Tunel

V souvislosti se zvyšováním cestovních rychlostí na železnici dochází i k napřimování tratí. Stává se potom, že na starých trasách zůstanou některé objekty zachovány, ačkoli již žádný účel neplní. Méně obvyklým příkladem takového objektu je opuštěný tatenický tunel z roku 1845.

Tento tunel je zajímavý hned z několika důvodů. Nevznikl ražením, ale vyhloubením zářezu, který byl v délce necelých 150 m opatřen cihlovou klenbou a zasypán. Patří mezi první železniční tunely na našem území a byl vůbec jako první dvoukolejný. Nezvyklé je také, že po ukončení provozu na staré trati v roce 2004 nebyl odstraněn, jen byl ze strany ke Krasíkovu zasypán balvany, druhý portál byl ponechán.

Z temného portálu táhne chlad a podivný zápach asfaltu. Před portálem je v zárubní zdi zasazena pamětní deska věnovaná Ing. Josefu Tieftrunkovi, který zde 26. 10. 1929 tragicky zahynul při pokusu zabránit srážce drezíny s lokomotivou.

Na zemní zářez, kterým do roku 2004 vedla železnice, navazuje temný portál nejstaršího dvoukolejného tunelu v Česku

Na zemní zářez, kterým do roku 2004 vedla železnice, navazuje temný portál nejstaršího dvoukolejného tunelu v Česku
12. 6. 2016 – 1/30; f/3.5; ISO 400; ohnisko: 28 mm

Pamětní deska tragicky zesnulého Ing. Josefa Tieftrunka s datem 26. 10. 1929

Pamětní deska tragicky zesnulého Ing. Josefa Tieftrunka s datem 26. 10. 1929
12. 6. 2016 – 3 s; f/9; ISO 100; ohnisko: 84 mm

Kamenný portál tunelu z Tatenické strany

Kamenný portál tunelu z Tatenické strany
12. 6. 2016 – 1/4; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Potřebného světla rychle ubývá a za jasného dne nejde zvenčí do útrob tunelu dohlédnout příliš daleko

Potřebného světla rychle ubývá a za jasného dne nejde zvenčí do útrob tunelu dohlédnout příliš daleko
12. 6. 2016 – 1 s; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Zemní zářez před tunelem pomalu pohlcuje vegetace, v postupu do tunelu jí brání jeho nehostinné prostředí a nedostatek světla

Zemní zářez před tunelem pomalu pohlcuje vegetace, v postupu do tunelu jí brání jeho nehostinné prostředí a nedostatek světla
12. 6. 2016 – 1/3; f/8; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Díky značné vlhkosti se o něco hlouběji v tunelu pokoušejí živořit alespoň nějaké houby

Díky značné vlhkosti se o něco hlouběji v tunelu pokoušejí živořit alespoň nějaké houby
12. 6. 2016 – 1/160; f/11; ISO 100; ohnisko: 70 mm

Zesílení stěn tunelu ocelovými výpažnicemi a prkny mělo zabránit opadávání materiálu ze stěn

Zesílení stěn tunelu ocelovými výpažnicemi a prkny mělo zabránit opadávání materiálu ze stěn
12. 6. 2016 – 60 s; f/8; ISO 200; ohnisko: 28 mm

Od roku 1959 jsou ve stropě tunelu zasazeny závěsy pro vedení elektrické trakce

Od roku 1959 jsou ve stropě tunelu zasazeny závěsy pro vedení elektrické trakce
12. 6. 2016 – 1/80; f/4.7; ISO 400; ohnisko: 50 mm

Podobně jako v jiných tunelech jsou i zde úkryty, ke kterým neomylně vedou klesající čáry na zdi, v tomto případě navíc doplněné i šipkami

Podobně jako v jiných tunelech jsou i zde úkryty, ke kterým neomylně vedou klesající čáry na zdi, v tomto případě navíc doplněné i šipkami
12. 6. 2016 – 60 s; f/8; ISO 200; ohnisko: 28 mm

Tunel je ze směru od Krasíkova zasypán těžkými balvany, ale ve vrcholu je malý průchod, kterým proniká denní světlo

Tunel je ze směru od Krasíkova zasypán těžkými balvany, ale ve vrcholu je malý průchod, kterým proniká denní světlo
12. 6. 2016 – 60 s; f/8; ISO 200; ohnisko: 28 mm

Kravská hlava s částí předních nohou je na takovém místě velmi nečekaným objevem

Kravská hlava s částí předních nohou je na takovém místě velmi nečekaným objevem
12. 6. 2016 – 30 s; f/10; ISO 200; ohnisko: 28 mm

Tunel se mírně stáčí, takže při pohledu ze závalu zpět není přímo vidět jeho ústí, ale jen pronikající denní světlo zbarvené listy stromů do zelena

Tunel se mírně stáčí, takže při pohledu ze závalu zpět není přímo vidět jeho ústí, ale jen pronikající denní světlo zbarvené listy stromů do zelena
12. 6. 2016 – 60 s; f/8; ISO 200; ohnisko: 28 mm

Na cestě od tunelu je dochován železniční most datovaný rokem 1936

Na cestě od tunelu je dochován železniční most datovaný rokem 1936
12. 6. 2016 – 1/60; f/3.5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

V trase původní dráhy je dnes jen cesta bez jediného odkazu na předchozí využití

V trase původní dráhy je dnes jen cesta bez jediného odkazu na předchozí využití
12. 6. 2016 – 1/200; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Napřímená nová trať vede 1098 m dlouhým tunelem za kterým následuje zastávka Tatenice

Napřímená nová trať vede 1098 m dlouhým tunelem za kterým následuje zastávka Tatenice
12. 6. 2016 – 1/400; f/8; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Článek z 31. 7. 2017 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Odkazy a zdroje
  1. geocaching.com
  2. zelam.cz
  3. zelam.web2001.cz
  4. cd.cz
  5. vlaky.net
Tagy