Poklopy

Hranice mezi světem v podzemí a povrchem bývá často střežena těžkými litinovými poklopy, pod kterými se ukrývá obvykle šachta se stupadly a někde dole, v temnotě i kýžené podzemí. Jeho charakter je různý, avšak nejčastěji jde o kanalizační stoky; zní to nevábně, ale je třeba si uvědomit, že kromě splaškových stok existují i dešťové sběrače, které odvádějí srážkovou vodu ze zastavěných ploch. Tyto sběrače se dimenzují na značný průtok, i když jsou po většinu roku téměř bez vody.

Dalším typem podzemí, do kterého se lze dostat poklopy na ulicích, jsou bývalé potoky. Dříve procházely městem v otevřených kanálech a byly nedílnou součástí městského prostoru. Pak bylo po určitou dobu trendem takovéto drobné vodoteče umisťovat pod zem, nejprve do překrásných cihlových stok (například Motolský potok v Praze), později do rour z betonových skruží. V současnosti se objevují snahy tyto vodní toky opět začlenit do města. V této souvislosti se v Brně se nejčastěji hovoří o revitalizaci Ponávky.

Patrně tím nejcennějším, na co můžeme pod poklopy kanálů narazit, je historické podzemí. V Brně je většina sanovaného podzemí přístupná jedině z chodníků skrz kanálové šachty osazené poklopem s logem brněnského podzemí. Pod tímto poklopem bývá často umístěn koš na zachytávání nečistot. V jiných městech s rozsáhlým podzemím je situace odlišná. Jihlava využívá část podzemních chodeb k vedení optických sítí, nejen proto jsou všechny poklopy zajištěny proti vniknutí pomocí šroubů s atypickou hlavou. Naopak ve Znojmě, kde se nachází ještě rozsáhlejší labyrint chodeb, je situace méně přehledná. Malý úsek je zpřístupněn veřejnosti, ale mnohem podstatnější část lze navštívit jen pomocí kanálových šachet; ty nejsou nijak značené či jednotné.

Velkým problémem poslední doby je sběračství kovů, tedy nelegální činnost, kdy jsou kradeny kovové předměty za účelem jejich prodeje do sběrných surovin. Litinové a ocelové poklopy jsou snadnou kořistí a často jedinou překážkou a zároveň i největším lákadlem je jejich hmotnost. Byla také podniknuta legislativní opatření snažící se zabránit výkupu určitých předmětů (poklopy, umělecké díla…), avšak ke krádežím dochází stále. Asi nejlepším řešením je nevystavovat sběrače kovů pokušení a šachty osazovat poklopy z jiných materiálů. Běžně se tak můžeme setkat s betonovými poklopy, méně časté jsou poklopy kompozitové ze sklolaminátu.


25. 5. 2010 – 1/160; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 48 mm


17. 8. 2008 – 1/60; f/8; ISO 80; ohnisko: 36 mm


29. 5. 2009 – 1/30; f/2.8; ISO 80; ohnisko: 36 mm


23. 5. 2010 – 1/20; f/5; ISO 200; ohnisko: 56 mm


16. 6. 2010 – 1/125; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 34 mm


16. 6. 2010 – 1/125; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 32 mm


22. 6. 2010 – 1/250; f/10; ISO 100; ohnisko: 34 mm


22. 6. 2010 – 1/250; f/10; ISO 100; ohnisko: 36 mm


5. 8. 2010 – 1/200; f/9; ISO 100; ohnisko: 70 mm


5. 8. 2010 – 1/160; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 84 mm


5. 8. 2010 – 1/320; f/10; ISO 100; ohnisko: 84 mm


5. 8. 2010 – 1/250; f/10; ISO 100; ohnisko: 68 mm


5. 8. 2010 – 1/160; f/8; ISO 100; ohnisko: 62 mm


5. 8. 2010 – 1/250; f/9; ISO 100; ohnisko: 84 mm


5. 8. 2010 – 1/160; f/8; ISO 100; ohnisko: 60 mm


23. 8. 2010 – 1/160; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 26 mm


23. 8. 2010 – 1/250; f/8; ISO 100; ohnisko: 26 mm


23. 8. 2010 – 1/160; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 24 mm


9. 9. 2010 – 1/500; f/10; ISO 400; ohnisko: 40 mm


13. 9. 2010 – 1/200; f/8; ISO 100; ohnisko: 26 mm

Článek z 4. 12. 2010 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Tagy