Články

Bohatou historii objevování zapomenutých míst dokumentuje kronika, která nabízí chronologicky členěný přehled výprav, výletů, průzkumů a akcí. V úvodu ke každému roku je stručný popis změn a novinek, v pravém sloupci jsou pak podrobně uvedena všechna místa přidaná v daném roce.

Během různých výprav a výletů se často setkávám s zajímavostmi, které není možné zařadit do konkrétní lokality, nebo není vhodné je fragmentovat do různých lokalit, ale jako celek jsou zajímavým fenoménem. Pro tyto zajímavosti vznikla kategorie články.

Co vše je potřeba k podnikání takových výprav se zvídavý čtenář dozví pod položkami levého menu s názvy vybavenífotografování. Věci stárnou a stávají se nepotřebnými, či jsou nahrazeny lepšími. Ať kvůli nostalgii nebo pro uchování zajímavých poznatků pro budoucí generace je popis takových pomůcek v kategorii archiv vybavení.


Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí