Štola

V roce 1999 byla dokončena elektrifikace železniční trati Brno – Česká Třebová, které předcházely předelektrifikační úpravy prováděné již od 60. let 20. století. Zavedení elektrické trakce vyžadovalo zvýšení průjezdného průřezu, kterému musely být přizpůsobeny především tunely. Všechny tunely byly patřičně rozšířeny až na dva, které byly nahrazeny zářezem. Nejdelší Novohradský tunel byl upraven na jednokolejný (bez nutnosti měnit průjezdný profil) a druhá kolej je vedena v nově vybudovaném tunelu, který na počátku 90. let postavily Vojenské stavby Praha. Toto netypické řešení bylo zvoleno z důvodu vysoké náročnosti přestavby stávajícího tunelu.

Před ražbou samotného tunelu byla v roce 1988 provedena průzkumná štola v jeho trase. Patrně ze stejné doby pochází i štolový sklad výbušnin, který se nachází nedaleko a po nějaký čas v roce 2012 byl přístupný, dnes je vstup opět zabezpečen. Ražba tunelu skončila v roce 1992, od té doby je sklad nevyužit a je pravděpodobně veden jako opuštěné důlní dílo.

Za vstupními dveřmi následuje přímá chodba lichoběžníkového průřezu o délce asi 140 m. Výstroj chodby je prostá a účelná, úzkokolejka pro manipulaci s trhavinami, elektrické osvětlení, ventilace a zakrytý kanál pro odvádění vod. Malý rozestup výpažnic svědčí o nízké soudržnosti skalního masivu.

Další dveře oddělují vlastní sklad od přístupové štoly. Bezprostředně za nimi se nachází stůl určený pro přípravu a kompletaci náloží. Chodba pokračuje dál v přímém směru (stále je vidět denní světlo na začátku). První odbočka je jen jakýsi výklenek, snad sloužil jako úkryt pro dělníky v době, kdy probíhala manipulace s výbušninami. Další odbočka již byla určena ke skladování trhavin, jednotlivé kobky jsou odděleny masivními betonovými bloky a označeny čísly 1 až 6. Na konci skladu je hornina zdravější a výrub je ošetřen pouze betonovým postřikem, jsou zde kobky s čísly 7 až 11, před nimi je ve skále výklenek pravděpodobně určený pro skladování rozbušek.

Portál štolového skladu výbušnin

Portál štolového skladu výbušnin
7. 6. 2015 – 1 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Krápníky z vyluhovaného cementu nad dveřmi štoly

Krápníky z vyluhovaného cementu nad dveřmi štoly
7. 6. 2015 – 1 s; f/10; ISO 100; ohnisko: 216 mm

Návrty ve skále před štolou

Návrty ve skále před štolou
7. 6. 2015 – 1 s; f/10; ISO 100; ohnisko: 42 mm

Přímá pažená chodba směrem k východu

Přímá pažená chodba směrem k východu
15. 8. 2012 – 20 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 36 mm

Dveře oddělující přípravnu výbušnin od vstupní chodby

Dveře oddělující přípravnu výbušnin od vstupní chodby
15. 8. 2012 – 1/80; f/8; ISO 200; ohnisko: 28 mm

Cedule informující o obložení skladu výbušnin

Cedule informující o obložení skladu výbušnin
15. 8. 2012 – 1/80; f/8; ISO 200; ohnisko: 26 mm

Stůl na přípravu a kompletaci výbušnin

Stůl na přípravu a kompletaci výbušnin
15. 8. 2012 – 1/80; f/8; ISO 200; ohnisko: 18 mm

Malá odbočka mohla sloužit jako úkryt

Malá odbočka mohla sloužit jako úkryt
15. 8. 2012 – 15 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Odbočka ke kobkám na skladování trhavin

Odbočka ke kobkám na skladování trhavin
15. 8. 2012 – 1/60; f/8; ISO 200; ohnisko: 18 mm

Jednotlivé kobky jsou odděleny silnými betonovými bloky

Jednotlivé kobky jsou odděleny silnými betonovými bloky
15. 8. 2012 – 20 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Ke konci je sklad v holém výrubu

Ke konci je sklad v holém výrubu
15. 8. 2012 – 20 s; f/10; ISO 100; ohnisko: 18 mm

U konce štoly jsou jak kobky pro trhaviny, tak skříň na uložení rozbušek

U konce štoly jsou jak kobky pro trhaviny, tak skříň na uložení rozbušek
15. 8. 2012 – 1/60; f/8; ISO 200; ohnisko: 18 mm

Skříň na uložení rozbušek

Skříň na uložení rozbušek
15. 8. 2012 – 20 s; f/10; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Kobky 7 - 11

Kobky 7 - 11
15. 8. 2012 – 1/80; f/8; ISO 200; ohnisko: 18 mm

Pohled do chodby s kobkami

Pohled do chodby s kobkami
15. 8. 2012 – 20 s; f/10; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Článek z 13. 7. 2015 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Odkazy a zdroje
Tagy