Zámek

Nevýhodná poloha obce Maříž v Česko-rakouském pohraničí silně determinovala její osud během 20. století. Odsunem německého obyvatelstva po 2. světové válce se Maříž téměř vylidnila a po vybudování tzv. železné opony se ocitla v blízkosti nepřístupného pásma ostře střežených hranic. S listopadovou revolucí přichází otevření hranic a zpustlou obec objevují umělci, kteří jí postupně vdechují život. Díky aktivitám malíře Kryštofa Trubáčka zde vzniká keramická dílna s charakteristickými výrobky, které celou Maříž proslavily.

Mařížský zámek vznikl v roce 1717 na místě středověké tvrze a v 2. polovině 19. století se dočkal novogotické přestavby. Tuto podobu si uchoval i během války a po jejím skončení byl několik ještě let využíván jako kulturní zařízení, avšak s ohledem na osud celé obce začal chátrat a slavonické JZD jej využívalo jako sklad zemědělské techniky (čímž silnou měrou přispělo k devastaci stavby). Podle některých zdrojů dílo zkázy dokonali francouzští filmaři, kteří při natáčení válečného filmu zámek zapálili.

Ačkoli se do dnešních dnů nedochovalo mnoho, je návštěva bývalé zámecké zahrady s kašnou a modřínovou alejí příjemným zážitkem, především díky snahám umělců, kteří pomocí různých instalací vytvořili pozitivního ducha místa. Jedině torzo zámku, ve kterém je obtížné rozpoznat původně rozsáhlou stavbu, je smutným přihlížejícím s minimální nadějí na záchranu.

Zámecká zahrada s ruinami zámku Maříž

Zámecká zahrada s ruinami zámku Maříž
14. 11. 2015 – 1/250; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Zámek Maříž na fotografii pořízené před rokem 1920

Zámek Maříž na fotografii pořízené před rokem 1920
0. 0. – ; ; ISO ; ohnisko: 0 mm

Jediná dochovaná část mařížského zámku

Jediná dochovaná část mařížského zámku
14. 11. 2015 – 1/200; f/5.6; ISO 400; ohnisko: 28 mm

Výplně oken, ani jejich rámy, se pochopitelně nedochovaly

Výplně oken, ani jejich rámy, se pochopitelně nedochovaly
14. 11. 2015 – 1/125; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 46 mm

Sklepní okénko

Sklepní okénko
14. 11. 2015 – 1/60; f/4.6; ISO 100; ohnisko: 46 mm

Probořená klenba širokého průchodu v přízemí

Probořená klenba širokého průchodu v přízemí
14. 11. 2015 – 1/125; f/4.5; ISO 400; ohnisko: 28 mm

Mezi mocnými zdmi rostou stromy

Mezi mocnými zdmi rostou stromy
14. 11. 2015 – 1/100; f/4; ISO 400; ohnisko: 28 mm

Průhled bývalými dveřmi

Průhled bývalými dveřmi
14. 11. 2015 – 1/80; f/4; ISO 200; ohnisko: 28 mm

Pozůstatky po zdobených omítkách na stěnách

Pozůstatky po zdobených omítkách na stěnách
14. 11. 2015 – 1/100; f/4; ISO 200; ohnisko: 28 mm

Železná skoba ze stropních konstrukcí

Železná skoba ze stropních konstrukcí
14. 11. 2015 – 1/60; f/5.1; ISO 400; ohnisko: 60 mm

Kašna v zámecké zahradě

Kašna v zámecké zahradě
14. 11. 2015 – 1/200; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Instalace v kašně

Instalace v kašně
14. 11. 2015 – 1/125; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 30 mm

Lavička u kašny

Lavička u kašny
14. 11. 2015 – 1/50; f/3.5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Kovový hlemýžď na lavičce

Kovový hlemýžď na lavičce
14. 11. 2015 – 1/125; f/6.3; ISO 400; ohnisko: 84 mm

Modernější ruiny mohou být pozůstatkem po JZD Slavonice

Modernější ruiny mohou být pozůstatkem po JZD Slavonice
14. 11. 2015 – 1/100; f/4; ISO 400; ohnisko: 28 mm

Tento opracovaný kámen dosud čeká na své opětovné využití

Tento opracovaný kámen dosud čeká na své opětovné využití
14. 11. 2015 – 1/100; f/5; ISO 400; ohnisko: 40 mm

Významným prvkem je modřínová alej

Významným prvkem je modřínová alej
14. 11. 2015 – 1/100; f/4; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Modřínová alej

Modřínová alej
14. 11. 2015 – 1/100; f/4; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Některé modříny v aleji májí své partnery, kteří přispívají na obnovu aleje

Některé modříny v aleji májí své partnery, kteří přispívají na obnovu aleje
14. 11. 2015 – 1/200; f/8; ISO 100; ohnisko: 84 mm

Koberec z jehličí modřínů

Koberec z jehličí modřínů
14. 11. 2015 – 1/80; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 84 mm

Článek z 4. 4. 2016 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Odkazy a zdroje
Tagy