Letohrádek

Pozůstatky pozdně renesanční až ranně barokní urbanistické kompozice krajiny v okolí Mikulova jsou zatím spíše opomíjeným tématem, ačkoli jejich hodnota je srovnatelná s pozdější liechtensteinskou úpravou Lednicko-valtického areálu. Tyto příměstské krajinné kompozice souvisejí s osobou knížete Františka kardinála z Dietrichsteina, který se na počátku 17. století rozhodl z Mikulova vybudovat své reprezentační sídlo. Urbář z roku 1629 mimo jiné uvádí i „pěkný libosad na ostrově Portz s letohrádkem a s rozmanitými uměleckými výtvory“ [1].

Právě tento letohrádek na ostrově byl donedávna nejvíce zapomenutým prvkem rozsáhlého souboru staveb a krajinných prvků z doby dietrichsteinských úprav. Přístup k němu byl možný po 100 m dlouhém cihlovém mostě, který je bohužel od zrušení rybníka v roce 1855 postupně zanášen a dnes je k vidění jen malá část. Kamenná zeď obepínající celý ostrov je v současnosti dochována jen v ojedinělých fragmentech jako součást ruin hospodářských stavení [2].

Pozoruhodnou součástí je spojovací podzemní chodba, která vede od letohrádku do sklepů u rozpadlých hospodářských objektů, kromě zásobování zámečku se spekuluje i o využití k vysouvání různých překvapení do zahrady před zámečkem [3]. Součástí jedné z chodeb je v hlíně vykutaná místnůstka, jejíž stěny jsou ozdobeny různými mušlemi a lasturami, toto by naznačovalo i možné využití podzemí pro pobavení hostů.

V 18. století je letohrádek často pustý, či bez využití. Další ranami jsou již zmíněné vysušení rybníka, což značně ubere místu na romantičnosti, a roku 1872 stavba železnice spojující Břeclav a Znojmo; železniční těleso prochází přímo přes ostrov. Přesto se uvádí, že ještě koncem 19. století je ostrovní areál nazýván krajinářským skvostem [4]. Obnova rybníka v 50. letech místu částečně navrací jeho genius loci, avšak obdivovat jej může pouze pohraniční stráž, protože se letohrádek nachází v přísně střeženém hraničním pásmu.

Otevření hranic v roce 1989 zastihlo letohrádek ve značně zpustošeném stavu, naštěstí je postupně rekonstruován soukromými majiteli. Podle neověřených informací je v plánu využití pro potřeby lednického vinařství [7].

Letohrádek je posazen na vyvýšeném bastionu a v okolí je nově vysázen vinohrad

Letohrádek je posazen na vyvýšeném bastionu a v okolí je nově vysázen vinohrad
30. 7. 2016 – 1/160; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Součástí obnovené bastionové zdi je uzavřená brána a cedule zakazující vstup

Součástí obnovené bastionové zdi je uzavřená brána a cedule zakazující vstup
9. 8. 2014 – 1/160; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 42 mm

Detail vinného hroznu na bráně

Detail vinného hroznu na bráně
30. 7. 2016 – 1/200; f/8; ISO 100; ohnisko: 84 mm

Kamenná nádržka na vodu

Kamenná nádržka na vodu
9. 8. 2014 – 1/80; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 72 mm

Bastionová zeď je z velké části úplně nová

Bastionová zeď je z velké části úplně nová
9. 8. 2014 – 1/160; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 84 mm

Stav letohrádku v roce 2013, je opravená střecha a venkovní omítky

Stav letohrádku v roce 2013, je opravená střecha a venkovní omítky
28. 10. 2013 – 1/3; f/8; ISO 100; ohnisko: 26 mm

Interiér je vyčištěn a připraven k omítání

Interiér je vyčištěn a připraven k omítání
28. 10. 2013 – 1 s; f/10; ISO 100; ohnisko: 18 mm

V jiných místnostech jsou stěny částečně omítnuty, ale nejspíš z finančních důvodů postupuje rekonstrukce pomalu

V jiných místnostech jsou stěny částečně omítnuty, ale nejspíš z finančních důvodů postupuje rekonstrukce pomalu
28. 10. 2013 – 3 s; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Horní patro tvoří jediná místnost s velkým otvorem v podlaze, kterým bylo vysunováno občerstvení pro hosty

Horní patro tvoří jediná místnost s velkým otvorem v podlaze, kterým bylo vysunováno občerstvení pro hosty
28. 10. 2013 – 1 s; f/10; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Je otázkou, zda bude tato vymoženost zachována i ve zrekonstruovaném objektu, nebo bude otvor využit pro umístění schodiště

Je otázkou, zda bude tato vymoženost zachována i ve zrekonstruovaném objektu, nebo bude otvor využit pro umístění schodiště
28. 10. 2013 – 2 s; f/10; ISO 100; ohnisko: 18 mm

V roce 2017 rekonstrukce pokročila, letohrádek je vybaven okny a dveřmi

V roce 2017 rekonstrukce pokročila, letohrádek je vybaven okny a dveřmi
29. 7. 2017 – 1/160; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 42 mm

Ruiny hospodářského stavení s fragmenty obvodové kamenné zdi

Ruiny hospodářského stavení s fragmenty obvodové kamenné zdi
29. 7. 2017 – 1/160; f/5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Už v 19. století se uvažovalo o úplném odstranění těchto budov, protože už tehdy byly ve špatném stavu

Už v 19. století se uvažovalo o úplném odstranění těchto budov, protože už tehdy byly ve špatném stavu
29. 7. 2017 – 1/125; f/5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Dostupné zdroje uvádějí, že zde byly chlívky pro drůbež a odchov skopců a stáje [2]

Dostupné zdroje uvádějí, že zde byly chlívky pro drůbež a odchov skopců a stáje [2]
28. 10. 2013 – 1 s; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Podélné okno je asi později vybudovaným prvkem

Podélné okno je asi později vybudovaným prvkem
28. 10. 2013 – 4 s; f/8; ISO 100; ohnisko: 36 mm

Zabezpečené větrací komíny rozsáhlého sklepení

Zabezpečené větrací komíny rozsáhlého sklepení
29. 7. 2017 – 1/125; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 84 mm

Vstup do sklepení od hospodářských stavení

Vstup do sklepení od hospodářských stavení
28. 10. 2013 – 5 s; f/8; ISO 100; ohnisko: 30 mm

V roce 2014 je již vstup do sklepů znemožněn

V roce 2014 je již vstup do sklepů znemožněn
9. 8. 2014 – 1/60; f/3.5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Sklepení bylo zdrojem sporu s ochránci přírody, zimují zde totiž chráněné druhy netopýrů [6]

Sklepení bylo zdrojem sporu s ochránci přírody, zimují zde totiž chráněné druhy netopýrů [6]
9. 8. 2014 – 1/60; f/3.5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

První místnost sklepů, stav z roku 2012

První místnost sklepů, stav z roku 2012
8. 12. 2012 – 1/80; f/4.5; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Chodba na levé straně vede do dalších sklepů, přímo pokračuje spojovací chodba k letohrádku

Chodba na levé straně vede do dalších sklepů, přímo pokračuje spojovací chodba k letohrádku
8. 12. 2012 – 1/80; f/9; ISO 100; ohnisko: 24 mm

Pohled zpět ke vstupu

Pohled zpět ke vstupu
8. 12. 2012 – 1/80; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Druhá sklepní místnost, chodba vpravo vede zpět

Druhá sklepní místnost, chodba vpravo vede zpět
8. 12. 2012 – 1/80; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Na druhou místnost navazuje třetí, částečně zasypaná

Na druhou místnost navazuje třetí, částečně zasypaná
8. 12. 2012 – 1/80; f/9; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Chodba z druhé místnosti vede k letohrádku, vlevo je slepá odbočka

Chodba z druhé místnosti vede k letohrádku, vlevo je slepá odbočka
8. 12. 2012 – 1/80; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 24 mm

Spojení chodby z první (vlevo) a druhé místnosti

Spojení chodby z první (vlevo) a druhé místnosti
8. 12. 2012 – 8 s; f/10; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Na chodbu z první místnosti navazuje komůrka s mušlemi

Na chodbu z první místnosti navazuje komůrka s mušlemi
8. 12. 2012 – 8 s; f/13; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Otvor ve stropě, kterým mohly být vysunovány různé atrakce pro hosty

Otvor ve stropě, kterým mohly být vysunovány různé atrakce pro hosty
8. 12. 2012 – 1/80; f/9; ISO 100; ohnisko: 22 mm

Chodba končí propadem na povrch

Chodba končí propadem na povrch
8. 12. 2012 – 6 s; f/16; ISO 100; ohnisko: 36 mm

Propad je překryt plachtou, s využitím sklepů se počítá i po rekonstrukci

Propad je překryt plachtou, s využitím sklepů se počítá i po rekonstrukci
9. 8. 2014 – 1/125; f/5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Částečně je dochována i alej, která vedem směrem k mostu

Částečně je dochována i alej, která vedem směrem k mostu
29. 7. 2017 – 1/80; f/3.5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

V letní vegetaci lze mostovku spíše jen tušit

V letní vegetaci lze mostovku spíše jen tušit
29. 7. 2017 – 1/200; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Při pohledu z boku je most rozeznatelný lépe, velká část je však pod nánosy naplavenin

Při pohledu z boku je most rozeznatelný lépe, velká část je však pod nánosy naplavenin
29. 7. 2017 – 1/160; f/5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Detail cihlové klenby

Detail cihlové klenby
29. 7. 2017 – 1/125; f/5; ISO 100; ohnisko: 34 mm

Most je bohužel rozebírán na stavební materiál

Most je bohužel rozebírán na stavební materiál
29. 7. 2017 – 1/200; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Článek z 19. 3. 2018 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Odkazy a zdroje
  1. rmm.cz
  2. npu.cz
  3. cs.wikipedia.org
  4. mgfest.cz
  5. moravske-karpaty.cz
  6. denik.cz (8. 1. 2014)
  7. denik.cz (29. 7. 2014)
  8. baroknikrajinou.cz
Tagy