Aquaglobus

18. 9. 2016 – 1/200; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Věžové vodojemy jsou výraznými prvky rovinatých území, ve kterých jsou technicky nejpřijatelnější možností, jak zajistit dostatečný tlak ve vodovodní síti v případech, kdy v blízkosti spotřebiště není dostatečně vysoký kopec umožňující situování zemního vodojemu.

18. 9. 2016 – 1/200; f/4.5; ISO 100; ohnisko: 192 mm

Hlavním problémem ocelových věžových vodojemů je nadměrné ohřívání vody v nádrži v letních měsících. Tento negativní jev měl být omezen zaizolováním nádrže a jejím pokrytím lesklými hliníkovými plechy, které jsou přibity na dřevěný rošt.

18. 9. 2016 – 1/125; f/4.5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Už předchozí fotografie napovídaly, že vodojem je minimálně mimo provoz, což dále potvrzují chybějící dvířka do dříku i celkově zanedbaný stav pozemku, na kterém se objekt nachází.

18. 9. 2016 – 1/125; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Voda byla do horní nádrže vodojemu dopravována čerpadly, která se nacházela v samostatné strojovně. Není složité uhodnout, kde skončila čerpadla a většina kovového vybavení.

18. 9. 2016 – 1/250; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Označení aquaglobus se používá pro ocelové věžové vodojemy nesené pouze na dříku, je-li ke stabilizaci konstrukce využito i kotevních lan, tak se nazývá hydroglobus.

18. 9. 2016 – 1/100; f/4; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Uvnitř dříku je místo tak akorát na žebřík s ochranným košem a trojici potrubí (pro přívod a odběr vody a od bezpečnostního přelivu). Zápach ptačích exkrementů jen potvrzuje, že vodojem je už delší dobu využíván jiným způsobem.

18. 9. 2016 – 1/100; f/4.3; ISO 100; ohnisko: 24 mm

Maďarské nápisy odkazují na zemi, ve které byl okolo roku 1966 tento typ vodojemu vyvinut. Vypínače sloužily k ovládání osvětlení dříku, překážkového návěstidla (Tetővilágitás) a zásuvek (Dugaszoló aljzat). Z dvou pozic pro kontrolky je dnes jen jedna označena štítkem, tato indikovala chod čerpadla (Szivattyú BE).

18. 9. 2016 – 1/100; f/4; ISO 400; ohnisko: 18 mm

Šachta s žebříkem vede i skrz kulovou nádrž a otevřeným poklopem vniká z vrcholu vodojemu denní světlo. V místě napojení nádrže na dřík jsou 4 zářezy pro kotevní lana (nádrže byly unifikované a bylo možné je použít pro oba typy konstrukcí).

18. 9. 2016 – 1/100; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Napojení tlakových potrubí je provedeno přes kloubové spojky, které umožňovaly určitý pohyb a jak naznačuje jejich zrezivění, měly problém s těsností. Potrubí od bezpečnostního přelivu společně s vypouštěcím ventilem je svedeno volně do navazujícího potrubí.

18. 9. 2016 – 1/160; f/14; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Těsně pod vrcholem je vstup do akumulace; nízký oválný otvor není zrovna snadno průlezný a pohyb je navíc ztížen nutností ihned vstoupit na žebřík uvnitř nádrže.

18. 9. 2016 – 1/100; f/4; ISO 400; ohnisko: 18 mm

Maximální hladina ve vodojemu je určena výškovým umístěním bezpečnostního přelivu a na stěně nádrže ji reflektuje bílý pruh ochranného nátěru. Bezpečnostní přeliv je na fotografii částečně skryt za šachtou s žebříkem.

18. 9. 2016 – 1/100; f/4; ISO 400; ohnisko: 18 mm

Prostor kulové nádrže není nijak dělen (to je pro věžové vodojemy typické, aby nedocházelo k nerovnoměrnému zatížení dříku) a vyznačuje se zvláštní akustikou.

18. 9. 2016 – 1/100; f/4; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Snímače hladiny zahajovaly a ukončovaly čerpání vody do vodojemu, jejich vzájemná výšková odlehlost určovala četnost spínání čerpadla a délku čerpání.

18. 9. 2016 – 1/160; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Kruhový poklop umožňuje vstup na vrchol vodojemu, což bylo v době jeho fungování potřebné při provádění kontrol a oprav pláště, dnes stavba poskytuje už jen rozhled po krajině.

18. 9. 2016 – 1/200; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Překážkové návěstidlo má upozornit letadla na přítomnost vysoké stavby, zde je tvořeno obyčejnou žárovkou v skleněném krytu s červeným nátěrem. Konstrukce věžových vodojemů jsou často využívány jako nosiče telekomunikačních antén nebo jsou opatřeny reklamním nátěrem, dobelický vodojem takový osud zatím míjí.

Chtěl bych poděkovat Jirkovi Wetterovi za informace o tomto objetku.

Článek z 2. 1. 2017 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Odkazy a zdroje
Tagy