Odkaliště

Umělá nádrž využívaná k ukládaní odpadů v podobě vodních suspenzí se nazývá odkaliště. Nejčastěji se s nimi setkáme u velkých důlních provozů, kde dochází k chemické úpravě vytěžených surovin; na odkaliště jsou pak ukládány vedlejší produkty výroby, které často obsahují těžké kovy a toxické látky. Proto je nutné odkaliště pečlivě založit a sledovat ještě dlouho po ukončení činnosti. V současnosti představují odkaliště jedny z největších ekologických zátěží.

Existují však typy odpadů, které nepředstavují riziko pro životní prostředí – často se jedná o různé vodárenské kaly – ty pak mohou být ukládány bez zvláštního režimu a transportní voda může být po sedimentaci nečistot vypuštěna do blízké vodoteče. Po zaplnění je odkaliště překryto vrstvou zeminy a postupně zarůstá náletovou vegetací.

Nenápadný vršek proti továrně TOS ukrývá na své odvrácené straně staré odkaliště. Bližší průzkum odhalí informační tabulku s nečitelným nápisem, ale také transportní potrubí, které přivádělo odpad na místo určení. Samotný prostor nádrže je zarostlý rákosem. Sypanou hráz obtéká potok, jenž je také recipientem vody z odkaliště.


25. 3. 2009 – 1/400; f/5.6; ISO 80; ohnisko: 36 mm


25. 3. 2009 – 1/100; f/5.6; ISO 80; ohnisko: 36 mm


25. 3. 2009 – 1/80; f/4; ISO 80; ohnisko: 36 mm


25. 3. 2009 – 1/60; f/4; ISO 80; ohnisko: 36 mm


25. 3. 2009 – 1/80; f/4; ISO 80; ohnisko: 36 mm


25. 3. 2009 – 1/60; f/2.8; ISO 80; ohnisko: 36 mm


25. 3. 2009 – 1/50; f/2.8; ISO 80; ohnisko: 36 mm


25. 3. 2009 – 1/30; f/2.8; ISO 80; ohnisko: 36 mm


25. 3. 2009 – 1/125; f/5.6; ISO 80; ohnisko: 36 mm


25. 3. 2009 – 1/125; f/5.6; ISO 80; ohnisko: 36 mm


25. 3. 2009 – 1/80; f/4; ISO 80; ohnisko: 36 mm


25. 3. 2009 – 1/40; f/2.8; ISO 80; ohnisko: 36 mm

Článek z 12. 9. 2010 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Tagy