Větrník

Odvodnění zemědělsky využívaných půd patří mezi vodohospodářské meliorace, ačkoli je vinou nadbytečně a nevhodně prováděných zásahů v 50. až 80. letech 20. století termín meliorace chápán až pejorativně, jedná se o soubor opatření, která mají vést ke zlepšení vlastností půdy. Odvodnění půdy spočívá ve vybudování sběrných prvků (odvodňovacích kanálů, drénů či trativodů), které odvádějí vodu do blízkého vodního toku (recipientu), dochází tak ke snížení hladiny podzemní vody a zlepšení stavu půdy. V místech, kde terénní možnosti nedovolují přímé napojení odvodňovacího zařízení na recipient, protože je položeno níže než samotný tok, se budují čerpací stanice.

Rovinatá území Jižní Moravy se často potýkají s problémem zamokření a jejich zemědělské využití bez melioračních opatření by často nebylo možné. V katastru Velkých Pavlovic se nachází čerpací stanice, která přečerpávala vodu z odvodňovacích kanálů do řeky Trkmanky. Původně zde pracoval čerpací stroj poháněný větrným kolem, který byl později nahrazen čerpací stanicí s elektrickými čerpadly.

Větrné kolo bylo umístěné na příhradovém stožáru, pomocí soustavy převodů docházelo k pohonu korečkového dopravníku, který zdvíhal vodu z kanálu do vyšší úrovně, odkud volně odtékala do Trkmanky. Výhodou tohoto řešení byly nízké provozní náklady (omezené pouze na údržbu zařízení), avšak za cenu nestálosti provozu závislé na výskytu dostatečně silného větru.

Řeka Trkmanka se stožárem větrného kola a čerpací stanicí

Řeka Trkmanka se stožárem větrného kola a čerpací stanicí
28. 10. 2013 – 1/200; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 34 mm

Příhradový stožár pro větrné kolo

Příhradový stožár pro větrné kolo
28. 10. 2013 – 1/250; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Převod na korečkový dopravník

Převod na korečkový dopravník
28. 10. 2013 – 1/200; f/7.1; ISO 100; ohnisko: 208 mm

Plošina pod vrcholem stožáru

Plošina pod vrcholem stožáru
28. 10. 2013 – 1/100; f/5.6; ISO 100; ohnisko: 84 mm

Vtokový objekt do sací jímky čerpací stanice

Vtokový objekt do sací jímky čerpací stanice
28. 10. 2013 – 1/100; f/4.5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Hrubé a jemné česle vtokového objektu

Hrubé a jemné česle vtokového objektu
28. 10. 2013 – 1/80; f/3.5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Silně eutrofizovaný odvodňovací kanál

Silně eutrofizovaný odvodňovací kanál
28. 10. 2013 – 1/125; f/4.5; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Strojovna čerpací stanice

Strojovna čerpací stanice
28. 10. 2013 – 1/200; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Výtlačné potrbí ústí do samostatné jímky, ze které voda odtéká do Trkmanky

Výtlačné potrbí ústí do samostatné jímky, ze které voda odtéká do Trkmanky
28. 10. 2013 – 1/80; f/4.5; ISO 100; ohnisko: 40 mm

Pohled na výtokový objekt v břehu řeky

Pohled na výtokový objekt v břehu řeky
28. 10. 2013 – 1/200; f/6.3; ISO 100; ohnisko: 28 mm

Článek z 27. 4. 2015 byl naposledy upraven 23. 9. 2020
Kafélanka doporučuje
Badatelna – výpravy do minulosti
Spolek Za Zdravé Řečkovice
Výtvarný spolek Artschool
Brno, Nádraží, Koleje... BRŇÁK
Hanks Technology
Pali Srna - Svatební a portrétní fotograf, Brno a okolí
Odkazy a zdroje
Tagy