stokách v místech, kde se mělce uložená stoka kříží s vodním tokem;…

Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí