Kaple

Název kopce Starý hrad upomíná na existenci opevněného sídla, které první zmínky datují do roku 1231. Avšak již během husitských válek byl hrad kolem roku 1431 zničen a zříceninu místní postupně rozebrali na stavební materiál. Kromě místního názvu je tak jedinou fyzickou připomínkou někdejší existence hradu obdélníková vyvýšenina na kopci.

Roku 1703 je na stejném místě zahájena stavba barokní kaple zasvěcené svatému FloriánoviŠebestiánovi. Donátorem stavby byl hrabě Erdman Pruskovský z Pruskova, čerstvý držitel bzeneckého panství, který pro kapli nechal odlít zvon a bohatě zdobený rám pro obraz svatého Floriána.

Umístění kaple na kopci z ní sice vytvořilo dominantu města i okolí, ale vyvýšená poloha s sebou přinášela značná nebezpečenství v podobě blesků a větru, a tak kaple několikrát vyhořela od zásahu bleskem (i přesto že byla zasvěcena svatému Floriánovi – patronovi hasičů). Jako opatření proti nepříznivým účinkům větru došlo v 60. letech 19. století k zazdění oken do 2/3 výšky a jejich ochraně železnými okenicemi. Naposledy blesk zapálil střechu kaple v roce 1915 a trvalo 10 let, než byla znovu obnovena.

Smrtící ránu zasadili kapli němečtí vojáci, kteří ji ke konci války využívali jako pozorovatelnu a před svým ústupem ji 19. 4. 1945 vyhodili do vzduchu, aby znemožnili její užití jako orientačního bodu postupujícím spojencům. Po skončení války byla na obnovu kaple 2krát uspořádána sbírka, kněz Antonín Šuránek v roce 1968 založil sdružení na obnovu sv. Floriána, ale nepříznivé období těmto snahám nepřálo. V roce 2010 cirkev darovala pozemky i s ruinami kaple městu, které může – až budou k dispozici potřebné finance – zahájit kroky vedoucí k obnově.

K romantickému torzu kaple vede žlutá turistická značka, na které jsou ruiny označeny jako Starý hrad. Snad by bylo nejvhodnější stavbu neobnovovat, zabezpečit ji před další degradaci a přijmout ji jako „moderní zříceninu“, která bude mementem událostí konce 2. světové války.

Vrchol kopce se zbytky kaple

Vrchol kopce se zbytky kaple
20. 3. 2015 – 1/125; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 42 mm

Ruiny kaple sv. Floriána  a sv. Šebestiána

Ruiny kaple sv. Floriána a sv. Šebestiána
20. 3. 2015 – 1/400; f/10; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Dochovaná okna v boční stěně s kruhovou římsou

Dochovaná okna v boční stěně s kruhovou římsou
20. 3. 2015 – 1/200; f/9; ISO 100; ohnisko: 70 mm

Pohled z místa, kde bývala věž se zvonicí, dovnitř kaple

Pohled z místa, kde bývala věž se zvonicí, dovnitř kaple
20. 3. 2015 – 1/250; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Železná skoba ve stropě

Železná skoba ve stropě
20. 3. 2015 – 1/500; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 140 mm

Pozůstatky imitace sloupů, které vytvéřely dojem, že podpírají klenbu

Pozůstatky imitace sloupů, které vytvéřely dojem, že podpírají klenbu
20. 3. 2015 – 1/250; f/8; ISO 100; ohnisko: 40 mm

Římsa byla po obvodu celé klenby

Římsa byla po obvodu celé klenby
20. 3. 2015 – 1/640; f/8; ISO 100; ohnisko: 140 mm

Zadní vstup do kaple

Zadní vstup do kaple
20. 3. 2015 – 1/200; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Větrací otvor ve zdivu

Větrací otvor ve zdivu
20. 3. 2015 – 1/200; f/4.5; ISO 200; ohnisko: 140 mm

Pohled na možný vstup do podzemí kaple

Pohled na možný vstup do podzemí kaple
20. 3. 2015 – 1/125; f/4.5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Vstup do podzemí je částečně zasypán sutinami

Vstup do podzemí je částečně zasypán sutinami
20. 3. 2015 – 1/60; f/5.2; ISO 100; ohnisko: 32 mm

Chodba klesá dolů a kromě suti jsou v ní i odpadky

Chodba klesá dolů a kromě suti jsou v ní i odpadky
20. 3. 2015 – 1/60; f/4; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Nápisy vyryté do omítky

Nápisy vyryté do omítky
20. 3. 2015 – 1/200; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Pohled k původnímu hlavnímu vstupu pod věží

Pohled k původnímu hlavnímu vstupu pod věží
20. 3. 2015 – 1/125; f/5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Cesta ke kapli s vinnými sklepy

Cesta ke kapli s vinnými sklepy
20. 3. 2015 – 1/200; f/8; ISO 100; ohnisko: 84 mm

Altán

V blízkosti kaple se nachází altán, o jehož minulosti se dostupné zdroje nezmiňují, ale objevuje se na vyobrazeních z počátku 20. století, pravděpodobně je však starší. Vnitřní stěny slouží jako místo k zanechání vzkazů, inzerátů a vyjádření vlastních názorů. Zajímavostí jsou nápisy v azbuce na dřevěném stropě.

Altán u kaple

Altán u kaple
20. 3. 2015 – 1/200; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Plechová střecha altánu snad se stopami po nárazech trosek kaple

Plechová střecha altánu snad se stopami po nárazech trosek kaple
20. 3. 2015 – 1/100; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 84 mm

Uvnitř altánu

Uvnitř altánu
20. 3. 2015 – 1/180; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Výhled na Bzenec z Altánu

Výhled na Bzenec z Altánu
20. 3. 2015 – 1/250; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Nápisy azbukou na stropě

Nápisy azbukou na stropě
20. 3. 2015 – 1/60; f/5.3; ISO 100; ohnisko: 68 mm

Článek z 11. 5. 2015 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Odkazy a zdroje
Tagy