Trafostanice

14. 10. 2012 – 1/200; f/9; ISO 100; ohnisko: 36 mm

Stará trafostanice v poli za továrnou TOS Kuřim svým hmotovým členěním připomíná vesnický kostelík, nebo alespoň kapličku. Její účel je však ryze světský.

14. 10. 2012 – 1/125; f/8; ISO 200; ohnisko: 36 mm

Budova z režného zdiva je v dobrém stavu, a až na drobné zásahy spočívající v instalaci mříže do oken se zdá, že si zachovává původní vzhled.

14. 10. 2012 – 1/180; f/8; ISO 100; ohnisko: 24 mm

Vstup do trafostanice je řešen průmyslovými dveřmi z tenkého plechu, uvnitř za dveřmi jsou na stěně vypínače osvětlení a pojistky.

14. 10. 2012 – 1/180; f/5; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Kóje s transformátory jsou od vstupního prostoru odděleny ochranou mříží, prostor v podlaze byl vyplněn pískem, který měl zachytit případný únik chladicího oleje z transformátoru.

14. 10. 2012 – 1/180; f/5; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Horní patro, kam je možný přístup pouze po částečně odstraněném žebříku, nese stopy po zabydlení bezdomovci. Třífázový rozvod byl přes izolátory na stropě přiveden k jednotlivým transformátorům.

14. 10. 2012 – 1/180; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 36 mm

Kovový mechanismus páky, pomocí které bylo možné odpojit celou trafostanici od sítě, je uzemněn zeleně natřenou pásovinou, přesto však k ovládání sloužilo do dnešních dnů nedochované nevodivé madlo.

Článek z 23. 11. 2015 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Podobná místa
Tagy