Kafélanka

Objevování zapomenutých míst

Potrubí

Za garážemi na Trýbově ulici stoupá svahem k ulici Tomešově potrubí, asi jde o vedení páry, i když přítomnost objektu vodáren by nevylučovala ani na vedení vody.

Dvě trubky o různé světlosti jsou na horní straně opatřeny stříškou z poniklovaného plechu. Účelem tohoto opatření je zabránit chození po potrubí, které se chozením nejen ničí, ale lehce může dojít i ke zranění.

Potrubí je ve svahu zavěšeno na železných konzolách, mezi rourami vede schodiště. Plechové jehlany chrání závěsy potrubí, zároveň tvoří i jakýsi estetický prvek.

Roštové schodiště je v dobrém stavu, jeho užití je ovšem poněkud nepohodlné, konzole nejsou totiž umístěny příliš vysoko, a je tedy nutné sklánět hlavu.

Ihned po překonání výškového rozdílu se potrubí dostává zpět pod zem. Dál nás na jeho existenci upozorňuje už jen betonový plácek s mnoho poklopy.

Článek z 6. 3. 2008 byl naposledy upraven 5. 9. 2013
Kafélanka doporučuje
Reklama