Kryt CO

Nebývá příliš obvyklé, aby velitelský kryt civilní obrany (CO) byl ponechán svému osudu a zpustl tak, jak se tomu stalo v případě štábního krytu CO v České Třebové. Kryt se nachází v chatové oblasti Hliníky vzdálené cca 2 km vzdušnou čarou od centra města, tato odlehlost mohla napomáhat snadnému rozkradení, na druhou stranu jej činí neatraktivním pro lidi bez domova, takže prostory krytu jsou až na výjimky sice prázdné, ale nezaneřáděné odpadky.

V minulosti byla naopak odlehlost krytu jeho hlavní předností, neboť nebylo nutné jej budovat s vysokým stupněm odolnosti. Celý komplex je tedy umístěn relativně mělce pod terénem. Výhodné dislokace na kótě 477 m n. m. Studná Hůra s dobrým výhledem na město přímo vybízelo k integraci pozorovatelny. Na povrchu vyčnívá jen malá část se třemi průzory, které jsou umístěny těsně nad terénem; reálně využitelný je pouze čelní průzor orientovaný na město, zbylé dva směřují do chatové oblasti.

Na povrch dále ústí šachta nouzového výlezu, komínky sání filtroventilačního zařízení a výfuk motoru dieselagregátu. Dalším samostatným objektem je vstup do podzemí (tedy do prostor krytu CO). Dispozice krytu je dělena čistou a nečistou část. Nečistá část se nachází za vstupem a tvoří ji strojovna dieselagregátu (po kterém se dochovaly jen betonové patky), místnost pro hrubý prachový filtr a strojovna filtroventilace. Čistá část bývala od nečisté oddělena protiplynovými dveřmi a nacházelo se v ní zázemí pro štáb CO, především velitelský sál a další místnosti jejichž funkci nebylo možné vzhledem k absenci jakéhokoli vybavení identifikovat.

Toto tradiční schéma uspořádání krytů CO narušuje integrovaná pozorovatelna, do které se vstupuje přímo z čisté části, bez jakékoli dekontaminační místnosti. V případě jaderného napadení by osazenstvo krytu muselo při každém otevření dveří do pozorovatelny mít nasazenou plynovou masku do doby, než dojde k výměně kontaminovaného vzduchu za nový, nasátý přes filtry. Tato nedokonalost právem vyvolává otázku, do jaké míry by bylo takové uspořádání krytu funkční.

Ústí šachty nouzového výlezu

Ústí šachty nouzového výlezu
5. 4. 2015 – 1/125; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 84 mm

Protiplynová dvířka na šachtě nouzáku

Protiplynová dvířka na šachtě nouzáku
5. 4. 2015 – 1/50; f/3.7; ISO 200; ohnisko: 32 mm

Integrovaná pozorovatelna

Integrovaná pozorovatelna
5. 4. 2015 – 1/125; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 58 mm

Průzor pozorovatelny

Průzor pozorovatelny
5. 4. 2015 – 1/80; f/4.5; ISO 100; ohnisko: 42 mm

Nasávací komínky filtroventilace

Nasávací komínky filtroventilace
5. 4. 2015 – 1/125; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 24 mm

Pohozené akumulátory před krytem

Pohozené akumulátory před krytem
5. 4. 2015 – 1/80; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 70 mm

Hlavní vstup do krytu CO

Hlavní vstup do krytu CO
5. 4. 2015 – 1/160; f/6.3; ISO 400; ohnisko: 18 mm

Schodiště těsně za vstupem

Schodiště těsně za vstupem
5. 4. 2015 – 1/40; f/4; ISO 400; ohnisko: 18 mm

Schodiště hlouběji v krytu

Schodiště hlouběji v krytu
5. 4. 2015 – 1/80; f/5; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Těžký plynový uzávěr (TPU) v chodbě se schody

Těžký plynový uzávěr (TPU) v chodbě se schody
5. 4. 2015 – 1/80; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 36 mm

Prachová komora, zde byl hrubý prachový filtr (HPF)

Prachová komora, zde byl hrubý prachový filtr (HPF)
5. 4. 2015 – 1/80; f/5; ISO 200; ohnisko: 18 mm

Strojovna dieselagregátu

Strojovna dieselagregátu
5. 4. 2015 – 1/80; f/5; ISO 200; ohnisko: 18 mm

Plynotěsné dveře v prachové komoře

Plynotěsné dveře v prachové komoře
5. 4. 2015 – 1/80; f/5; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Hlavní velitelský sál

Hlavní velitelský sál
5. 4. 2015 – 1/80; f/5; ISO 200; ohnisko: 18 mm

Kancelář velitele s oknem do sálu

Kancelář velitele s oknem do sálu
5. 4. 2015 – 1/100; f/5; ISO 200; ohnisko: 18 mm

Původního vybavení se v krytu příliš nedochovalo

Původního vybavení se v krytu příliš nedochovalo
5. 4. 2015 – 1/80; f/5; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Pozůstatky po telefonní ústředně

Pozůstatky po telefonní ústředně
5. 4. 2015 – 1/100; f/4; ISO 200; ohnisko: 18 mm

Dvířka vedoucí do šachty nouzového východu

Dvířka vedoucí do šachty nouzového východu
5. 4. 2015 – 1/125; f/5; ISO 200; ohnisko: 18 mm

Uspořádání pozorovatelny

Uspořádání pozorovatelny
5. 4. 2015 – 1/80; f/5; ISO 200; ohnisko: 18 mm

Sběrná jímka na vodu v pozorovací místnosti

Sběrná jímka na vodu v pozorovací místnosti
5. 4. 2015 – 1/80; f/5; ISO 200; ohnisko: 28 mm

Článek z 22. 6. 2015 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Odkazy a zdroje
Tagy