Zahradnictví

Zchátralé a pomalu mizející zahradnictví je dobře vidět z vlaku. Nachází se v prostoru vymezeném z východu železniční tratí, na západě říčkou Křetínkou a bývalým náhonem z Křetínky do Svitavy, který tvoří severní hranici. Trojúhelníkové území má pouze jediný přístup z jihu, kde se koleje a řeka téměř setkávají, odtud vede cesta k provozní budově.

Stavby a přístavby různého stáří spolu dohromady tvoří výškově členitý celek provozní budovy, tato nesourodost je dána vývojem a měnícími se potřebami zahradnictví. Asi nejstarší částí je objekt s vysokým komínem, ve kterém se nacházela kotelna a administrativní zázemí. Přímo na místnost s kotelnou navazuje stavba s vysokými vraty tvořená jedinou místností; zde se nabízí možnost, že sloužila jako garáž nebo sklad. Podél obou dříve zmíněných staveb se táhne zastřešená chodba, která spojuje provozní budovu s nejmladším, patrovým objektem, dolní podlaží opět připomíná garáž, horní bylo přístupné ze střechy a účel se odhalit nepodařilo.

Naproti provozní budově stály vytápěné skleníky, které na ni byly přímo napojené. Kovové rámy rozeznatelné na starších leteckých snímcích jsou minulostí, zůstaly jen obvodové zdi, do kterých se zakusují náletové dřeviny. Na jih od provozní budovy jsou stále dobře rozeznatelné betonové základy dalších skleníků (tyto vytápěné nejspíš nebyly). Za nimi pak k železničnímu tělesu přiléhá podlouhlá budova, opět sloužící jako sklad. Dnes v ní nalezneme především rozbité květináče.

V severní části areálu se v blízkosti náhonu nachází malý domek – čerpací stanice pro dodávku říční vody k závlaze rostlin v zahradnictví. Voda byla čerpána ze studny, do které se voda dostala přirozenou břehovou infiltrací. Betonový bloček uvnitř domku není jedinou připomínkou na elektrické čerpadlo, nápadně kruhové díry ve zdi (pro potrubí) nebo zbytky elektrických kabelů správně napovídají, co tu dříve bylo. Podobně je tomu v celém areálu, samé pozůstatky a nápovědy k dřívější skutečnosti.

Přístupová komunikace do areálu zahradnictví

Přístupová komunikace do areálu zahradnictví
13. 3. 2014 – 1/100; f/8; ISO 100; ohnisko: 48 mm

Betonové základy skleníků

Betonové základy skleníků
13. 3. 2014 – 1/100; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Sklad u železnice

Sklad u železnice
13. 3. 2014 – 1/100; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Rozbité květináče ve skladu

Rozbité květináče ve skladu
13. 3. 2014 – 1/6; f/13; ISO 100; ohnisko: 84 mm

Provozní budova s letovickým zámkem v pozadí

Provozní budova s letovickým zámkem v pozadí
13. 3. 2014 – 1/100; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Odraz v prasklé okenní tabulce

Odraz v prasklé okenní tabulce
13. 3. 2014 – 1/6; f/13; ISO 100; ohnisko: 36 mm

Cedulka poslední sbohem asi odkazuje na výrobu smutečních věnců

Cedulka poslední sbohem asi odkazuje na výrobu smutečních věnců
13. 3. 2014 – 1/30; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 84 mm

Hlavní vstup do provozní budovy

Hlavní vstup do provozní budovy
13. 3. 2014 – 1/15; f/13; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Kotelna je v současnosti přeměněna na skládku

Kotelna je v současnosti přeměněna na skládku
13. 3. 2014 – 1 s; f/13; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Pohled z garáže do kotelny

Pohled z garáže do kotelny
13. 3. 2014 – 1 s; f/13; ISO 100; ohnisko: 36 mm

Jednotlivé budovy občas místo dveří spojuje okno

Jednotlivé budovy občas místo dveří spojuje okno
13. 3. 2014 – 1/8; f/13; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Toalety v administrativní části objektu

Toalety v administrativní části objektu
13. 3. 2014 – 3 s; f/13; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Nápis vazárna na dveřích

Nápis vazárna na dveřích
13. 3. 2014 – 1/3; f/13; ISO 100; ohnisko: 64 mm

Ačkoli nejsou místnosti zcela prázdné, některé svůj původní účel dovedně skrývají

Ačkoli nejsou místnosti zcela prázdné, některé svůj původní účel dovedně skrývají
13. 3. 2014 – 1/4; f/13; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Skleněné tvárnice

Skleněné tvárnice
13. 3. 2014 – 1/100; f/6.3; ISO 400; ohnisko: 56 mm

Přístup ke skleníkům

Přístup ke skleníkům
13. 3. 2014 – 1/3; f/13; ISO 100; ohnisko: 34 mm

Zastřešená spojovací chodba vedoucí podél provozní budovy

Zastřešená spojovací chodba vedoucí podél provozní budovy
13. 3. 2014 – 1/4; f/13; ISO 100; ohnisko: 24 mm

Pohled ze skleníku směrem k provozní budově

Pohled ze skleníku směrem k provozní budově
13. 3. 2014 – 1/10; f/13; ISO 100; ohnisko: 36 mm

Obvodové zdi skleníku narušuje typická náletová dřevina bříza bělokorá

Obvodové zdi skleníku narušuje typická náletová dřevina bříza bělokorá
13. 3. 2014 – 1/15; f/13; ISO 100; ohnisko: 84 mm

Cihlová zeď mizející mezi vegetací

Cihlová zeď mizející mezi vegetací
13. 3. 2014 – 1/13; f/13; ISO 100; ohnisko: 84 mm

Nalezená smaltovaná mísa

Nalezená smaltovaná mísa
13. 3. 2014 – 1/20; f/13; ISO 100; ohnisko: 52 mm

Pohled na celek provozních budov

Pohled na celek provozních budov
13. 3. 2014 – 1/100; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Domek s čerpadlem

Domek s čerpadlem
13. 3. 2014 – 1/100; f/4.5; ISO 100; ohnisko: 40 mm

Uvnitř domku s čerpadlem, které se již nedochovalo

Uvnitř domku s čerpadlem, které se již nedochovalo
13. 3. 2014 – 1 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Studna, ze které zahradnictví odebíralo vodu, v těsné blízkosti čerpací stanice

Studna, ze které zahradnictví odebíralo vodu, v těsné blízkosti čerpací stanice
13. 3. 2014 – 1/100; f/3.8; ISO 100; ohnisko: 34 mm

Článek z 9. 3. 2015 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Tagy