Štoly

Ačkoli se Tišnov nepovažuje za tradiční hornické město, různé pokusy o těžbu stříbrných rud na Květnici zaznamenáme již z období Přemyslovců. Později jsou neúspěšně hledány měděné rudy. Do roku 1880 se zde těžil limonit. Teprve 19. století přináší obrat v podobě těžby barytu, který je významnou surovinou pro chemický, papírenský, keramický a sklářský průmysl. V rozmezí let 1905 a 1908 různé firmy z Květnice vytěžily dohromady víc jak 1458 tun barytu. Po této činnosti zůstalo v kopci asi 16 krátkách štol. Kvůli velké konkurenci těžba pomalu ustává a v roce 1909 končí úplně. K dočasnému obnovení došlo během válečných let 1940 až 1943. V roce 1965 byl učiněn zatím poslední pokus o těžbu, ale zásoby barytu nebyly dostatečné, aby se těžba vyplatila.

Štoly byly až do léta roku 2010 volně přístupné a bylo příjemné se v nich na chvíli ukrýt před žárem letního slunce, hledat v terénu bývalé haldy a nacházet u nich ústí štol nebo pozorovat pukliny, které příroda vyplnila barytem a člověk jej opět pracně dobyl pro sebe. Bohužel neúprosné zákony přikazují stará a opuštěná důlní díla likvidovat, nebo je v lepším případě jen znepřístupnit lidem. Najdeme jistě mnoho příkladů, kdy je taková činnost nezbytná, ale domnívám se, že štoly na Květnici takovým příkladem nejsou. Tyto krátké, přímé štoly jsou raženy v nezvětralém masivu a často se nacházejí v obtížně přístupném terénu. Dívat se na ně jako na nebezpečí a vynakládat nemalé finanční částky na jejich zajištění nepovažuji za zcela správné.


Květnice 6 – Krátká rozdvojená štola je v mimořádně prudkém svahu nad údolím Besénku. Ve svahu pod ní se nachází pět dalších štol, které jsou však velmi malé, nebo se mi je ai nepodařilo nalézt.


28. 8. 2008 – 1/10; f/2.8; ISO 200; ohnisko: 36 mm


28. 8. 2008 – 25 s; f/4; ISO 80; ohnisko: 36 mm


28. 8. 2008 – 4 s; f/4; ISO 80; ohnisko: 36 mm


28. 8. 2008 – 3 s; f/2.8; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Květnice 9 – Asi nejzajímavější štola se dělí na dvě etáže, horní sloužila k těžbě a spodní prudce klesá s cílem dosáhnout na níže uložené žíly barytu.


28. 8. 2008 – 1/20; f/2.8; ISO 200; ohnisko: 36 mm


28. 8. 2008 – 15 s; f/4; ISO 80; ohnisko: 36 mm


28. 8. 2008 – 8 s; f/4; ISO 80; ohnisko: 36 mm


28. 8. 2008 – 6 s; f/4; ISO 80; ohnisko: 36 mm


28. 8. 2008 – 6 s; f/4; ISO 80; ohnisko: 36 mm


2. 3. 2012 – 1/25; f/5; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Květnice 10 – Na štolu jsem bohužel narazil až když byla zabezpečená. Vedle zamřížovaného vstupu je další otvor, který může připomínat ústí štoly, ale jde jen o mělký výklenek.


2. 3. 2012 – 1/60; f/4.4; ISO 100; ohnisko: 24 mm


2. 3. 2012 – 1/80; f/4; ISO 100; ohnisko: 18 mm


2. 3. 2012 – 1/60; f/8; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Květnice 13 – Vstup do štoly je sice vedle cesty, ale může být snadno přehlédnut, je totiž umístěn v zahloubení, které patrně vzniklo povrchovou těžbou barytové žíly.


10. 7. 2009 – 1/40; f/3.2; ISO 80; ohnisko: 64 mm


10. 7. 2009 – 1/50; f/2.8; ISO 80; ohnisko: 36 mm


10. 7. 2009 – 6 s; f/5; ISO 80; ohnisko: 36 mm


10. 7. 2009 – 8 s; f/5; ISO 80; ohnisko: 36 mm


10. 7. 2009 – 8 s; f/5; ISO 80; ohnisko: 36 mm


2. 3. 2012 – 1/60; f/4; ISO 1600; ohnisko: 18 mm

Květnice 14 – Vlhké klima, které štola nabízí, z ní dělalo mimořádně příjemné místo na focení.


10. 7. 2009 – 1/8; f/3.2; ISO 80; ohnisko: 62 mm


10. 7. 2009 – 25 s; f/8; ISO 80; ohnisko: 62 mm


10. 7. 2009 – 10 s; f/8; ISO 80; ohnisko: 62 mm


10. 7. 2009 – 20 s; f/8; ISO 80; ohnisko: 62 mm


10. 7. 2009 – 60 s; f/3.2; ISO 80; ohnisko: 62 mm


2. 3. 2012 – 1/40; f/4; ISO 100; ohnisko: 18 mm

Květnička 1 – Ústí štoly bylo nutné před samotným vstupem odhrabat a zvětšit tak vstupní otvor. Odměnou byla sotva 5 m dlouhá nízká štola.


10. 7. 2009 – 1/30; f/3.2; ISO 200; ohnisko: 64 mm


10. 7. 2009 – 1/13; f/3.2; ISO 200; ohnisko: 64 mm


10. 7. 2009 – 15 s; f/8; ISO 80; ohnisko: 63 mm


10. 7. 2009 – 4 s; f/8; ISO 80; ohnisko: 63 mm

Květnička 2 – Nezvykle tvarovaná štola na sebe upozornila haldou u cesty. Zatímco ostatní štoly na Květnici vznikaly vytěžením barytové žíly, zde nejspíš horníci narazili na kompaktnější útvar.


10. 7. 2009 – 1/30; f/3.2; ISO 200; ohnisko: 64 mm


10. 7. 2009 – 1/20; f/3.2; ISO 200; ohnisko: 64 mm


10. 7. 2009 – 1/50; f/3.2; ISO 80; ohnisko: 64 mm


10. 7. 2009 – 60 s; f/8; ISO 80; ohnisko: 64 mm


10. 7. 2009 – 13 s; f/8; ISO 80; ohnisko: 62 mm

Článek z 29. 4. 2012 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Odkazy a zdroje
Tagy