Skokanský můstek

Na Pekláku se lyžuje stále, torzo lyžařského skokanského můstku je už jen připomínkou někdejší slávy skákání na lyžích v České Třebové. Věž skokanského můstku byla postavena v roce 1947 s využitím křídla letounu Messerschmitt Me 323 Gigant. Později, v roce 1969, byl dojezd pod můstkem upraven a doskok se z 20 – 25 m zvýšil na 30 – 35 m. Přesto zájem mladých sportovců nebyl dostatečný, důvodem byl náročný provoz (ze zbytků věže se dá usuzovat, že skokani si lyže museli vynášet ručně) a celkový nedostatek sněhu. Absence snahy o údržbu a vylepšování můstku nakonec vedla ke zchátrání do stavu, v jakém se nachází dnes.

Jediným dochovaným prvkem je věž svařená z ocelových trubek, ve které vedlo schodiště. Jednotlivé schody byly tvořeny dřevěnými prkny a bez řádné údržby tato prkna shnila a výstup na věž se tak stal velmi nebezpečným. Riziko úrazu je o to větší, že některá prkna se dosud dochovala, avšak bez schopnosti vzdorovat váze člověka. Tuhost konstrukce je zajištěna pouze vodorovnými pruty, zvýšení jejich odolnosti bylo dosaženo navařením plechů na obou stranách vetknutí do svislých trubek.

Ve směru někdejší rampy je v zemi možné nalézt betonové základy konstrukcí, které tuto rampu podpíraly. Byly rovněž z ocelových trubek, avšak podstatně menšího průřezu a proto již byly rozebrány. Masivní ocelová věž je zatím pro zloděje kovů příliš velkým soustem a větším nebezpečím je její nechráněnost proti atmosférickým vlivům – věž koroduje. Přitom by bylo možné s minimálními náklady věž upravit například na rozhlednu.

Torzo konstrukce lyžařského můstku

Torzo konstrukce lyžařského můstku
5. 4. 2015 – 1/200; f/8; ISO 100; ohnisko: 50 mm

Věž skokanského můstku z ocelových trubek

Věž skokanského můstku z ocelových trubek
5. 4. 2015 – 1/250; f/6.3; ISO 400; ohnisko: 28 mm

Detail uchycení na betonovém bločku

Detail uchycení na betonovém bločku
5. 4. 2015 – 1/80; f/5; ISO 200; ohnisko: 44 mm

Působení koroze na konstrukci

Působení koroze na konstrukci
5. 4. 2015 – 1/80; f/5.6; ISO 400; ohnisko: 64 mm

Pozůstatky schodiště na věž

Pozůstatky schodiště na věž
5. 4. 2015 – 1/125; f/4.5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Plechové úhelníky, na kterých byly stupně z prken

Plechové úhelníky, na kterých byly stupně z prken
5. 4. 2015 – 1/160; f/5; ISO 400; ohnisko: 28 mm

Detail uchycení trubek

Detail uchycení trubek
5. 4. 2015 – 1/100; f/6.3; ISO 400; ohnisko: 60 mm

Pohled dolů z vyšších míst, některé schody se zatím dochovaly

Pohled dolů z vyšších míst, některé schody se zatím dochovaly
5. 4. 2015 – 1/125; f/4.5; ISO 200; ohnisko: 28 mm

Pravidelnost konstrukce věže

Pravidelnost konstrukce věže
5. 4. 2015 – 1/100; f/5.6; ISO 200; ohnisko: 84 mm

Pozůstatky podpůrných konstrukcí

Pozůstatky podpůrných konstrukcí
5. 4. 2015 – 1/160; f/6.3; ISO 400; ohnisko: 46 mm

Detail odřezané trubky

Detail odřezané trubky
5. 4. 2015 – 1/100; f/6.3; ISO 400; ohnisko: 84 mm

Další betonová patka nesoucí rampu můstku

Další betonová patka nesoucí rampu můstku
5. 4. 2015 – 1/160; f/5.6; ISO 400; ohnisko: 28 mm

Další betonová patka nesoucí rampu můstku

Další betonová patka nesoucí rampu můstku
5. 4. 2015 – 1/160; f/5.6; ISO 400; ohnisko: 38 mm

Pohled do svahu směrem k věži

Pohled do svahu směrem k věži
5. 4. 2015 – 1/160; f/5.6; ISO 400; ohnisko: 34 mm

Výhled z míst, kde se nacházelo odraziště

Výhled z míst, kde se nacházelo odraziště
5. 4. 2015 – 1/320; f/8; ISO 400; ohnisko: 28 mm

Článek z 1. 6. 2015 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Odkazy a zdroje
Tagy