Brno

Jsou místa hluchá, zapomenutá, opuštěná a nepochopená. Vydejme se porozumět směru starých vleček, smutku opuštěných domů a strachu válečných krytů. Pojďme objevit bývalé vodojemy, hliněné úkryty, tajemné podzemí a řadu dalších pozoruhodných míst.

Město nejsou jen domy, ulice a obchody. Zkusme vnímat kouřící komíny, hukot parovodů, dunění nákladních vlaků. Hledejme pod nánosem současnosti minulost a historii. Poznejme Brno jinak, poznejme Kafélanku!

Webové stránky se snaží zachytit a popsat místa a objekty spojené s funkcí a historií města, převážně pak ty, které není snadné spatřit na první pohled a v průvodcích je také nenalezneme. Rozbalovací nabídka v levé části stránek Vás těmito místy provede.

Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí